1. yle.fi
  2. Uutiset

Vanhemmat valittivat opetuksen laadusta huippumodernissa koulussa – valvovan viranomaisen mielestä siinä ei ole vikaa

Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut yhteensä neljä valitusta, jotka koskevat Lappeenrannan Pontuksen koulua.

koulut
Pontuksen koulun pääsisäänkäynti ulkoa.
Lappeenrannan Pontuksen koulu valmistui syksyllä 2017. Arkistokuva elokuulta 2019.Riitta Väisänen / Yle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on käsitellyt Lappeenrannan Pontuksen koulua koskevat kantelut.

Aville tehtiin viime vuonna yhteensä neljä kantelua, jotka koskivat muun muassa opetuksen järjestämistä Pontuksen koulussa.

Pontuksen koulussa oppilaat opiskelevat itseohjautuvasti. Koulussa on paljon avointa tilaa ja sitä on kritisoitu esimerkiksi meluisuudesta.

Yle kertoi Pontuksen koulun ongelmista viime vuonna. Koulun opetukseen pettyneissä perheissä on esimerkiksi päädytty vaihtamaan lapsi toiseen kouluun.

Lue lisää: Koulu aloitti huippumodernin opetuksen, jossa opettajat päivystävät "torilla" ja lapset opiskelevat yksin – jo useampi lapsi vaihtamassa koulua

Arviointi tapahtuu koulupäivän aikana

Virasto kehottaa koulua kiinnittämään huomiota muutamiin kanteluissa esille tulleisiin asioihin, mutta ei ryhdy muihin toimenpiteisiin.

Kahden vanhemman kantelussa nousi esiin, että he eivät ole omasta mielestään saaneet koululta tarpeeksi tietoa esimerkiksi oppilaan läksyistä ja arvioinnista.

Yhden kantelijan mukaan oppilaan koulunkäynnin sujumisesta ei ole lähetetty kotiin yhtään viestiä opettajan aloitteesta. Koululle lähetettyihin kysymyksiin on vastattu huonosti.

Pontuksen koulun uudet opetustilat.
Pontuksen koulussa on paljon avointa tilaa.Kari Kosonen / Yle

Avi nostaa päätöksessään esiin, että Pontuksen koulun opetussuunnitelman mukaan arviointi ja palautteen anto tapahtuu pääosin koulupäivän aikana. Koulun harkintavaltaan kuuluu päättää, milloin huoltajaan ollaan yhteydessä esimerkiksi tekemättömistä tehtävistä.

– Opetuksen järjestäjällä ei ole yleistä velvollisuutta antaa opetuksen aikana oppilaalle kerrottuja läksyjä erikseen tiedoksi huoltajille Wilma-järjestelmän kautta, todetaan avin päätöksessä.

Avi kuitenkin kehottaa päätöksissään Pontuksen koulua kiinnittämään huomiota yhteydenpitoon koulun ja kodin välillä. Avin mukaan koulu ei ole yksittäisissä tapauksissa vastannut vanhemmille asianmukaisesti.

Kännykän käyttöä ei voi kokonaan kieltää

Avi kehottaa Pontuksen koulua myös kiinnittämään huomiota koulun puhelinkäytäntöihin. Pontuksen koulussa oppilaiden täytyy pitää kännykät äänettömällä repussa koulupäivän ajan.

Avin mukaan tämä on ongelmallista, koska älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö on perustuslaissa määritellyn sananvapauden käyttämistä.

Näin ollen oppilaan kännykän käyttöä ei voida kieltää kokonaan oppituntien ulkopuolella.

Viraston päätöksistä käy ilmi, että Avin mukaan vanhempien esiin nostamiin kiusaamistilanteisiin on puututtu viivyttelemättä ja asianmukaisella tavalla.

Avin mukaan isompiin toimenpiteisiin kuten hallinnolliseen ohjaukseen ei ole valitusten perusteella tarvetta.

Annettuihin ratkaisuihin ei voi hakea muutosta valittamalla.

Lue seuraavaksi