Hyppää sisältöön

Lappiin esitetään kolmea uutta maisema-aluetta – mielipiteitä voi jättää vuoden loppuun

Uusina alueina ovat ehdolla Kitkajärvien ja Riisitunturin maisema Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisema Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisema Kemijärvellä. 

Lapista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia. Kuva: AOP

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Lapin maakunnassa sijaitsevien maisema-alueiden rajausten esitetään pysyvän samoina kuin vuoden 2016 esityksessä. Lappiin esitetään kuitenkin kolmea uutta maisema-aluetta, jotka nousivat esille kuulemisen yhteydessä.

Uusina alueina ovat ehdolla Kitkajärvien ja Riisitunturin maisema Kuusamossa ja Posiolla, Ratasjärven kulttuurimaisema Pellossa ja Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisema Kemijärvellä.

Juujärven jokivarsikylän kulttuurimaisema Kemijärvellä ja Ratasjärven kulttuurimaisema Pellossa kuuluvat jo tällä hetkellä voimassa olevaan, vuonna 1995 vahvistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden listaukseen.

Tarve inventoinnin päivittämiselle perustuu suomalaisen maaseutumaiseman muutoksiin 1990- ja 2000-luvuilla. Päivitysinventoinnissa on keskitytty perinteisten alkutuotantoelinkeinojen synnyttämiin maisemiin, mutta Lapista valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia.

Suomessa on tällä hetkellä 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jotka on nimetty valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 1995.

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista. Kuulemisen yhteydessä voi esittää mielipiteitä ja kannanottoja myös muiden maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä päivitysinventoinnista ylipäänsä. Muutoksista voi lausua vuoden 2020 loppuun asti.

.
.