1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. biopolttoaineet

Ely-keskus: Meri-Porin biokonversiolaitos toteuttamiskelpoinen – laitos valmistaisi sahanpurusta ja puuhakkeesta polttoainetta

Varsinais-Suomen ely-keskus sanoo YVA-lausunnossaan, että ympäristölupakäsittelyssä pitää kuitenkin ottaa huomioon laitoksen jätevesipäästöjen vaikutukset ja hajuhaitat.

biopolttoaineet
Havainnekuva biokonversiolaitoksesta
Bioenergo

Meri-Poriin suunniteltava biokonversiolaitos on toteuttamiskelpoinen. Näin sanoo lausunnossaan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Varsinais-Suomen ely-keskus.

Ely-keskus toteaa, että hankkeen ympäristölupakäsittelyssä tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnan jätevesipäästöt ja niiden vaikutukset sekä jätevesien käsittelytavat. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten hajuhaittojen hallintaan.

Valmistuttuaan laitos jalostaisi sahanpurusta ja puuhakkeesta toisen sukupolven bioetanolia ja nesteytettyä biokaasua. Päätuotetta eli bensiiniin sekoitettavaa bioetanolia valmistuisi noin 25 000 tonnia vuodessa. Sivutuotteena syntyisi biokaasua noin 15 000 autolle.

BioEnergo Oy:n suunnittelema laitos maksaa arviolta 150 miljoonaa euroa ja sen on määrä aloittaa tuotanto vuonna 2023. Lopullinen investointipäätös aiotaan tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.

Toteutuessaan laitos on suurin teollinen investointi Porissa vuosikymmeniin.

Kuuntele täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.

Lue lisää:

Meri-Porin biolaitoksesta YVA-arviointi – alansa suurin laitos Suomessa tekisi sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua

Sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua liikennekäyttöön – alan suurinta tuotantolaitosta Suomessa suunnitellaan Poriin

Lue seuraavaksi