Jyväskylään syntyy uusi teekkarikulttuuri, mutta säästyykö se seksuaaliselta häirinnältä? – Ylioppilaskunta laittoi jo laulut uusiksi

Kauppakorkeakoulun naisopiskelijat kokivat seksuaalista häirintää joitakin vuosia sitten fuksiaisissa. Yliopisto puuttui asiaan ja ainejärjestö muutti toimintaansa.

"Olemme saaneet paljon hyvää aikaan, mutta se ei tarkoita, että työ olisi valmis", sanoo Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Ira Vainikainen. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Jyväskylään syntyy ensi syksynä uusi teekkariyhteisö, kun kaupungin yliopistossa alkaa diplomi-insinöörien koulutus. Ylen keskiviikkoisen uutisen myötä Jyväskylän yliopistossa on virinnyt keskustelu teekkarikulttuurin seksuaalisesta häirinnästä ja syrjinnästä.

Jyväskylässä on nyt mahdollisuus rakentaa uudenlaista teekkarikulttuuria puhtaalta pöydältä, näkee ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Ira Vainikainen.

– Uudet opiskelijat pääsevät rakentamaan teekkarikulttuuriaan pohjalle, jossa yhdenvertaisuustyö sekä häirinnän ja syrjinnän ehkäisy on jo osa toimintaa. Heidän ei tarvitse tehdä samoja virheitä, joita muualla on tehty, Vainikainen sanoo.

Hän lupaa uusille opiskelijoille ja heidän ainejärjestölleen tukea ylioppilaskunnasta, jossa syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän vastaista työtä on jo tehty. Ylioppilaskunta on esimerkiksi yhteistyössä järjestöjen kanssa muuttanut fuksiaisten ja pöytäjuhlien tapakulttuuria sekä laulukirjojen sanoituksia, jotka on koettu syrjiviksi tai häirinnäksi.

Esimerkiksi sitsilauluperinteessä on ollut vielä viime vuosina rasistisia sanoituksia. Kun asia tuli ylioppilaskunnan tietoon, se otti yhteyttä sitsejä järjestäneeseen ainejärjestöön ja auttoi järjestöä muuttamaan perinteitä suvaitsevammaksi.

Jyväskyläläinen ylioppilasyhteisö on muuttanut tapahtumiaan niin, että ne olisivat kaikille turvallisia.

– Olemme menossa koko ajan parempaan suuntaan. Meillä on esimerkkejä siitä, miten näitä hienoja opiskelijaperinteitä voidaan toteuttaa sillä tavalla, että se on kaikille avointa, yhdenvertaista ja turvallista. Käytännöt on helposti poimittavissa myös uuteen teekkarikulttuuriin täällä meillä.

Lisäksi ylioppilaskunta kouluttaa järjestötoimijoita yhdenvertaisuusasioissa ja vaatii tukemiltaan ainejärjestöiltä yhdenvertaisuussuunnittelua.

Vainikaisen mukaan syrjivien ja häiritsevien perinteiden puolustajia ei ole ollut, vaan muutosta on tehty yhteisymmärryksessä.

– Opiskelijakulttuuri ei ole vapaata huonoista käytännöistä. Siksi meidän täytyy tehdä jatkuvasti työtä, että toimimme näissä asioissa paremmin. Olemme saaneet paljon hyvää aikaan, mutta se ei tarkoita, että työ olisi valmis. Joka kerta, kun epäasiallista kohtelua tapahtuu, on liikaa ja siihen on puututtava.

Ongelma ei rajoitu teekkarikulttuuriin

Jyväskylän yliopisto otti Instagram-stoorissaan kantaa seksuaalista häirintää vastaan keskiviikkona sen jälkeen, kun Yle uutisoi teekkarikulttuurin ongelmista.

– Oli hieman hämmentävääkin, kun tämä nousi esiin. Meillä on ollut usean vuoden jo metoo-kampanja käynnissä, mutta tämä uutisointi kertoi, että tilanne ei ole missään nimessä kunnossa. Meillä on eri puolilla yhteiskuntaa edelleen sukupuoleen liittyvää syrjintää, ahdistelua ja häirintää, sanoo Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso.

Instagram-stoorin mukaan yliopisto ja ylioppilaskunta haluavat turvata, että jokainen tuleva teekkariopiskelija saa opiskella ja orientoitua vailla pelkoa vihamielisyydestä tai häirinnästä.

– Olemme siinä erinomaisessa tilanteessa, että luomme kokonaan uutta koulutusprofiilia. Haemme ihmistieteiden ja tietotekniikan yhdistelmää ja uudenlaista ymmärrystä ja vuoropuhelua näiden välille. Ajattelen, että sama vahva ihmisen ja inhimillisyyden ymmärrys rakentuu kirkkaana ytimenä myös ainejärjestön toimintaan, Laakso sanoo.

Jyväskylän yliopistossa on nimetty sekä henkilökunnasta että opiskelijoista häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Kuva: Isto Janhunen/Yle

Ylen keskiviikkoisen jutun esimerkit seksuaalisesta häirinnästä ovat teekkarikulttuurista. Laakso painottaa, että vastaavaa tapahtuu muuallakin eikä mikään ala ole häirinnästä ja syrjinnästä vapaa.

– En missään nimessä ajattele, että diplomi-insinöörikoulutukseen hakeutuvien ihmisten dna:ssa olisi jotain, mikä tuottaa tällaista. Taustalla on varmasti kulttuurisia pitkiä perinteitä, joihin ei ole puututtu riittävästi.

Seksuaalista häirintää kauppakorkean fuksiaisissa

Myös Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat kohdanneet seksuaalista häirintää ja syrjintää, kertoo vararehtori Laakso. Se on liittynyt niin puhetapaan kuin fyysiseen koskemattomuuteenkin. Opiskelijat ovat joutuneet häirityiksi ja syrjityiksi esimerkiksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai syntyperänsä takia.

– Olisi vaarallistakin sanoa, että tällaista ei ole meillä, Laakso sanoo.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun naisopiskelijat kokivat altistuneensa seksuaaliselle häirinnälle joitakin vuosia sitten ainejärjestö Pörssi ry:n fuksiaisissa.

Asiaan puututtiin ja Pörssi ry muutti Laakson mukaan toimintaansa. Ainejärjestö laati tapauksen jälkeen yhdenvertaisen toiminnan mallin. Siinä luotiin uusia pelisääntöjä juhlinnalle ja kastajaismenoille eli fuksiaisille.

– Tämä asia vaatii jatkuvaa tiedostamista, toimenpiteiden miettimistä ja puuttumista. Sitä ei voi lakaista maton alle ja ajatella, että asia on kunnossa, Laakso toteaa.

Myös Jyväskylän yliopisto laati 2018 toimintamallin opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen.

– Se lähtee vahvasti kaikille turvallisen opiskelukulttuurin luomisesta niin opetus- ja ohjaustilanteissa, ainejärjestötoiminnassa kuin tutor-toiminnassa. Kaikkein tärkeintä on, että tunnistamme kiusaamisen ja häirinnän ja annamme vahvan viestin siitä, että se ei ole missään olosuhteissa sallittua, Laakso sanoo.

Yliopistolla on nimetty sekä henkilökunnasta että opiskelijoista häirintäyhdyshenkilöitä, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Yhteydenoton jälkeen yliopisto puuttuu tilanteeseen.

Laakso ei usko, että yksittäisten ihmisten tai järjestöjen sanktioille on tarvetta.

– Uskon, että syrjiville ja loukkaaville toimintatavoille ei ole yhteisössä kannatusta. Kun epäkohdat ja syrjivät käytännöt tunnistetaan ja otetaan puheeksi, korjausliikkeitä ollaan valmiita tekemään.

Lue lisää: