Hyppää sisältöön

Eduskunnan perustuslakivaliokunta: vangeilta ei saa kieltää tupakointia ulkona

Sisällä tupakointia on jo rajoitettu: tupakkaa salakuljetettiin selleihin ja sytytystä yritettiin oikosulun kipinöistä.

Hallitus esitti tupakoinnin täyskieltoa suljettuihin vankiloihin. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan perusteet eivät ole riittävät ulkona tupakoinnin kieltämiseen. Kuva: Viivi Sihvonen / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mielestä suljettujen vankiloiden vangeilta ei saa kieltää tupakointia ulkona. Hallitus ehdotti lakiesityksessään täydellistä tupakointikieltoa. Jos hallitus haluaisi edelleen täyden kiellon, se vaatisi perustuslain muutosta tai ainakin merkittävästi paremmat perusteet.

Tähän asti vangit ovat saaneet tupakoida selleissään, erillisissä tupakointitiloissa tai ulkona. Avovankiloissa vangit ovat saaneet tupakoida ulkotiloissa. Tämä mahdollisuus säilyy edelleen.

– Esityksessä ei ole riittävästi ja hyväksyttävästi pystytty perustelemaan, miksi suljettuun vankilaan sijoitetut vangit ja tutkintavangit eivät saisi tupakoida vankilan ulkotiloissa, kun vastaavaa rajoitusta ei ole toteutettu avolaitoksiin sijoitettujen vankien osalta, perustuslakivaliokunta lausui perjantaina.

Perustuslakivaliokunta korosti, että mitään muuta ihmisryhmää ei koske kattava tupakointikielto.

– Tällaiselle rajoitukselle tulee perustuslakivaliokunnan mielestä voida esittää vahvemmat perusteet kuin salatupakoinnin estäminen, johon voitaneen puuttua muilla ja vankien itsemääräämisoikeuteen lievemmin puuttuvin keinoin kuin ehdotetulla tupakointikiellolla, valiokunta arvioi.

Salatupakoinnin estäminen ei siis ole valiokunnan mukaan hyväksyttävä ja oikeasuhtainen peruste täydelliselle tupakointikiellolle. Perustuslakivaliokunnalla ei ole huomautettavaa tupakoinnin kieltämiseen vankiloiden sisätiloissa.

Ulkotupakoinnin kieltäminen saattaisi kuitenkin olla mahdollista siinä tilanteessa, että vankilan sisätiloissa on järjestetty riittävät tupakointimahdollisuudet.

Perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan yksimielinen.

Perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat olivat erimielisiä tupakointikiellosta. Osa asiantuntijoista vastusti jyrkästi vankien tupakoinnin kieltämistä ulkona, koska kielto rajoittaisi liikaa vankien perusoikeuksia. Tupakointikielto tarkoittaisi sitä, etteivät vangit saisi itse päättää tupakoinnistaan ollessaan vankilassa.

Ruotsissa vankiloissa tupakointi sisällä on kielletty, mutta nuuskaaminen on sallittua.

Vangeista valtaosa tupakoi, 80 prosenttia

Vangeista tupakoi peräti neljä vankia viidestä. Jos vangit ovat tupakoineen selleissään, tupakansavu on levinnyt myös muualle vankilaan. Kyse on terveyshaitasta vankiloiden työntekijöille ja tupakoimattomille vangeille.

Rikosseuraamuslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vankiterveydenhuollon yksikkö ovat varautuneet tukemaan vankeja tupakoinnin lopettamiseen.

Perustuslakivaliokunnan mukaan vankien oikeus nikotiinikorvaustuotteisiin, lääkehoitoon ja muuhun tukee pitää turvata säännösperustaisesti.

Valiokunnalle ei siis riitä maininta hallituksen lakiesityksen perusteissa vaan käytännössä oikeus pitäisi kirjata lakipykälän mutoon. Tupakoinnin lopettamisen tukeen kohdistuva selkeämpi muotoilu on myös ehtona lakiesityksen hyväksymiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Miten pitkään vanki saa nikotiinikorvaustuotteita ilmaiseksi?

Hallituksen suunnitelmissa on, että vangit saisivat nikotiinikorvaustuotteita ilmaiseksi ensimmäisen neljän viikon ajan. Sen jälkeen vankien pitäisi ostaa itse tarvitsemansa nikotiinipurukumit tai muut sellaiset vankiloiden myymälöistä.

Osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista oli sitä mieltä, että hallituksen esittämä maksuttomien nikotiinikorvaustuotteiden rajaaminen neljän ensimmäisen viikon ajaksi on aikana liian lyhyt.

Perustuslakivaliokunnan lausunto ei ota suoraan kantaa vankien ilmaisten nikotiinikorvaustuotteiden saamisaikaan tai hoitoon, mutta velvoittaa viranomaisia antamaan tukea kattavammin kuin hallituksen esityksessä muotoiltiin. Eduskunnan lakivaliokunta saa pohdittavakseen, mikä on riittävän kattava maksuttomien nikotiinikorvaustuotteiden aika tai muun tuen laajuus.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pitää tupakoinnin kieltämistä suljettujen vankiloiden ulkotiloissa vankien perusoikeuksien näkökulmasta ongelmallisena. Valiokunnan puheenjohtaja, SDP:n Johanna Ojala-Niemelä (oik.) sekä varapuheenjohtaja, kokoomuksen Antti Häkkänen. Kuva: Hanne Salonen / Eduskunta

Lakivaliokunta valmistelee pohjaesityksen eduskunnan ratkaisevalle tupakkapäätökselle.

Lakivaliokunnan puheenjohtaja, oppositiopuolue perussuomalaisten Leena Meri ei vielä arvioi, mitä perustuslakivaliokunnan lausunto merkitsee esimerkiksi vankien maksuttomien nikotiinikorvaustuotteiden saamisen aikarajalle. Valiokunta aikoo kuulla asiantuntijoiden ja oikeusministeriön näkemystä.

Meri on tyytyväinen, että tupakointi joudutaan vankiloissa järjestämään jollakin tavalla edelleen.

– Totaalikielto olisi ollut liian helppo ja liian rankka tapa ratkaista ongelma. Vankien elämänhallinta ja muu päihteettömyys on hoidettava ensin, Leena Meri kuvailee.

Vankien tupakoinnin rajoittaminen on niin sanottu budjettilaki eli sillä on vaikutusta valtion ensi vuoden rahoihin. Siksi lakiesitys pitäisi hyväksyä eduskunnassa ennen vuodenvaihdetta.

Oikeusministeriö joutuu nyt yhdessä lakivaliokunnan kanssa miettimään, miten esitystä muutetaan ja vieläkö vankien tupakoinnin rajoittamiselle on niin kiire, että muutokset yritetään saada valmiiksi valtion budjetin hyväksymiseen mennessä.

Rajoitukset johtivat yrityksiin sytyttää savuke sellin sähköjohdoista

Lakiesityksen lähetekeskustelussa eduskunnassa lokakuussa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arvioi, ettei lain valmistelussa ole löydetty muuta hyvää ratkaisua kuin tupakoinnin kieltäminen kokonaan.

– Tupakointia ei enää voida järjestää vankien selleissä, koska tupakansavun kulkeutumista muihin tiloihin ei ole mahdollista estää. Toiseksi tupakoinnin järjestäminen siten, että vangit pääsisivät vapaasti tupakoimaan muualle kuin selleihinsä, ei ole käytännössä mahdollista, Henriksson sanoi lokakuussa.

Muina vaihtoehtoina oikeusministeriö selvitti vankien tupakointimahdollisuutta muutaman kerran päivässä tai ulkoilun yhteydessä.

Oikeusministeriön mukaan Helsingin ja Vantaan vankiloissa tupakointia on rajoitettu niin, että selleissä ei saa polttaa. Tupakalla saa käydä rajoitetusti erikseen. Vantaan vankilassa on jonkin verran tupakointikoppeja. Helsingin vankilassa tupakoidaan vain ulkona.

Käytännöstä on seurannut tupakan salakuljetusta selleihin ja salatupakointia selleissä. Lisäksi vangit ovat rikkoneet sähkölaitteita, kun he ovat yrittäneet sytyttää savukkeita niin, että yhdistävät sähkölaitteen johtoja oikosulkuun, jotta syntyisi kipinöitä tupakan sytyttämiseen.

Voit keskustella vankien tupakoinnista lauantaihin 28.11.2020 kello 23 asti. Klikkaa jutun jälkeen keskustele-painiketta.

Juttua päivitetty ensijulkaisun jälkeen yksityiskohdilla ja lakivaliokunnan puheenjohtajan haastattelulla.

Lue lisää: