1. yle.fi
  2. Uutiset

Hallinto-oikeus: BASF ei saa käynnistää akkumateriaalitehdasta Harjavallassa

BASF:n akkumateriaalitehtaan toiminnan aloittamisesta valitettiin hallinto-oikeuteen.

ympäristöluvat
Tehtaan rakennustyömaata.
Akkumateriaalitehtaan työmaa Harjavallassa.BASF

Vaasan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, jonka mukaan BASFin akkumateriaalitehtaan mahdollinen toiminta Harjavallassa on keskeytettävä.

Tehdas sai ympäristöluvan elokuussa. Siitä tehtiin valitus syyskuussa.

Valituksen tekivät Puhtaan meren puolesta ry, Luonnonsuojeluliitto Pori ry ja Vesiluonnon puolesta ry. Valituksessa arvostellaan tehtaan sulfaatti- ja natriumpäästöjen määrää Kokemäenjokeen.

BASFin tehtaan toiminnan on määrä käynnistyä vuonna 2022.

– Kun otetaan huomioon valituksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perusteeksi esitetyt seikat erityisesti Kokemäenjokeen johdettavaksi suunnitellun sulfaattipäästön osalta ja hakemuksessa esitetty toimintojen sijoittuminen suhteessa pohjavesialueeseen, ei valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano myöskään hakemuksessa toiminnanaloittamisluvan tueksi esitetyt perusteet huomioon ottaen ole perusteltua ennen kuin hallinto-oikeus on ratkaissut valituksen.

BASF: Ei vaikutusta projektin etenemiseen

Akkumateriaalitehtaan rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä Harjavallassa. BASF:n maajohtaja Tor Stendahlin mukaan hallinto-oikeuden päätöksellä ei ole minkäänlaisia vaikutuksia projektin aikatauluun.

– Välipäätöshän koskee ainoastaan lupaa käynnistää tehdasta. Päätös oli pieni yllätys meille, mutta sillä ei ole vaikutusta projektin aikatauluun. Rakennustyöt jatkuvat.

BASF:n tavoite on edelleen, että tehdas käynnistetään vuoden 2022 alussa.

– Olemme luottavaisia siihen, että antamamme tiedot aluehallintovirastolle ympäristöluvan päätöksenteon yhteydessä ovat edelleen riittävät. Luotamme, että oikeus näkee sen, kun asia käsitellään.

20.11.2020 klo 13:17: Otsikkoa on täsmennetty. BASF:n toimintaa ei keskeytetty, vain tehtaan mahdollinen käynnistäminen.

Lue myös:

BASF:n Harjavallan akkumateriaalitehdas käyntiin vuonna 2022 – Saksaan toinen tuotteita jatkojalostava tehdas

Harjavallan akkumateriaalitehtaalle ympäristölupa: Tuotantoa rajoitettava joen alivirtaamakausina

Lue seuraavaksi