Suomenkielisille koululaisille etsitään uutta paikkaa tai jopa useampia paikkoja Vöyrillä

Vöyrin suomenkielinen koulu Petterinmäellä saatetaan lakkauttaa oppilasmäärän perusteella.

Petterinmäen koulu sijaitsee Vöyrin ja Kauhavan välissä. Kuva: Anna Wikman / Yle

Vöyrillä selvitetään, mihin kouluun suomenkieliset lapset jatkossa sijoitetaan. Asiaa pohditaan, sillä kunnan toisen suomenkielisen alakoulun, Petterinmäen koulun, oppilasmäärä on laskemassa alle kahdenkymmenen.

Vöyrin kunta pitää kouluverkossaan oppilasrajana lakkauttamisrajana kahtakymmentä oppilasta. Kouluratkaisua pohtii työryhmä, jonka on tehtävä ehdotus asiasta tämän kuun loppuun mennessä.

Tällä hetkellä Vöyrin suomenkieliset lapset käyvät siis koulua joko Oravaisten keskuskoululla tai Petterinmäen koululla lähellä Kauhavan rajaa.

Vaihtoehtoina on tullut esille muun muassa koulujen yhdistäminen, oppilaiden sijoittaminen Vöyrin keskustaan sekä opetuksen järjestäminen ostopalveluna naapurikuntien kanssa.

Jokaiselle eri koulu?

Esimerkiksi naapurikunta Kauhava on jo toivottanut Petterinmäen oppilaat tervetulleiksi.

Koulujärjestelyyn tuo haasteita se, että oppilaita on eri puolilla laajaa kuntaa ja osalle koulumatkat alkavat muodostua pitkiksi. Vöyrillä ei myöskään ole tarjolla suomenkielisille peruskoulun yläluokkia, vaan opetus hankitaan jo nyt naapurikunnista.

Petterinmäen koulun oppilasmäärä on vuosien aikana käynyt matalalla useasti.

Vöyri on lakkauttanut kouluverkostaan jo aiemmin yhden pienen ruotsinkielisen koulun oppilasmäärän perusteella. Toinen pieni ruotsinkielinen koulu löytyy tällä hetkellä myös Maksamaan saaristosta.