Suomen suurin paperitehdas vaihtoi paperin pahviin – katso video, kun ensimmäistä puukuormaa lastataan uudistuneelle tehtaalle

Stora Enson Oulun tuotantolinjan muutos tietää 20 miljoonan euron lisätuloa metsänomistajille vuosittain.

Ensimmäinen puukuorma lähti Stora Enson uudistuneelle tehtaalle
Ensimmäinen puukuorma lähti Stora Enson uudistuneelle tehtaalle

Stora Enso ilmoitti viime vuonna sulkevansa paperikoneet Oulussa. Yritys investoi 350 miljoonaa euroa Suomen suurimman paperitehtaan toisen linjan muuttamiseen korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia eli kraftlineria valmistavaksi koneeksi.

Paperin tuotanto päättyi syyskuussa 2020, ja kraftlinerin tuotanto on määrä aloittaa vuoden vaihteessa. Nyt uudistuvalle tehtaalle on lähdössä ensimmäinen puukuorma.

Seurasimme valmisteluja Oulun lähistöllä sijaitsevassa metsässä. Ajatuksiaan uudistuneesta tuotannosta kertoivat Stora Enson Oulun tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila, yhtiön Pohjois-Suomen puunhankinnan aluejohtaja Esa Ojala sekä oululaiset metsänomistajat Timo ja Tapio Kauppi. Voit katsoa haastattelut yllä olevalta videolta.

Stora Enson Oulun tehtaan muutoksen selkein vaikutus on tulonsiirto paperityöläisiltä metsänomistajille.

Työntekijöitä vähemmän, puuta enemmän

Stora Enso työllistää Oulun tehtaalla tuotantosuunnan muutoksenjälkeen noin 400 henkilöä.

Työt loppuivat 360 työntekijältä. Toisaalta tilanteesta hyötyvät metsänomistajat, sillä kartonkia varten puuta hankitaan Pohjois-Suomesta vuosittain 500 000 kuutiota enemmän kuin tähän saakka.

Jatkossa Stora Enso ostaa Pohjois-Suomesta havupuuta vuosittain 20 miljoonalla eurolla enemmän kuin tähän saakka. Puu hankitaan pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista.

Tämä tarkoittaa vuosittain yli sadan miljoonan euron rahavirtaa aluetalouteen puukauppatuloina metsänomistajille ja korjuu- ja kuljetustuloina Stora Enson paikallisille kumppaniyrityksille.

Puunhankinnan kasvu lisää noin 100 uutta työpaikkaa puun korjuu- ja kuljetusketjuun.

Siirtyminen hienopaperin tekemisestä kartonkitehtaaksi tarkoittaa yhtä aikaa tehtaan jalostusarvon laskua ja kotimaisen puuraaka-aineen käytön lisäämistä.

Kraftlainerin tuotanto tuo kansantuotteeseen vähemmän lisäarvoa kuin hienopaperin tuotanto on tehnyt.

Toiminnan kannattavuus nousee

Stora Enson Oulun tehtaiden tuotannon volyymin ja liikevaihdon pienentäminen ja siirtyminen jalostusarvoltaan aikaisempaa alhaisempaan tuotteeseen on järkevää yhtiön kannalta. Yhtälö on yhtiölle hyvin yksinkertainen.

Kraftlinerin valmistamisen kustannukset tuotettua tonnia kohti ovat olennaisesti halvemmat kuin hienopaperin valmistuksessa.

Pakkauskartongin valmistamisen kate on olennaisesti parempi kuin hienopaperin tekemisessä. Stora Enson pakkausdivisioonan kate oli viime vuonna yli kaksinkertainen verrattuna paperidivisioonaan.

Kannattavuus siis nousee, vaikka liikevaihto pienenee.

Eteläamerikkalainen raaka-aine vaihtuu pohjoissuomalaiseksi

Oulu menettää satoja työpaikkoja, ja sen myötä verotuloja. Muu Pohjois-Suomi hyötyy, kun puuta ostetaan aikaisempaa enemmän.

Niin tapahtuu, koska mittava eukalyptussellun rahtaaminen Etelä-Amerikasta lakkaa lähes kokonaan.

Ouluun tuotiin pitkään lyhytkuituista eukasellua jopa satoja tuhansia tonneja vuosittain.

Ulkopuolelta tulevan sellun määrä vähenee tuotantosuunnan muutoksen myötä olennaisesti. Samoin vähenee vientilaivauksen tarve tuotannon supistuessa.

Toisen linjan kohtalo on kysymysmerkki

Yhtiö päätti investoida vain yhden tuotantolinjan muuntamiseen, muuta toisenkin koneen kääntäminen kartonkilinjaksi on täysin mahdollista tulevaisuudessa.

Toisen kartonkilinjan poisjäämiseen on voinut osaltaan vaikuttaa se, että kaikki eivät ole Suomessa innoissaan lisääntyvistä hakkuista.

Se on kuitenkin mukana Stora Enson jättämässä ympäristölupahakemuksessa. Yhtiön mukaan näin tehdään siltä varalta, että myöhemmin tulisi ajankohtaiseksi muuttaa myös toinen kone.

Kotimaassa hakkuita lisäävä toinen kartonkilinja voi olla helpompi toteuttaa siinä vaiheessa, kun tiedetään paremmin, mitkä ovat kansantaloudellisesti parhaita, kustannustehokkaita ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä toimenpiteitä ratkaista metsien rooli hiilinieluna ja hiilen varastona.

Aiheesta voi keskustella 24.11 kello 23:een asti.