1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaupunkisuunnittelu

Saako Hämeenlinna vielä yhden pysäköintitalon? Hämeensaaren kaavaluonnos on valmistunut

Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

kaupunkisuunnittelu
Arkkitehtitoimiston havainnekuva.
Tältä näyttää tulevaisuuden Hämeensaari kehittäjäryhmän visiossa. Hämeensaaren alue on Hämeenlinnan käyntikortti kaupunkiin tuleville.PES-Arkkitehdit Oy

Vastikään valmistuneen Hämeenlinnan Hämeensaaren kaavaluonnoksen (siirryt toiseen palveluun) perusteella kaupunki olisi saamassa jälleen uuden pysäköintilaitoksen. Pysäköintitaloa ei rakennettaisi varsinaisesti suunniteltua monitoimiareenaa varten.

Luonnoksessa esitetään, että Hämeensaareen rakennettaisiin 600-paikkainen pysäköintitalo ja esimerkiksi uimahallin pysäköinti osoitettaisiin liikuntaesteisten paikkoja lukuun ottamatta kokonaisuudessaan pysäköintitaloon.

PES-arkkitehtien laatiman Hämeensaaren kaavan viitesuunnitelman (siirryt toiseen palveluun) mukaan areenan ja alueelle tulevien ravintoloiden velvoitepaikkamäärät julkisessa pysäköintilaitoksessa olisivat 127 paikkaa.

Konsulttiyhtiö Rambollin tekemän liikenneselvityksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) tapahtuma-areenan pysäköinti vaatii tarkempaa suunnittelua ja kaikkea areenan pysäköintiä ei voida osoittaa Hämeensaareen. Liikenneselvityksessä todetaan, että areenan vierailijoille todennäköisesti halutaan tarjota jonkin verran pysäköintiä.

Konsulttiyhtiön mukaan riskinä on, että vähäinen pysäköintipaikkatarjonta täyttyy nopeasti, minkä jälkeen Hämeensaareen kääntyisi tarpeettomasti paikkaa etsivää yleisöliikennettä.

Kaavaluonnos on kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 8. joulukuuta.

Saaritorista tulee alueen sydän, rantaan kelluvia liikerakennuksia?

Hämeensaaren Kehitys Oy esitteli Hämeensaaren visiotaan tiistaina. Nyt julkaistussa kaavaluonnoksessa alueen sydämeksi osoitetaan uusi kaupunkiaukio, Saaritori. Se sijoittuu Uimarinkadun päähän nykyisen uimahallin eteen ja suunnitellun monitoimiareenan väliin.

Saaritorin on tarkoitus toimia keskeisenä tilana monitoimiareenan ja uimahallin kävijöille sekä läpikulkuvyöhykkeenä jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Hämeenlinnan Hämeensaaren kaavaluonnos.
Hämeensaaren yleissuunnitelmakartta. Kuvassa pysäköintilaitos sijoittuisi Uimarinkadun varrelle, areenan oikealle puolelle.Hämeenlinnan kaupunki

Kaavaluonnoksessa toria kehystävät muilta reunoilta asuinkortteli, pohjoispuolella P-laitos ja idässä eteläisin uusista asuinkerrostalotonteista. Alueelle on kaavoitettu viisi kerrostaloa.

Toriaukion ympärille sijoittuu liiketiloja. Vesialueille sijoittuvilla merkinnöillä osoitetaan alueet muun muassa uimalaitureille, kelluville liikerakennuksille ja venesatamatoiminnoille.

Uimahalli ja monitoimiareenan toiminnot liittyvät toisiinsa Hämeensaarenpuiston välityksellä.

Paasikiventien linjaus muuttuu

Hämeensaaren kehittymiseen liittyvä merkittävä muutos koskee Paasikiventien siirtoa. Paasikiventien nykyistä linjausta on tarkoitus muuttaa siten, että rantaan voidaan osoittaa uutta rakentamista ja tehdä tilaa laajemmin rantavyöhykkeen reitistölle.

Kaupunkirakennelautakunta päätti jo maaliskuussa 2019, että Paasikiventien siirtoon varaudutaan Hämeensaaren ja Paasikiventien kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa. Varsinaisesta siirrosta päätetään aikanaan erikseen investointiohjelman yhteydessä.

Hämeensaaren asemakaavaluonnos Hämeenlinnassa
Hämeensaaren asemakaavaluonnos. Isoin KTYA-merkintä on toimitila- ja asuinrakennusten alue, jolle sijoittuu monitoimiareena. LPY-merkintä on pysäköintilaitoksen alue ja AK-merkinnät tarkoittavat asuinkerrostalojen aluetta. Vihreä VP-alue on puistoaluetta.Hämeenlinnan kaupunki

Asemakaavarajausta on tarkistettu kattamaan yleissuunnitelman osat, jotka eivät ajallisesti ole riippuvaisia Paasikiventien siirrosta. Alueen rakentuminen vaiheittain ja sen liittäminen on siten mahdollista jo nykyiseen liikenneverkostoon muun muassa olemassa olevia alikulkuja hyödyntäen.

Liikenneselvityksissä todetaan, että alueen rakentumisesta ei saa muodostua moottoritien liittymille ruuhkaa ja jonoutumista, eikä se saa merkittävästi haitata Paasikiventien välityskykyä.

Lopullinen kaavaesitys valtuustolle syksyllä 2021

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Heitä ovat esimerkiksi kaava-alueen maanomistajat, asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät.

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestetään vuodenvaihteessa. Kaava pyritään saamaan ehdotuksena kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn arviolta kesällä 2021.

Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaavan hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Hämeenlinnan kaupunki järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden (siirryt toiseen palveluun) tiistaina 15. joulukuuta klo 18-20 verkossa ja koronatilanteen rajoitusten puitteissa Business Park PARKissa. Tilaisuudessa esitellään Hämeensaari-hankkeeseen liittyvää asemakaavaluonnosta ja kaavaan liittyvää hankesuunnitelmaa.

Lue seuraavaksi