Hyppää sisältöön

Eduskuntapuolueet erimielisiä sukupuolten määrästä – yli puolet ryhmien puheenjohtajista kirjaisi lakiin kolmannen tai useamman sukupuolen

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat ottivat kantaa sukupuolten määrään Marja Sannikka -ohjelman kyselyssä.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajista keskustan, kristillisdemokraattien, nyt-liikkeen ja perussuomalaisten puheenjohtajien mukaan sukupuolia on kaksi: nainen ja mies. Tämä on tällä hetkellä myös kirjattu lakiin.

Sen sijaan kokoomuksen, RKP:n, SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien mielestä sukupuolia on useampi.

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen perustelee kantaansa:

– Sukupuolia on kaksi, se on biologinen ja lääketieteellinen tosiasia. Intersukupuolisuus ei ole “kolmas sukupuoli” vaan sukupuolen kehityshäiriö, joista kärsiviä syntyy vain muutamia vuosittain.

Räsänen toteaa, että sukupuoli-identiteettejä sen sijaan voi olla useita, mutta ne eivät ole kuitenkaan yhtä kuin sukupuolia vaan kokemuksia sukupuolesta.

Eri linjoilla oleva kokoomuksen Kai Mykkänen puolestaan toteaa, ettei johonkin sukupuoleen pakottaminen ole yhteiskunnan tehtävä:

– On ihmisiä, joille sukupuolella ei ole merkitystä. On ihmisiä, jotka eivät samaistu mieheksi tai naiseksi. Siis on muunsukupuolisia. Eli sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mielestä sukupuolia on monia, ja yksilön sukupuoli voi olla moninainen:

– Yhteiskunnasta olisi syytä purkaa rakenteita, jotka tarpeettomasti määrittävät ihmisiä heidän sukupuolensa kautta.

Vihreiden Jenni Pitko ajattelee, ettei sukupuolten varsinainen määrä ole olennainen kysymys:

– Tärkeintä on olla ihmisinä ja yhteiskuntana avoin sille, että jokainen voi olla sitä, mitä kokee olevansa ja ilmaista itseään haluamallaan tavalla.

Yli puolet vastanneista haluaa lakiin enemmän sukupuolia

Ryhmien puheenjohtajien kannat jakautuvat samoin myös kysymyksessä siitä, pitäisikö lakiin kirjata useampi sukupuoli.

Keskustan, kristillisdemokraattien, nyt-liikkeen ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajat pitäisivät lain ennallaan. Kokoomuksen, RKP:n, SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmien puheenjohtajat haluavat, että laki tunnistaisi enemmän kuin kaksi sukupuolta.

– Ei, koska sukupuolia on vain kaksi, perussuomalaisten Ville Tavio vastaa kysymykseen.

Yhtä ytimekkäästi asian kiteyttävät myös keskustan Antti Kurvinen ja nyt-liikkeen Harry Harkimo. Päivi Räsänen perustelee vastaustaan lisäksi lapsen edulla ja naisten asemalla.

Eri mieltä olevan SDP:n Antti Lindtmanin mielestä sukupuoli ei saa olla ihmistä määrittävä käsite:

– Nykyinen kahtiajaottelu ei tunnista sitä joukkoa, joka ei kuulu kumpaankaan sukupuoleen ja tähän on saatava korjaus. Ensimmäinen askel on se, että lainsäädännössä tunnistetaan muunsukupuoliset.

Vastaajat pohtivat myös sitä, kuinka tarpeellista sukupuolten erottelu tai mainitseminen laissa ylipäätään on.

– Laki pitäisi lähtökohtaisesti kirjoittaa sukupuolineutraalisti. Vaihtoehtoisesti voidaan luoda kolmas kategoria, vastaa Paavo Arhinmäki.

Kolmatta kategoriaa kannattaa niin ikään RKP:n Anders Adlercreutz:

– Kolmas sukupuoli tulisi olla mahdollinen heille, jotka eivät identifioidu naiseksi tai mieheksi. Tämä sisältyy myös hallitusohjelmaan, ja edellytämme tietenkin sen toteutettavan.

Kai Mykkänen ottaa vielä esiin konkreettisen esimerkin liittyen väestötietojärjestelmään ja henkilötunnuksiin:

– Henkilötunnusta tulee kehittää myös tietoturvan ja symbolien riittävyyden takia. Tässä yhteydessä on syytä pyrkiä uusien henkilötunnusten sukupuolineutraalisuuteen. Kohtuuttoman kallis erillisuudistus tämän yhden asian korjaamiseen vanhoissakin tunnuksissa ei kuitenkaan ole todennäköisesti järkevä suhteessa vielä tärkeämpiin rahatarpeisiin.

Kysely tehtiin eduskuntaryhmien puheenjohtajille viikolla 48 puhelimitse ja sähköpostitse.

.
.