Hyppää sisältöön

Helsingin yliopiston varadekaani Atte Korhola: "Evon tiedekansallispuisto voisi nostaa Suomi-kuvaa maailmalla"

Ympäristöministeriö ja Helsingin yliopisto ovat sopineet, että yliopisto alkaa kokoamaan Evon tiedekansallispuiston alueellista työryhmää Atte Korholan vetämänä.

Evon metsäalueella on muun muassa lukuisia pikkujärviä ja -lampia, jotka tarjoavat elinympäristön monille eliölajeille. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Koko Suomen ensimmäistä tiedekansallispuistoa suunnittelevan työryhmän kokoaminen on jo alkanut. Hämeenlinnan Lammin Evolle suunniteltavan puiston työryhmän puheenjohtajaksi on valittu Helsingin yliopiston varadekaani, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola.

– Evon alue ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema ovat minulle tuttuja paikkoja jo entuudestaan.

Atte Korhola sanoo olevansa motivoitunut vetämään työryhmää. Tieteen ja kansallispuiston yhdistäminen on hieno asia.

– Olen innostunut ja jos saamme Evon tiedekansallispuiston onnistuneesti maaliin, niin se voi nostaa Suomi-kuvaa maailmalla. Lisäksi meillä ei ole vielä kansallispuistojen joukossa Evon kaltaista mannermetsää eli siinäkin mielessä hanke on ainutlaatuinen.

Evon luonnonsuojelualueelta löytyy kauniita paikkoja esimerkiksi Sorsajärven rantamilta, missä on vanhaa metsää. Kuva: Markku Karvonen / Yle

Työryhmän tarkoituksena on ehdottaa Evon tiedekansallispuistolle rajausta, jossa otetaan huomioon kaikkien Evolla toimivien tahojen, myös metsästäjien tarpeet. Työryhmän tehtävänä on saada aikaan esitys, jonka pohjalta ympäristöministeriö voi valmistella sellaista kansallispuistolakia, joka huomio tiedekansallispuiston tarpeet ja mahdollistaisi tiedekansallispuistonimikkeen käytön.

– Tietysti halutaan mukaan työryhmään mahdollisimman hyvin kaikki intressipiirit kuten Hämeenlinna, Padasjoki, Metsähallitus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen liitto ja riistanhoitoyhdistykset. Ei varsinaisiksi jäseniksi, mutta kyllä kuullaan kaikkia ja tavoitteena on järjestää esimerkiksi asukastilaisuuksia ja tutustua tietenkin myös Evoon.

Korholan ajatuksena on ottaa ryhmään enintään kymmenen henkilöä. Liian ison ryhmän toiminnasta voi tulla helposti tehotonta.

Evon metsäalue on noin 8 000 hehtaarin pinta-alallaan eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen laaja, yhtenäinen ja paikoin erämäinenkin vanhojen boreaalisten metsien alue. Alueella on ulkoilulainmukainen valtion retkeilyalue ja luonnonsuojelualueita.

.
.