Koronakevät uuvutti ja stressasi rehtoreita – Tutkija: "Huonoin yö näytti olevan kevätjuhlaa edeltävä yö"

Rehtoribarometri 2020 -tutkimukseen osallistuneista rehtoreista suurin osa oli loppukeväällä uupuneita tai uupumisriskissä.

Koulunkäynnin järjestäminen kevään kriisioloissa oli rehtoreiden vastuulla. Rehtoreiden uupumus on vakava uhka koko työyhteisölle, todetaan tuoreessa rehtoribarometrissa. Kuva: Antti Tauriainen / Yle

Koronakevään kriisiolot kouluissa vaikuttivat merkittävästi peruskoulun ja lukioiden rehtoreiden jaksamiseen.

Rehtoribarometri 2020 -tutkimukseen osallistuneista kaksi kolmesta oli loppukeväällä uupuneita tai uupumisriskissä. Innostuksen työhön oli säilyttänyt vain noin joka kolmas.

Muutokset rehtoreiden jaksamisessa ja innostuneisuudessa ovat suuria, kun lukuja verrataan vuoden 2019 kevääseen.

– Ennen koronaa 55 prosenttia rehtoreista kuului innostuneiden ryhmään, koronakevään jälkeen enää 36 prosenttia. Laskua on noin neljännes eli erittäin huomattavasti, sanoo kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta.

– Samoin uupuneiden määrä on noussut dramaattisesti. Vuosi sitten uupuneita tai uupumusriskissä oli 45 prosenttia rehtoreista, nyt 64 prosenttia.

Salmela-Aro vastaa rehtoribarometrin tiedonkeruusta ja tutkimustulosten raportoinnista.

Käytännön vastuu koulutuksen jatkumisesta kriisioloissa jäi keväällä pitkälti rehtoreiden harteille. Salmela-Aron mukaan uupumukseen vaikutti erityisesti huoli opettajien jaksamisesta.

Työuupumusta kuvaavat Salmela-Aron mukaan uupumusasteinen väsymys ja kyyninen asenne työhön sekä riittämättömyyden tunteet rehtorina.

– Etäopetus toteutettiin rehtoreiden, opettajien, oppilaiden ja vanhempien resurssien ylärajalla, polttaen kynttilää molemmista päistä. Tämä välittyy vahvasti tutkimustuloksista.

Suomen Rehtorit: Innostuksen lasku huolestuttavaa

Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen sanoo, että jo ensimmäinen rehtoribarometri vuonna 2019 osoitti esimiesten jaksamisen olevan kouluissa lujilla. Uudet tulokset ovat vieläkin huonommat.

– Vuosi sitten ilmestynyt ensimmäinen barometri kertoi, että suurin osa suomalaisista rehtoreista oli todella innostuneita, mutta uupuneiden tai uupumisriskissä olevien määrä herätti huolta.

– Nyt rehtoreiden innostuksen lasku voi olla jopa huolestuttavampaa kuin uupumuksen lisääntyminen, sillä innostus on koulun kehittämistyössä rehtorin tärkeimpiä työvälineitä.

Rehtoreiden koulutus on Suomessa lapsenkengissä.

Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen

Ikonen arvioi, että rehtoreiden innostusta latisti keväällä esimerkiksi se, että he eivät pystyneet riittävästi tukemaan opettajia. Myös huoli oppilaiden oppimisvajeesta on painanut rehtoreita.

Korkeimmassa uupumisriskissä ovat tutkimuksen mukaan rehtorit, jotka arvioivat omat digitaitonsa heikoiksi.

– Rehtoreiden koulutus on Suomessa lapsenkengissä. Nämä tulokset osoittavat, että siihen on välttämätöntä satsata. Myös yksin johtamisen aika on ohi, nyt tarvitaan todellista jaettua johtamista.

Rehtoreiden stressiä mitattiin

Rehtoribarometri-tutkimus toteutettiin kyselyn ja fysiologisten mittausten yhdistelmänä.

Kysely lähetettiin jokaiseen peruskouluun ja lukioon viime huhtikuussa ja vastauksia kerättiin kesäkuuhun asti. Kyselyyn vastasi lähes 650 rehtoria eli 54 prosenttia rehtoreista osallistui tutkimukseen.

Rehtoreiden sykevaihteluita, stressiä, unta, liikkumista ja palautumista mitattiin ja näin tarkasteltiin kokonaiskuormitusta ja sitä, miten työstressi heijastui uneen ja vapaa-aikaan.

– Uupumusriskissä olevat ja uupuneet rehtorit nukkuvat huonommin kuin innostuneet kollegansa sekä liikkuvat vähemmän työpäivän aikana ja vapaalla, kertoo aivotutkija, professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.

Rehtoreiden harteilla taisi olla aika paljon.

Professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta

– Tutkimusjakson huonoin yö näytti olevan kevätjuhlaa edeltävä yö. Rehtoreiden harteilla taisi olla aika paljon.

Suomalaisten rehtoreiden hyvinvointia ja terveyttä selvittävä rehtoribarometri on osa kansainvälistä Principal Health and Wellbeing -tutkimushanketta.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 27.11.2020 klo 23 asti.

Lue myös: