1. yle.fi
  2. Uutiset

Ylen kysely: Kansalaisilta suitsutusta hallitukselle ja viranomaisille koronatoimista – opposition toimintaan suhtaudutaan epäilevämmin

Peruspalveluministeri Krista Kiuru ei kansalaisten mielestä ole suoriutunut koronatilanteesta aivan pääministerin veroisesti.

koronavirus
Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) saapuivat 26.11. hallituksen tiedotustilaisuuteen.
Pääministeri Sanna Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru saapuvat hallituksen tiedotustilaisuuteen valtioneuvoston tiedotustilassa.Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Suomalaiset jakavat hövelisti kiitosta valtion ylimmälle johdolle koronan hoitamisesta.

Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä kansalaisilta kysyttiin, miten hyvin tai huonosti eri tahot ovat suoriutuneet koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Vastaajista 82 prosenttia katsoo, että hallitus on suoriutunut melko hyvin tai erittäin hyvin. Presidentti Sauli Niinistön toimintaa koronatilanteessa kiittää peräti 91 prosenttia vastaajista.

Myös viranomaiset ovat hoitaneet tehtänsä ison enemmistön mielestä toistaiseksi hyvin.

Sen sijaan niukka enemmistö vastaajista katsoo poliittisen opposition suoriutuneen joko melko huonosti tai erittäin huonosti.

Ylen teki samansisältöisen kyselyn koronan ensimmäisen aallon ravistellessa maata viime maaliskuussa. Yleiskuva kansalaisten tyytyväisyydestä valtionjohdon toimintaan oli tuolloin samankaltainen kuin nyt.

Hallitus hyvä, presidentti paras

Useampi kuin neljä viidestä vastaajasta pitää hallituksen koronatoimintaa melko tai erittäin hyvänä.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä hallitus on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Keväällä tehtyyn kyselyyn verrattuna parhaan mahdollisen arvion antaneiden määrä on tosin pudonnut, mutta yhteensä tyytyväisten osuus on täsmälleen sama.

Vertailtavuutta maaliskuun kyselyyn heikentää se, että toisin kuin keväällä, vastaajilla ei tällä kertaa ollut mahdollisuutta vastata "en osaa sanoa".

Presidentti Sauli Niinistöön ollaan tässäkin kyselyssä erittäin tyytyväisiä. Vaikka presidentin toimivalta ei koronaepidemian suhteen suuri olekaan, hänen suoriutumistaan koronatilanteessa kiitetään laajasti.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä tasavallan presidentti on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Kuten jo viime keväänä, vankkumattominta presidentin arvostus on naisten ja iäkkäimpien vastaajien joukossa.

Marinille enemmän kiitosta kuin Kiurulle

Vastaajilta kysyttiin erikseen arviota kahden ministerin – pääministeri Sanna Marinin (sd.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) – suoriutumisesta koronakriisissä.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä pääministeri Sanna Marin on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Pääministeri Marinin toimiin on tyytyväinen yhtä suuri osuus kuin koko hallituksenkin toimintaan, mutta erittäin tyytyväisten osuus on vielä suurempi kuin hallituksella.

Sekä Marin että Kiuru ovat suoriutuneet enemmistön mielestä melko tai erittäin hyvin. Kiurun toimintaan tyytymättömiä on kuitenkin enemmän.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä peruspalveluministeri Krista Kiuru on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Vain joka kymmenes katsoo Kiurun toimineen erittäin hyvin ja 40 prosenttia arvioi hänen suoriutuneen melko tai erittäin huonosti.

Opposition koronatoiminta ei vakuuta

Muutoin varsin positiivisia arvosanoja vilisevä kyselytulos tekee poikkeuksen opposition kohdalla.

Niukka enemmistö vastaajista nimittäin katsoo, että oppositio on suoriutunut koronatilanteen hoitamisesta melko huonosti tai erittäin huonosti.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä oppisitio on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Eniten oppositioon tyytymättömiä on yli 50-vuotiaissa vastaajaryhmissä.

Viranomaisille ja Ylelle hyvät pisteet

Suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä myös viranomaistoimintaan koronakriisin aikana.

Kyselyssä tyytyväisyyttä kysyttiin Suomen terveysviranomaisten toimintaan koronatilanteessa ja esimerkkinä mainittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä Suomen terveysviranomaiset on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Peräti 84 prosenttia on viranomaistoimintaan erittäin tai melko tyytyväisiä. Viranomaisiin ollaan nyt vielä tyytyväisempiä kuin maaliskuun vastaavassa kyselyssä.

Sama tyytyväisyyden taso koskee Yleisradion toimintaa koronakriisin aikana.

Miten kyselyyn vastanneiden mielestä Yle on suoriutunut koronavirustilanteen hoitamisesta tähän mennessä.

Yhteensä 85 prosenttia vastaajista katsoo Ylen suoriutuneen koronatilanteessa toistaiseksi hyvin.

Yle selvitti Taloustutkimuksella teettämässään kyselyssä kansalaisten mielipiteitä siitä, miten viranomaiset ovat suoriutuneet koronavirustilanteessa. Kysely tehtiin internetpaneelissa ja siihen vastasi 1 149 henkilöä 27. – 30.11. 2020. Kyselyn virhemarginaali on noin 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaisilta kysyttiin: Miten seuraavat tahot ovat mielestäsi suoriutuneet koronavirustilanteen hoitamisessa tähän mennessä?

Hallitus/pääministeri Sanna Marin/peruspalveluministeri Krista Kiuru/oppositio/tasavallan presidentti/terveysviranomaiset/Yle

Lue lisäksi:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Ylen kysely: Suuri enemmistö uskoo pääministerin ja hallituksen suoriutuneen koronatilanteessa hyvin, parhaimmat arviot saa tasavallan presidentti

Lue seuraavaksi