Hyppää sisältöön

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö ulkoistamissopimuksen mitätöinnistä: Uskomme, että perustuslakivaliokunta tulee tekemään tarkkaa työtä

Hallituksen sotelakiluonnokseen sisältynyt Länsi-Pohjan ulkoistamissopimuksen mitätöinti loukkaisi Männistön mukaan omaisuuden ja luottamuksen suojaa sekä sopimusvapautta.

Länsi-Pohjan ulkoistamissopimuksen kohtalo on saanut ison painoarvon hallituksen sotelakipaketissa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtaja Lasse Männistö kertoo odottavansa mielenkiinnolla eduskunnalle joulukuussa tuotavaa hallituksen lopullista sotelakiesitystä.

Männistön mielestä lokakuussa esitelty lakiluonnos oli monella tapaa ristiriitainen.

Esimerkiksi luonnokseen sisältyvä mahdollisuus mitätöidä Länsi-Pohjan laaja ulkoistamissopimus on Männistön mukaan erittäin kyseenalainen ja loukkaa omaisuuden suojaa, sopimusvapautta ja luottamuksen suojaa.

– Tällaisena esityksenä laajan sopimuksen mitätöinti on länsimaisessa oikeuskäytännössä ja markkinataloudessa aivan ennenkuulumatonta. Tietysti uskomme, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tulee tekemään tarkkaa työtä esityksen perustuslaillisen arvoinnin osalta, ja sitä tietysti eduskuntakäsittelyssä odotamme.

Männistö ei halua kuitenkaan ennakoida sitä, aikooko yhtiö riitauttaa asian, jos mitätöintimahdollisuus jää lakiin.

– Tässä vaiheessa on vielä liian varhaista arvioida, miten esitys tästä vielä mahdollisesti muuttuu. Useat asiantuntijat ovat esittäneet jo tähän mennessä lakiluonnoksen pohjalta näkemyksenään, että tällainen sopimuksen taannehtiva mitätöinti olisi perustuslain näkökulmasta ongelmallista.

"Miksi juuri tämä sopimus pitäisi mitätöidä?"

Hallitus on perustellut laajojen ulkoistamissopimusten mitätöintiä sillä, että maakunnalla pitää olla mahdollisuus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut siinäkin tapauksessa, että yritys esimerkiksi menisi konkurssiin. Maakunnalla on oltava riittävästi henkilöstöä ja omaa tuotantoa.

Näin ollen hallituksen mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminta ei voi jatkua nykyisenlaisena Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle ulkoistettuna ostopalveluna vuoden 2025 jälkeen.

Toimitusjohtaja Lasse Männistö sanoo, että hallituksen esitys ei selkeästi suoraan perustele, miksi juuri tämä sopimus pitäisi mitätöidä tai mitä sillä lopullisesti tavoitellaan.

– Meidän palvelusopimushan turvaa palvelut myös niissä tilanteissa, jos yritys ajautuisi ongelmiin. Sopimus huomioi nämä esitetyt riskikohdat, jos yritys ajautuisi vaikkapa rahoitusvaikeuksiin.

Ristiriitaisena Männistö pitää esitystä siltäkin osin, että maakuntien keinovalikoimaa selvitä tulevaisuuden haasteista kavennetaan hänen mielestään merkittävästi rajoittamalla yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

– Tässähän rajoitetaan maakunnan keinoja saavuttaa laissa määriteltyjä tavoitteita paremmasta hoitoonpääsystä, kustannustehokkuudesta ja palveluiden laadun parantamisesta.

.
.