Hyppää sisältöön

Perustuslakivaliokunnalta vihreää valoa oppivelvollisuuden pidentämiselle

Valiokunta esittää kuitenkin muutamia täsmennyksiä lakiehdotukseen.

Hallituksen esittämälle oppivelvollisuuden pidentämiselle ei ole perustuslaillisia esteitä. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on antanut vihreää valoa hallituksen esittämälle oppivelvollisuuden pidentämiselle 18 vuoteen. Hallituksen esityksessä ehdotetuille perusratkaisuille ei ole valiokunnan mukaan estettä perustuslain näkökulmasta.

Perustuslaista seuraa, että oppivelvollisuus on voitava suorittaa maksuttomassa perusopetuksessa. Opetuksen maksuttomuus on myös hallituksen esityksen lähtökohta.

Valiokunta esittää kuitenkin muutamia täsmennyksiä lakiehdotukseen. Esityksestä ei muun muassa käy valiokunnan mukaan riittävän selvästi ilmi, ettei oppivelvollisuuden suorittaminen merkitse koulupakkoa. Sääntelystä tulee näin käydä ilmi vaihtoehtoiset tavat suorittaa oppivelvollisuus.

Perustuslakivaliokunnan lausunto on yksimielinen.

Lue lisää: