Jo 15 000 peruskoululaista saa Suomessa islamin opetusta – oman uskonnon opetus on oikeus, joka herättää vielä paikoin keskustelua

Vaasassa islamin uskonnon opetusta on toivottu jo 10 vuotta. Vasta nyt opetus pääsee alkamaan.

Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa islamin uskonnon opetukseen on ilmoittautunut 9 oppilasta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vaasan suomenkielisessä perusopetuksessa alkaa islamin uskonnon opetus. Opetukseen on ilmoittautunut yhdeksän oppilasta.

Tiistaina kerrottu uutinen on kirvoittanut kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Puheenvuoroja opetuksen järjestämisen puolesta ja vastaan on satamäärin:

"Kyllä me vielä saadaan Suomi käännytettyä ja samalla palaamaan parisataa vuotta ajassa taaksepäin."

"Täähän on vaan hyvä uutinen? Eri uskontoa tunnustavat oppilaat saa oman uskontonsa opetusta sen sijaan, että joutuvat et:n pariin."

Opetusneuvos Kati Mikkola Opetushallituksesta ei varsinaisesti ylläty siitä, että keskustelua syntyy, ja että mielipiteet ovat monenkirjavia.

– Ehkä [Vaasassa herännyt] keskustelu kertoo siitä, että Suomen eri alueilla ja eri paikkakunnilla tilanteet ovat aika erilaisia. Kuitenkin hyvin monilla alueilla ja varsinkin suuremmissa kaupungeissa islamin uskonnon opetus on toteutunut jo hyvin pitkään.

Vaasa tulee jälkijunassa

Perusopetuslain mukaan vähintään kolmelle oppilaalle, jotka eivät osallistu evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen uskonnonopetukseen, tulee järjestää oman uskontonsa opetusta.

Monikulttuurisessa Vaasassa opetusta ei ole saatu järjestymään, vaikka pyyntöjä huoltajilta on tullut.

– Vaasassa oli 10 vuotta sitten huoltajia, jotka anoivat lapsilleen islamin opetusta, mutta yritys kaatui silloin opettajapulaan, kertoo aluerehtori Johanna Olsson.

Olssonin mukaan sen jälkeen on huoltajilta tullut yksittäisiä pyyntöjä, mutta kolmen oppilaan opetusryhmää ei ole saatu syntymään.

Tänä syksynä pyyntö tuli 9 oppilaan huoltajalta ja tällä kertaa opettajan rekrytoiminenkin onnistui.

Opetus käynnistyy ensi viikolla ja se noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita islamin uskonnon opetuksesta.

Sen jälkeen kun islamin uskonnon opetus käynnistyy Vaasassa ensi viikolla, annetaan kaupungin perusopetuksessa kolmen eri uskonnon opetusta. Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lisäksi tarjolla on ortodoksisen ja islamin uskonnon opetusta.

Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat oppilaat osallistuvat joko evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen.

Oikeus oman uskonnon opetukseen

Opetushallituksesta kerrotaan, että islamin uskonnon opetus on Suomen peruskouluissa lisääntynyt tasaisesti viime vuosina ja sitä annetaan jo enemmän kuin ortodoksisen uskonnon opetusta.

Islamin opetukseen osallistuu tänä vuonna vajaat 15 000 oppilasta eli noin 2,5 prosenttia oppilaista.

Opetusneuvos Kati Mikkolan mukaan varsinkin suuremmissa kaupungeissa opetus on toteutunut hyvin. Joka paikassa tilanne ei ole aivan yhtä hyvä.

– Ehkä parannettavaa kunnissa on monin paikoin vielä siinä, että vanhemmille tiedotettaisiin ja viestittäisiin enemmän heidän oikeuksistaan ja siitä, miten oman uskonnon opetus Suomessa pitää lain mukaan järjestää.

Mikkola muistuttaa, että huoltajilla on oikeus pyytää oman uskonnon opetusta myös sellaisissa kunnissa ja kouluissa, joissa ei opetusta valmiiksi ole jo tarjolla.

Opettajapula helpottanut

Opetushallituksessa on tiedossa, että joillakin alueilla on ollut vaikeuksia löytää päteviä islamin uskonnon opettajia.

– Tilanne on kuitenkin mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Päteviä islamin opettajia on saatavilla, toteaa Mikkola.

Hän huomauttaa, että kunnilla on myös mahdollisuus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen perusteella palkata väliaikaisesti muodollisesti epäpätevä opettaja ellei kelpoisuusvaatimuksia täyttävää opettajaa löydy heti.