1. yle.fi
  2. Uutiset

Kittilän kunnalta lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen luonnoksesta: Toimenpiteet eivät riittäviä

Kittilä
Lufthansan lentokone Kittilässä
Kittilän lentokentälle saapui joulukuussa 2019 kaikkiaan yli 98 000 matkustajaa.Finavia

Kittilän kunta on pyynnöstä antanut lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen luonnoksesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tartuntatautilaissa uudesta karanteeniperusteesta, joka koskisi Suomeen saapuvia henkilöitä ja määräytyisi lähtömaan perusteella. Ehdotettu sääntely koskisi vain maita ja alueita, joilta matkustamisen Suomeen voidaan kulloinkin perustellusti katsoa muodostavan niin korkean riskin covid-19-taudin leviämiselle Suomessa, että karanteeniin määrääminen voi olla taudin leviämisen estämiseksi välttämätöntä. Jos henkilöllä olisi lääkärin antama todistus sairastetusta, mutta parantuneesta covid-19-taudista tai todistus saadusta covid-19-rokotuksesta, häntä ei voitaisi asettaa karanteeniin.

Karanteenista päätettäessä voitaisiin ottaa huomioon henkilölle covid-19-taudin toteamiseksi tehdyn testin negatiivinen tulos sekä henkilön Suomessa oleskelun kesto. Tartuntatautilaissa säädettäisiin myös poikkeusryhmistä, joihin kuuluvia ei voitaisi asettaa karanteeniin ehdotetun säännöksen perusteella.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2020 ja olemaan voimassa 30. kesäkuuta 2021 saakka. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, Rajavartiolaitoksen, Tullin ja Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on osallistunut asiantuntijana esityksen valmisteluun.

Kittilä huolissaan pienten kuntien terveydenhuollon kantokyvystä

Kittilän kunta pitää lausunnossaan oleellisena sitä, että tartuntatautilain väliaikaisessa muuttamisessa huomioidaan väestöpohjaltaan pienten kuntien terveydenhuollon kantokyky.

– On tärkeätä huomioida, että Kittilän lentokentälle saapui joulukuussa 2019 kaikkiaan yli 98 000 matkustajaa, minkä vuoksi on turvattava Kittilän kaltaisen lentokenttäpaikkakunnan riittävät resurssit pandemiatilanteessa. Tällä hetkellä Kittilän kunnalla ei ole edellytyksiä tällaisen matkustajamäärän testaamiseen, mikä edellyttää riittävää viranomaisyhteistyötä ja tarvittavien voimavarojen saamista valtiolta, Kittilän kunta kirjoittaa lausunnossaan.

Kittilän kunta katsoo myös, etteivät esitellyt toimet yksinään riitä.

– Toimenpiteet eivät ole riittäviä matkailun terveysturvallisuuden takaamiseksi Kittilän ja Lapin lentokentillä, koska nyt ei ole selkeitä toimintamalleja henkilöstön saatavuuden mahdollistamiseksi ja riittävien voimavarojen takaamiseksi pandemiatilanteessa esimerkiksi Kittilän lentokentällä ja Lapin matkailukeskuksissa.

Sen sijaan Kittilä katsoo, että olisi tärkeää organisoida palveluja ja vastuita uudelleen siten, että erva-alueet vastaavat henkilöstön ja testauspalveluiden riittävästä saatavuudesta matkailu- ja lentokenttäpaikkakunnilla pandemiatilanteessa ja että valtio osoittaa taudintorjuntaan tarvittavat resurssit kuitenkin siten, että viranomaisvastuu on selkeästi kunnilla.

Lue seuraavaksi