1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kouvola

Kaupunki keksi, miten saadaan työttömille töitä – valjastaa koulujen rakennustyömaat kitkemään työttömyyttä

Kouvola aikoo myös seurata, kuinka paljon koulun rakentaminen tuo kaupunkiin työpaikkoja.

Kouvola
alustava visualisointi sarkolan koulusta
Urakkasopimukseen kirjattu työllistämisehto pohjautuu Kouvolan strategiaan ja hankintaohjelmaan. Kuva on alustava havainnekuva uudesta Sarkolan koulusta.Lehto Tilat oy

Kouvolan kaupunki aikoo kitkeä työttömyyttä tulevissa kouluhankkeissaan.

Kaupunki kokeilee uusien koulujen rakentamisessa mallia, jossa urakoitsijan täytyy työllistää työttömiä hankkeen aikana. Malli otetaan käyttöön alkuvuodesta 2021, kun uuden Sarkolan koulun rakentaminen alkaa. Koulun urakoitsija työllistää hankkeen aikana kaksi työtöntä.

Kouvolan kaupungin rakennuttajapäällikön Anneli Vartiaisen tietojen mukaan työllistämisehtoa käytetään Kouvolan rakennushankkeessa nyt ensimmäistä kertaa.

– Viimeisimmän vuoden aikana olemme hankintayksikön kanssa täsmentäneet työllistämisehdon käytön ohjeistuksia, ja lähdimme nyt rohkeasti kokeilemaan Sarkolan rakennushankkeessa, miten tämä toimii, Vartiainen kertoo.

Vartiainen uskoo, että työllistämisehdon käyttäminen on yleistymässä rakentamisessa myös muualla Suomessa. Hänen mukaansa hankintalaki mahdollistaa sen käyttämisen julkisissa hankinnoissa.

– Toki riippuu myös hankinnasta, mihin ehto sopii. Hankinnan pitää olla vähintään tietyn arvoinen ja hankinnan kesto pitää olla riittävä, että ehto pystytään ottamaan mukaan hankintaan.

Vaatimuksia myös laadunhallintaan

Työttömien palkkaamisen lisäksi Kouvolan kaupunki on asettanut Sarkolan koulun urakoitsijalle muitakin vaatimuksia.

Urakoitsijan täytyy raportoida kaupungille paikallisten aliurakoitsijoiden käyttämisestä ja tehdyistä työtunneista. Näin kaupunki saa tietoa siitä, kuinka paljon koulun rakentaminen tuo työpaikkoja.

Aliurakoitsijoilla on rakennustyömailla suuri merkitys: Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan vain noin joka viides rakennustyömaiden työntekijä oli Suomessa töissä pääurakoitsijalla. Loput työskentelivät aliurakoitsijoille tai vuokratyöntekijöinä.

Lisäksi kaupunki on sopinut urakoitsijan kanssa koulun energiatehokkuuteen ja rakentamisen laadunhallintaan liittyvistä ehdoista. Koulusta tulee energiatehokkaampi kuin määräykset edellyttävät, ja urakoitsijan kanssa sovitaan tarkasti myös esimerkiksi siitä, miten rakennus suojataan kosteudelta rakentamisen aikana.

– Laadunhallinta ja kosteudenhallinta ovat osa nykyaikaista rakentamisen prosessia. Nyt ehtoja on vain laitettu vielä tarkemmin, kun tiedetään, minkälaiset vaatimukset nykyaikaiselle koulurakennukselle on, Vartiainen sanoo.

Uuden koulun suunnittelee ja rakentaa Lehto Tilat oy. Urakoitsija valittiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta, joten urakan toteuttamisesta pystyttiin keskustelemaan jo ennen kuin lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin.

Sopimukset aiempaa tarkempia

Rakennusalan yrityksiä edustavan Rakennusteollisuus RT:n vastaava lakimies Karri Kivioja kertoo, että urakkasopimukset ovat viime vuosina tarkentuneet.

Hänen mukaansa julkisissa hankinnoissa kiinnitetään hinnan lisäksi entistä enemmän huomiota esimerkiksi energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen.

Sarkolan kouluhankkeen kaltaiseen työttömien työllistämisehtoon Kivioja ei ole aiemmin törmännyt, mutta esimerkiksi aliurakoitsijoiden seurantaa on tehty jo aiemmin.

– Se on lähtöisin ennemminkin harmaan talouden torjuntaan liittyvistä asioista, Kivioja kertoo.

Kivioja pitää täsmällisiä urakkasopimuksia hyvänä asiana.

– Tärkeää on se, että asioista sovitaan nimenomaan urakkasopimusvaiheessa eikä lähdetä kesken rakennustyön kiistelemään siitä, miten esimerkiksi sääsuojaukset tehdään.

Uuden Sarkolan koulun on määrä valmistua Kouvolaan syksyllä 2022. Noin 350 oppilaan alakoulun rakentaminen maksaa runsaat 11 miljoonaa euroa.

Lue myös: Sarkolan koulun rakentaminen alkaa Kouvolassa – urakoitsijalta edellytetään tarkkaa laadunhallintaa ja kahden työttömän työllistämistä

Lue seuraavaksi