1. yle.fi
  2. Uutiset

Selvitys Uuden lastensairaalan toiminnasta paljastaa puutteita hoitajamitoituksessa ja luottamuksessa – mutta vaaranpaikkoja rakennuksesta ei löytynyt

Ylen MOT-ohjelman esiin nostamat, hoitajien kertomat vakavat puutteet sairaalan potilasturvallisuudessa johtivat selvitykseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Uudessa lastensairaalassa potilaat ovat yhden hengen huoneissa, mikä lisää hoitajien työtaakkaa.Jari Kovalainen / Yle

HUS aikoo selvittää täytyykö hoitajamitoitusta Uudessa lastensairaalassa lisätä.

HUSin juuri valmistuneesta sisäisestä selvityksestä käy ilmi, että henkilökunnalle Uuden lastensairaalan käyttöönotto on ollut raskas kokemus.

Syksyllä 2018 valmistuneessa sairaalassa otettiin käyttöön yhden hengen potilashuoneet. Perheille huoneet antavat aikaisempaa enemmän yksityisyyttä, mutta samalla muutos on vaikuttanut hoitajien työhön.

HUSin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoo, että vanhoissa Lastenklinikan tiloissa oli useampi potilas samassa huoneessa, jolloin hoitaja pystyi hoitamaan useampien potilaiden asioita samalla käynnillä.

– Uudessa lastensairaalassa käytännössä lähes kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita, jolloin hoitaja pystyy hoitamaan vain yhtä potilasta kerrallaan.

Ylen MOT-ohjelma johti selvitykseen

HUS aloitti sisäisen selvityksen Uuden lastensairaalan laadusta, potilasturvallisuudesta ja resursoinnista syksyllä 2019.

Selvitykseen johti samana syksynä esitetty Ylen MOT-ohjelma, jossa käsiteltiin sairaalan kiinteistöön ja henkilöstöön liittyviä asioita.

Uusi lastensairaala oli ehtinyt olla toiminnassa vuoden päivät, kun sen hoitajat nostivat esiin huolensa sairaalan potilasturvallisuudesta: hoitajat pitivät henkilökunnan määrää riittämättömänä ja kertoivat uudessa rakennuksessa ilmenneistä vakavista puutteista.

Teho-osaston kattolevy putosi vastasyntyneen keuhkokoneen päälle, potilaille lääkkeellistä ilmaa toimittava kaasujärjestelmä petti, potilaskuljetushissi reistaili ja ensimmäisenä vuonna sairaalassa oli ainakin neljä vesivahinkoa.

HUS julkaisi ohjelmaan liittyen oman vastineensa (siirryt toiseen palveluun), jossa kerrottiin, että vaaratilanteet oli selvitetty välittömästi. Samalla HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi sairaanhoitopiirin käynnistävän oman selvityksensä.

Ilmeinen ristiriita toimintaa kuvaavien lukujen ja henkilöstön kokemuksen välillä

HUSin selvitys viivästyi koronaviruspandemian vuoksi. Selvitys julkaistiin joulukuun 2020 alussa ja se on HUSin mukaan esitelty myös Uuden lastensairaalan henkilökunnalle.

– Tilannetta tarkasteltiin erilaisten mittareiden ja tunnuslukujen valossa sekä selvitystä varten tehtiin haastatteluja ja henkilöstökysely. Haastattelujen ja kyselyn tarkoituksena oli muodostaa kokonaisnäkemys toiminnasta lukujen takana, kertoo selvityksen laatinut HUSin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Selvityksessä ilmeni, että sairaalan toimintaa kuvaavien lukujen ja henkilöstön kertoman kokemuksen välillä on ilmeinen ristiriita.

– Potilasmitoitusten perusteella siellä pitäisi olla riittävästi hoitajia töissä, mutta hoitajien oma kokemus on, että he eivät ehdi hoitaa potilaita niin hyvin kuin haluaisivat, Heikkilä selventää.

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Selvitykseen haastateltujen suurin huoli liittyi siihen, että henkilöstö väsyy ja lähtee.Jari Kovalainen / Yle

HUSin selvityksessä ei tullut esiin merkittäviä potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita tai toimintatapoja.

Eivätkö osaltaan selvitykseen johtaneita tapauksia, kuten kattolevyn putoamista ja lääkkeellisen kaasujärjestelmän pettämistä pidetty vakavina vaaratilanteina, hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä?

– Tottakai nämä ovat merkittäviä tapauksia. Tässä selvityksessä näiden tiedossaolevien lisäksi ei selvinnyt mitään uutta.

Heikkilä kertoo, että selvitystä varten käytiin läpi ilmoitukset potilasturvallisuuden vaaratapahtumien HaiPro-järjestelmästä sekä havainnot potilasturvallisuuteen liittyvistä havainnointikierroista.

– Mitään sellaista tavanomaisesta poikkeavaa, mikä johtuisi uudesta sairaalasta tai ratkaisuista siellä, ei tässä selvityksessä tai siihen liittyvissä haastatteluissa tai kyselyssä tullut esiin, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan jokainen vakava haittatapahtuma sairaalassa käsitellään normaalin protokollan mukaan ja syyt tapahtuneelle arvioidaan. Sen mukaan päätetään mahdolliset korjaukset tai toiminnan kehityskohteet.

Henkilöstö kokee "vahvaa moraalista sisäistä ristiriitaa"

Selvityksestä käy myös ilmi johtamiseen liittyviä ongelmia. Henkilöstö kokee "vahvaa moraalista sisäistä ristiriitaa", sillä hoitajat kokevat olevansa työhönsä sitoutuneita, mutta samalla kokevat, etteivät kykene tekemään työntään siten kuin haluaisivat.

Heikkilän mukaan lähes kaikkien haastateltujen suurin huoli liittyi siihen että henkilöstö väsyy ja lähtee.

– Näyttää siltä, että osa esiin tulleista ongelmista johtuu johtamiseen liittyvistä ongelmista organisaation eri tasoilla. Runsaat muutokset ja johtamisen haasteet näkyvät esimiesten jaksamisessa. Johdon ja henkilökunnan välillä vaikuttaa olevan luottamuspulaa.

Selvityksen toimenpide-ehdotuksissa Teppo Heikkilä toteaa, että Uuden lastensairaalan toimintatapojen käyttöönotto on yhä kesken. Hän ehdottaa, että kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

– Lisäksi ehdotan, että perustetaan työryhmä, joka laajemmin tarkastelee hoitajamitoitusta Uudessa lastensairaalassa huomioiden uudet toimintamallit ja erityisesti sen, että potilaita hoidetaan nyt aikaisempaa enemmän yhden hengen huoneissa.

Uusi lastensairaala Helsingissä.
Uusi lastensairaala Helsingin Meilahden sairaala-alueella otettiin käyttöön vaiheittain syksyllä 2018.Matti Myller / Yle

Lisäksi hän nostaa sairaalan johtamisen kehittämiskohteeksi. Heikkilän mukaan HUSin tulisi teettää Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksilön johtamisesta ulkopuolisen arviointi kehittämisehdotuksineen.

Selvityksen tilannut johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo tiedotteessa olevansa tyytyväinen selvitykseen sekä sen toimenpideehdotuksiin.

– Selvityksessä on tullut esille arvvokasta tietoa sekä Uuden lastensairaalan tilanteen parantamiseksi että HUSin muiden isojen rakennushankkeiden käyttöönottoon liittyen. Vien omalta osaltani selvityksen toimenpide-ehdotuksia eteenpäin, Mäkijärvi toteaa.

Lue seuraavaksi