1. yle.fi
  2. Uutiset

Kittilän päättäjien vaatimus läpi: Kuntavaalien vuoksi käräjäasiakirjat julkisiksi jo ennen oikeudenkäyntiä

Osa Kittilän kuntapäättäjistä pyysi oikeudenkäyntiaineistoa julkiseksi hyvissä ajoin ennen ensi kevään kunnallisvaaleja.

Kittilä
Rovaniemen hovioikeuden jäseniä aloittelemassa Kittilän virkarikosoikeudenlkäynnin valmistelevaa istuntoa.
Kittilän kuntapäättäjien edellinen oikeudenkäynti on meneillään Rovaniemen hovioikeudessa. Kuva on elokuulta valmisteluistunnosta.Perttu Ruokangas / Yle

Kittilän kuntapäättäjiä koskevan seuraavan oikeudenkäynnin asiakirjat tulevat julkisiksi ennen oikeudenkäyntiä. Lapin käräjäoikeus päätti asiasta tiistaina.

Jutussa on nostettu syytteet kahdesta virka-aseman väärinkäyttämisestä. Vastaajina eli syytettyinä on 38 kittiläläistä entistä tai nykyistä kuntapäättäjää, entinen vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ja Kittilän kunta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Asianomistajana on kunnan entinen hallintojohtaja Esa Mäkinen. Hän on vaatinut vastaajilta korvauksia.

Kuusi Kittilän kuntapäättäjää pyysi oikeudenkäyntiaineistoa julkiseksi. He halusivat aineiston julkiseksi hyvissä ajoin ennen ensi kevään kunnallisvaaleja, jotta vaaleissa ehdolle asettuvat vastaajat voisivat esittää oikeat tiedot heihin kohdistuvista syytteistä.

Syyttäjä ja Esa Mäkinen vastustivat pyyntöä.

Korona siirtää istuntoa

Käräjäoikeus suostui pyyntöön ja määräsi asian oikeudenkäyntiasiakirjat julkisiksi.

Oikeuden mukaan asia koskee vastaajien toimintaa kunnallisina päätöksentekijöinä ja julkisen vallan käyttäjinä. Asiaa ei voida käsitellä istunnossa ennen kevään kunnallisvaaleja muun muassa koronapandemian vaatimien turvatoimien vuoksi.

Oikeuden mukaan on ilmeistä, että pääosa vastaajista on asettumassa ehdolle vaaleissa. Kunnallisen itsehallinnon toteutumisen kannalta on käräjäoikeuden mukaan erityisen tärkeää, että kunnan asukkaat saavat jo ennen kunnallisvaaleja oikeat ja riittävät tiedot vastaajien sopivuudesta ja kyvystä valtuutetun tehtävään.

Oikeus piti asiaa yhteiskunnallisesti merkittävänä ja laajakantoisena ja katsoi, että aineiston julkiseksi tulon aikaistamiselle on laissa tarkoitettava painava syy.

Koko aineisto julki

Julkistettavaksi tulee kaikki asiasta käräjäoikeuteen toimitettu aineisto. Tämä tarkoittaa muun muassa esitutkinta-aineistoa, haastehakemusta ja vastaajien ennakkovastauksia.

Normaalisti oikeudenkäyntiaineisto tulee julkiseksi vasta kun asian suullinen pääkäsittely alkaa.

Tämän jutun syytteet koskevat tapahtumia vuosina 2015 – 2017. Koska asiaan liittyvä aineisto ei ole vielä julkista, tapauksesta on julkisuudessa kerrottu vasta vähän.

Ratkaisun julkistamisesta teki käräjäoikeuden laamanni Jyrki Kiviniemi. Hänen mukaansa aineisto voi tulla julkiseksi aikaisintaan ensi viikolla, jos kukaan ei ilmoita tyytymättömyyttään tuomioon ja se saa lainvoiman.

– Tyytymättömyyden ilmoituksen jälkeen asiasta voi valittaa hovioikeuteen ja siihen menee kuukausi. Sen jälkeen hovioikeus päättää, antaako luvan aineiston julkiseksi tulolle. En usko, että siihen menee kovin monta kuukautta, Kiviniemi toteaa.

Edellisetkin Kittilä-käräjät kesken

Pääkäsittely Lapin käräjäoikeudessa alkaa ensi syksynä. Siihen on varattu alustavasti kuusi viikkoa aikaa. Pääkäsittelyn paikkaa ei ole päätetty, mutta Kiviniemen mukaan oikeudenkäynnissä käytetään joka tapauksessa etäyhteyksiä ainakin Kittilästä.

Kiviniemi arvioi, että käräjäoikeuden ratkaisu annettaisiin vielä ensi vuoden loppupuolella.

Rovaniemen hovioikeudessa on edelleen kesken edellinen Kittilän kuntapäättäjiä koskeva rikosoikeudenkäynti. Se koskee entisen kunnanjohtaja Anna Mäkelän potkuja ja siihen johtaneita tapahtumia.

Lapin käräjäoikeus vapautti kesäkuussa 2019 kaikki syytetyt, syyttäjät ja entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä valittivat asiasta hovioikeuteen. Hovioikeus antaa ratkaisunsa ensi vuoden alussa.

Lue seuraavaksi