1. yle.fi
  2. Uutiset

Hyvä elämä lapsen silmin

Perheen hyvä taloustilanne tai vanhempien korkeampi koulutustausta eivät välttämättä takaa lapselle kokemusta hyvästä elämästä.

Vuoden 2020 lapsibarometrissa haluttiin selvittää, mitä lasten mielestä kuuluu hyvään elämään.

Porvoolaisen esikoulun lapset tulivat pihalle näyttämään ja kertomaan, mitä heidän mielestään hyvä elämä pitää sisällään.

Perhe, ruoka, leikki ja kaverit.

Vincent Klingberg

Samaa mieltä olivat myös tutkimukseen vastanneet lapset.

Barometrin mukaan nämä perusasiat toteutuvat 6-vuotiaiden suomalaislasten elämässä pääosin hyvin.

40 prosenttia lapsista viihtyy esikoulussa aina ja 46 prosenttia joskus. Kivointa esikoulussa on pelaaminen, leikkiminen ja kaverit.

Parasta päiväkodissa on leikkiä kavereiden kanssa.

Ella Bozzetto

Mä pelaan ainakin jalkapalloa.

Joonatan Mäntylä

50 prosenttia barometriin vastanneista lapsista viihtyi kotona aina ja 48 prosenttia joskus.

Huomattavasti suurempi osa yhden vanhemman kanssa tai kahdessa eri kodissa asuvista lapsista tykkäsi olla aina kotona kahden vanhemman lapsiin verrattuna.

Mä tykkään olla kotona tosi paljon. Kotona saan leikkiä mun nelikerroksisella nukketalolla.

Valma Pöyhönen

Kotona leikin mun siskon kanssa ja pelaan iskän kanssa shakkia.

Ella Bozzetto

Yli 90 prosenttia lapsista kertoo, että aikuisilla on tarpeeksi aikaa olla heidän kanssaan ainakin joskus ja lähes yhtä moni saa vanhemmiltaan kehuja ainakin joskus.

Porvoolaislapset kertovat saavansa kehuja tosi usein. Mistä heitä on viimeksi kehuttu?

Mä hain puita isin kanssa.

Joonatan Mäntylä

Mä teen paljon klapihommia.

Akseli Kokoi

Osa lapsista jää kokonaan ilman aikuisten aikaa ja kehuja

Tutkimukseen vastasi 402 lasta. Lapsista kuusi prosenttia kertoi, etteivät he saa koskaan tarpeeksi aikaa aikuisilta.

Seitsemän prosenttia ilmoitti, etteivät he saa koskaan kehuja.

Näiden lasten taustalta löytyi useammin korkeasti koulutetut vanhemmat.

Matalasti koulutettujen vanhempien ja heikommin toimeentulevien perheiden lapset puolestaan kertoivat muita useammin viihtyvänsä aina kotona ja saavansa aina aikuisten aikaa.

Tulos poikkeaa aiemmista tutkimuksista.

Tulos haastaa huomaamaan, että yhteys perheen taloustilanteen tai koulutustason ja lapsen hyvän elämän välillä ei aina ole yksiselitteinen.

Terhi Tuukkanen, erikoistutkija

Lapsi voi kokea elämänsä hyväksi ja voida hyvin, vaikka perheen taloustilanne ei ole hyvä tai vanhemmilla on matalampi koulutustaso.

Terhi Tuukkanen, erikoistutkija

Tutkimuksen aineisto on kuitenkin pieni, eivätkä erot ole tilastollisesti merkitseviä.

Arkiset asiat tuovat lapsille eniten iloa

Lapsibarometri herättelee aikuisia myös huomaamaan, miten arvokkaita arkiset ja yksinkertaiset asiat lapsille ovat.

Vuoden 2016 barometrissa lapsille tuottivat iloa juhlat, yllätykset ja johonkin meneminen.

Koronavuonna iloa tuottaviksi asioiksi nousivat puolestaan leikkiminen ja pelaaminen sekä perheen kanssa yhdessä oleminen.

Iloa tuottaa iskän kanssa pizzalla käyminen.

Vilja Kimpimäki

Mennä meidän pihamökkiin ja syödä siellä karkkia ja pelailla.

Akseli Kokoi

Tekijät

Teksti ja kuvat

Hanna Terävä

Videot

Markku Pitkänen

Julkaistu 10.12.2020

Lue seuraavaksi