Hyppää sisältöön

Masennusoireista kärsivillä pikkulasten isillä on usein yksi yhteinen taustatekijä, sanoo asiantuntija ja neuvoo, miten masennusta voi torjua

Miessakit-yhdistys on julkaissut ensimmäisenä Suomessa oppaan, joka käsittelee pikkulasten isien masennusoireita.

Isän ja lasten yhteisestä ajasta voi olla paljon hyötyä masennusoireista kärsivissä perheissä. Kuvituskuva. Kuva: Roman Jocher / EPA

”Olin aina haaveillut lapsesta ja huimista seikkailuista sen kanssa. Kun lapsi syntyi olin ahdistunut ja vetäydyin omiin oloihini. Olin huono isä ja se ahdisti lisää. Uskoin jo olevani sellainen, kunnes vaimo ilmoitti hakevansa eroa ja kampesin itseni lääkäriin. Olojeni syyksi löytyi kriisi omassa lapsuuden perheessäni. Onneksi kampesin lääkäriin, koska nyt meillä on onnellinen perhe ja toimiva parisuhde.”

Näin kertoo nimettömästi eräs isä Miessakit-yhdistyksen vastikään julkaisemassa oppaassa (siirryt toiseen palveluun). Kyseessä on Suomen ensimmäinen isien pikkulapsivaiheeseen ajoittuvia masennusoireita käsittelevä opas.

Tutkimusten mukaan joka kymmenes isä kokee masennusoireita lapsen syntymän jälkeen. Masennus jää usein huomaamatta, sillä isien masennus saattaa ilmetä eri tavoin kuin äitien masennus. Isät eivät välttämättä itsekään tunnista, että heidän oireilussaan on kyse masennuksesta.

Erityisesti miehillä masennus voi ilmetä ärtymyksenä, äkkipikaisuutena, vetäytymisenä ja puhumattomuutena, joskus myös liiallisena alkoholin käyttönä ja aggressiivisuutena, jopa väkivaltaisuutena.

– Miehet usein säilyttävät toimintakykynsä. Harvoin näkee miehiä, joiden voimavarat ovat täysin ehtyneet, Miessakit ry:n hankekoordinaattori Henri Hyttinen sanoo.

Hyttinen on koulutukseltaan mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut sairaanhoitaja, ja hän on vetänyt kolmen vuoden ajan MASI-hanketta (siirryt toiseen palveluun), joka tarjoaa tukea masennusoireisten perheiden isille.

Hyttisen mukaan miesten masennusoireilu saatetaan helposti tulkita luonteenpiirteiksi tai tavaksi toimia vanhempana. Masennuksen tunnistamisessa miehiä auttaisi Hyttisen mukaan kysymykset, joita ei välttämättä aina ymmärretä kysyä.

– Kannattaa kysyä itseltään, miten omasta mielestä menee läheisissä ihmissuhteissa ja millaista palautetta saa itse muilta ihmisiltä. Jos itsestä tuntuu, että ei mene hyvin ja joku muukin sanoo niin, silloin kannattaisi miettiä avun hakemista.

Isäksi tuleminen voi tuoda pintaan kipeitä kokemuksia omasta lapsuudesta. Henri Hyttisen mukaan monella yhdistykseen yhteyttä ottaneella miehellä on kokemuksia isättömyydestä tai etäisistä vanhemmista. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Huonoja kokemuksia omasta lapsuudesta

Hyttisen mukaan masennuksesta voi kärsiä kuka tahansa sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

Hyttinen kertoo kuitenkin havainneensa työssään, että monesti masennusoireilujen taustalla on jokin jomman kumman puolison lapsuuden perheeseen liittyvä kipukohta, joka aktivoituu ja aiheuttaa pahoinvointia vanhemmuuden alkumetreillä.

– Lapsuuden perheessä toinen vanhemmista on voinut olla etäinen tai kokonaan poissa, on voinut olla haitallista käytöstä, päihteiden käyttöä, jopa väkivaltaa, tai on erottu ja siitä on jäänyt kipeitä kokemuksia, Hyttinen kuvailee.

Erityisesti aiemmin koettu masennus tai puolison masennus altistavat isiä masennusoireille. Lisäksi masennukselle voivat altistaa muun muassa matala parisuhdetyytyväisyys, taloudelliset huolet ja puuttuva tukiverkosto.

Monesti kyse on useiden eri stressitekijöiden yhteisvaikutuksesta. Oleellista on se, miten hyvin isä pystyy sopeutumaan elämänmuutokseen sekä sovittamaan yhteen työn ja perhe-elämän vaatimukset, Hyttinen sanoo.

– Miten kasvaa uuteen rooliinsa miehestä isäksi. Miten pystyy antamaan saman työpanoksen vähillä unilla ja palautumaan töistä, kun omaa aikaa on ehkä aiempaa vähemmän.

"On tärkeää saada välillä hengähdystaukoa isän roolista."

Henri Hyttinen

Keskusteleminen auttaa ja ennaltaehkäisee

Vanhempien kommunikointitaidot ja puolisoiden välinen keskusteluyhteys ovat Hyttisen mukaan keskeisimmät masennusta ennaltaehkäisevät tekijät.

Puolisoiden olisi hyvä pystyä muodostamaan yhteinen käsitys vanhemmuudesta ja kasvatuksesta sekä isän ja äidin rooleista.

– Painotamme aina, että keskustelkaa puolison kanssa. On tärkeää nähdä molempien osapuolten yksilöllinen tapa kokea asiat ja tavoitteenamme on tuoda kokemukset yhteen. Sitä kautta pariskunnat voivat löytää paremman yhteyden toisiinsa.

Jos keskusteluyhteys puolison kanssa on syystä tai toisesta huono tai katkennut kokonaan, silloin olisi Hyttisen mukaan hyvä pyrkiä keskustelemaan asioistaan joko ystävän tai ammattiauttajan kanssa.

Miessakit on hankkeen aikana kehittänyt masennusoireista kärsiville isille erilaisia psykososiaalisia tukimuotoja. Niitä on hyödyntänyt yli 300 miestä ja kokemukset ovat olleet hyviä.

"En ole koskaan ennen puhunut asioistani tällä tavalla kenellekään. Nyt ymmärrän itseäni ja tapoja toimia isänä ja puolisona ja uskoisin kaikkien hyötyvän tästä. Voisin jopa yrittää jutella näin myös vaimolleni”, toteaa nimetön isä Miessakkien oppaassa.

Aikaa lapsille ja itselleen

Hyttinen neuvoo masennusoireista kärsiviä isiä myös viettämään aikaa lapsiensa kanssa.

– Se tuo isää lähemmäs lapsia, siitä hyötyvät niin lapset kuin isäkin. Samalla äiti näkee, että puoliso hoitaa vanhemmuutta hyvin, mikä lisää luottamusta ja ehkä sitä kautta myös parisuhdetyytyväisyyttä.

Parisuhteelle olisi hyvä järjestää joskus aikaa, samoin kummallekin omaa oikaa.

– Mahdollistakaa se, että kumpikin pystyy käymään edes joskus jossain. Saa tehdä hetken jotain, mitä teki ennen perhe-elämää. On tärkeää saada välillä hengähdystaukoa isän roolista, Hyttinen sanoo.

Samalla Hyttinen muistuttaa, että masennusoireilu on väliaikaista.

– Lasten syntymän jälkeiseen aikaan ajoittuva masennusoireilu on usein kyseiseen elämänvaiheeseen liittyvä ilmiö, joka koostuu aina yksilöllisistä tekijöistä. Sillä on yleensä hyvä ennuste ja siitä ihmiset yleensä toipuvat.

Lisää aiheesta: