1. yle.fi
  2. Uutiset

Kittilän käräjäpapereista ei ainakaan vielä julkisia – Lapin käräjäoikeuden päätös ei saanut lainvoimaa

Syyttäjä ja jutun asianomistaja ovat tyytymättömiä käräjäoikeuden päätökseen ja harkitsevat valittamista.

Kittilä
Kittilä-oikeudenkäynti Rovaniemen hovioikeudessa
Asiakirjojen etukäteen julkistaminen ei koske Kittilän kuntapäättäjien edellistä oikeudenkäyntiä, joka on kesken Rovaniemen hovioikeudessa.Sauli Antikainen / Yle

Kittilän kuntapäättäjiä koskevan seuraavan oikeudenkäynnin aineisto ei tule vielä julkiseksi.

Lapin käräjäoikeus päätti viime viikolla julkistaa aineiston ennen oikeudenkäyntiä. Käräjäoikeuden päätös ei kuitenkaan ole saanut lainvoimaa, sillä päätöksestä tyytymättömyyttä ovat ilmoittaneet aluesyyttäjä Sari Anttonen ja jutun asianomistaja, Kittilän kunnan entinen hallintojohtaja Esa Mäkinen.

Syyttäjä ja Esa Mäkinen vastustivat oikeudenkäynnin aineiston julkistamista etukäteen.

Tyytymättömyyden ilmoittaneet voivat valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta ylempään oikeusasteeseen. Valitusaikaa on 30 vuorokautta päätöksen tiedoksi saamisesta. Seuraava oikeusaste tässä tapauksessa on Rovaniemen hovioikeus.

Hovioikeus päättää aikanaan, myöntääkö se asialle jatkokäsittelyluvan. Jos lupa myönnetään, hovioikeus ratkaisee oikeudenkäyntiaineiston julkistamisen erikseen.

Tiedot haluttiin julki ennen kuntavaaleja

Kuusi Kittilän kuntapäättäjää on pyytänyt oikeudenkäyntiaineistoa julkiseksi. He halusivat aineiston julkiseksi hyvissä ajoin ennen ensi kevään kunnallisvaaleja, jotta vaaleissa ehdolle asettuvat vastaajat voisivat esittää oikeat tiedot heihin kohdistuvista syytteistä. Käräjäoikeus suostui tähän.

Käräjäoikeuden mukaan asia koskee vastaajien toimintaa kunnallisina päätöksentekijöinä ja julkisen vallan käyttäjinä. Asiaa ei voida käsitellä istunnossa ennen kevään kunnallisvaaleja muun muassa koronapandemian vaatimien turvatoimien vuoksi.

Oikeuden mukaan on ilmeistä, että pääosa vastaajista on asettumassa ehdolle vaaleissa. Käräjäoikeus katsoi, että kunnallisen itsehallinnon toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että kunnan asukkaat saavat jo ennen kunnallisvaaleja oikeat ja riittävät tiedot vastaajien sopivuudesta ja kyvystä valtuutetun tehtävään.

Lapin käräjäoikeus piti asiaa yhteiskunnallisesti merkittävänä ja laajakantoisena ja katsoi, että aineiston julkiseksi tulon aikaistamiselle on laissa tarkoitettava painava syy.

39 syytettyä kiistävät syytteet

Jutussa on nostettu syytteet kahdesta virka-aseman väärinkäyttämisestä. Vastaajina eli syytettyinä on 38 kittiläläistä entistä tai nykyistä kuntapäättäjää, entinen vs. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg ja Kittilän kunta. Vastaajat ovat kiistäneet syytteet.

Esa Mäkinen on vaatinut vastaajilta korvauksia.

Jutun pääkäsittely Lapin käräjäoikeudessa alkaa ensi syksynä. Pääkäsittelyyn on varattu alustavasti kuusi viikkoa aikaa. Käräjäoikeuden ratkaisu annettaneen vielä ensi vuoden loppupuolella.

Rovaniemen hovioikeudessa on yhä kesken edellinen Kittilän kuntapäättäjiä koskeva rikosoikeudenkäynti. Tämä oikeudenkäynti koskee entisen kunnanjohtaja Anna Mäkelän potkuja.

Lapin käräjäoikeus vapautti kesäkuussa 2019 kaikki syytetyt. Syyttäjät ja entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä valittivat asiasta hovioikeuteen. Hovioikeus antaa ratkaisunsa ensi vuoden alussa.

Lue myös: Kittilän kuntapäättäjille lisää syytteitä

Lue seuraavaksi