Hyppää sisältöön

Kuopion bussiturman jälkeen pohdittiin, miten lääkärit tunnistaisivat paremmin ajokykyyn vaikuttavat sairaudet – lähes mikään ei kuitenkaan muuttunut

Ajoterveyden opetusta ei mahdu lääkäriopintoihin enää lisää, sanovat yliopistot.

Professori Jarmo Jääskeläisen mielestä ajoterveyttä opetetaan yliopistoissa tarpeeksi. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Kuopion bussiturman jälkeen Onnettomuustutkintakeskus toivoi, että lääketieteen opintoihin lisättäisiin liikennelääketieteen opetusta. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan sitä opetetaan lääkäreille edelleen vain vähän.

Ammattikuskien terveys nousi tapetille Kuopiossa vuonna 2018 sattuneen, neljän ihmisen kuolemaan johtaneen bussionnettomuuden myötä. Myöhemmin selvisi, että bussin kuljettajalla oli terveysongelmia, joita ei oltu huomattu terveystarkastuksissa.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan kuljettajalla oli pitkäaikaissairaus, joka ei ollut kuitenkaan johtanut erityisiin toimenpiteisiin ajokorttitarkastuksessa.

Yliopistot kävivät Onnettomuustutkintakeskuksen vaatimuksesta läpi, paljonko liikennelääketiedettä opetetaan ja voisiko sen opetusta lisätä. Suurin osa yliopistoista päätyi siihen, että liikennelääketieteen määrä jäi ennalleen.

Yksi opintopiste ajoterveyden opetusta

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon sisältyy ajoterveyden opetusta keskimäärin yhden opintopisteen verran eli vajaat 30 tuntia. Tutkinto on 360 opintopisteen laajuinen.

Useimmista yliopistoista kerrotaan, ettei liikennelääketiedettä yksinkertaisesti pystytä opettamaan enempää: jos jotain lisättäisiin, jotain täytyisi ottaa pois.

– On ymmärrettävää, että kaikkea halutaan aina tutkintoon enemmän, mutta jos lisätään jotain, jotain pitää ottaa pois. Lisensiaatin tutkinto on 360 opintopistettä eikä sitä voi siitä kasvattaa, toteaa Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikön johtaja Jarmo Jääskeläinen.

Jääskeläisen mukaan ajoterveyden opetusta on muutenkin opinnoissa tarpeeksi, kun otetaan huomioon, että se on vain pieni osa kaikkea, mitä lääkärien täytyy opintojensa jälkeen osata.

Ammattiautoilijoiden työhyvinvointiin on kiinnitetty viime vuosina yhä enemmän huomiota. Pohjolan Liikenteen luottamusmies Kauko Lipponen osallistui ammattikuljettajien työhyvinvointipäivään Siilinjärvellä Pohjois-Savossa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Ajoterveydestä puhutaan muiden asioiden ohessa

Onnettomuustutkintakeskus totesi Kuopion bussiturman tutkintaselostuksessaan, että lääkäreiden saaman liikennelääketieteen koulutuksen vähäisyys on "olennainen ongelma" ajoterveyden arvioinnissa. Tutkintaselostuksen mukaan arvioinnissa ei oteta kunnolla huomioon ammatin erityispiirteitä.

Lisäksi muut terveydenhuollon kontaktit eivät aina johda toimenpiteisiin, vaikka siellä tulisi ilmi ajoterveyteen vaikuttavia asioita ja lääkäri tietäisi potilaan olevan ammattikuljettaja.

Useimmissa yliopistoissa ajoterveysasioista ei ole omaa kurssia, vaan se sisältyy muiden kurssien opetukseen. Esimerkiksi silmäsairauksien opiskelun ohessa kerrotaan, miten näön heikkeneminen vaikuttaa ajokykyyn. Lisäksi opiskelijat osallistuvat usein esimerkiksi seminaareihin.

Yliopistoissa tätä pidetään parempana tapana opettaa liikennelääketiedettä kuin sitä, että sille olisi oma kurssinsa.

– On tärkeää, että ajoterveys tulee esille monessa paikassa. Se on paljon tehokkaampaa kuin se, että asioita käsiteltäisiin yhdellä kurssilla irrallaan muusta opetuksesta, sanoo Oulun yliopiston kliininen opettaja Juha Auvinen.

Ajoterveyden arvioinnin ohjeet lääkäreille ovat huomattavan laajat. Kuvituskuva. Kuva: Nicole Hjelt / Yle

Helsingin yliopistossa on oma liikennelääketieteen kurssinsa. Myöskään siellä ajoterveyden opetusta ei ole lisätty.

– Totesimme, että sitä on sekä useammassa opintojaksossa että liikennelääketieteen kurssilla, joten lisäykselle ei ole tarvetta, sanoo kliininen opettaja Jussi Merenmies Helsingin yliopistosta.

Tampereen yliopistossa liikennelääketiedettä on jonkin verran lisätty opintoihin. Koulutusjohtaja Juhani Jääskeläinen kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi ajokorttitarkastuksessa pitää huomioida niin monta asiaa, ettei kaikkea mitenkään voida opettaa peruskoulutuksessa.

– Ajoterveyden arvioinnin ohjeet ovat huomattavan laajat. Keskeiset asiat ja periaatteet käydään läpi, mutta käytännössä valmistunut lääkäri joutuu aina tarkistamaan asioita arviointiohjeista, Jääskeläinen sanoo.

Ajoterveyttä käydään läpi myös erikoislääkärikoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksissa. Jälkimmäisessä liikennelääketiedettä onkin käsitelty viime vuosina aiempaa enemmän.

Yliopistoista tosin kerrotaan, että liikennelääketieteeseen ryhdyttiin kiinnittämään entistä enemmän huomiota jo ennen bussiturmaa. Se johtuu muun muassa siitä, että liikennelääketiede on osa monen eri alan lääkärin työtä.

Yliopistot päättävät itse opinnoista

Onnettomuustutkintakeskuksella ei ole valtaa määrätä siitä, mitä yliopistossa opetetaan. Se on suositellut yliopistoja huolehtimaan siitä, että ajoterveyden perusteet sisältyvät lääkäreiden koulutukseen, mutta yliopistot päättävät itse, mikä määrä opetusta on riittävä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tulkinta liikennelääketieteen opetuksesta eroaa yliopistojen kertomasta: keskuksen mukaan kaksi vuotta sitten näytti siltä, että joissakin yliopistoissa ajoterveyttä ei opetettu käytännössä lainkaan.

– Jos käy ilmi, ettei yliopistoissa olekaan tarpeeksi ajoterveyden perusteiden opetusta, voimme avata asian uudelleen ja selvittää tilanteen, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Kai Valonen.

Voit keskustella aiheesta 25. marraskuuta kello 23 saakka.

Lue lisää: