Hyppää sisältöön

Lappset Group Oy:n yt-neuvottelut päättyivät – työt loppuvat enintään 20 henkilöltä

Lappsetin markkinanäkymät ja tilauskanta heikentyivät huomattavasti koronapandemian takia.

Lappset Group Oy:n pääkonttori sijaitsee Rovaniemellä. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Lappset Group Oy:n yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi työt päättyvät enintään 20 henkilöltä, joista enintään 8 on työntekijöitä ja enintään 12 toimihenkilöä tai ylempää toimihenkilöä. Enimmäismäärä sisältää myös henkilöt, joiden nykyinen työ toiminnan uudelleen järjestelyjen myötä vähenee tai rooli lakkaa ja joille tullaan tarjoamaan uutta tehtävää uuden tehtävän mukaisilla työsuhteen ehdoilla. Osa näistä toimenkuvamuutoksista on selkeitä ylennyksiä ja siirtymisiä vastuullisimpiin tehtäviin.

Lisäksi on mahdollista ja todennäköistäkin, että uusia lomautuspäätöksiä kokoaikaisista tai osa-aikaisista määräaikaisista tai toistaiseksi voimassa olevista lomautuksista jouduttaneen vielä tekemään nyt päättyneiden YT- neuvottelujen perusteella kesäkuun loppuun mennessä voimassa olevien päätösten lisäksi, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Yhtiön mukaan yt-neuvotteluiden henkilöstövaikutukset jäävät alkuperäistä neuvotteluesitystä pienemmiksi. Lappset Group Oy:n yt-neuvottelut alkoivat 21. lokakuuta ja päättyivät 2. joulukuuta. Ne koskivat koko emoyhtiön henkilökuntaa, yhteensä 243 henkilöä pois lukien määräaikaiset työsuhteet.

– Aikaisemmin toteutetut toimenpiteet ja neuvottelujen kuluessa löydetyt ratkaisut johtivat alustavia arvioita pienempiin henkilöstövaikutuksiin. Neuvotteluissa tunnistetut toimenpiteet ja hankkeet tähtäävät uuteen kasvuun perustuen markkinoiden ennakoitua nopeampaan toipumiseen. Joudumme toki varautumaan myös siihen tilanteeseen, että markkinakäänne viivästyykin, mikä on huomioitu neuvottelujen yhteydessä, toimitusjohtaja Tero Ylinenpää kertoo tiedotteessa.

Yt-menettelyn ja toiminnan uudelleenorganisoimisen taustalla on koronaviruspandemia ja sitä seurannut talouskriisi, jotka ovat vaikuttaneet Lappset Group Oy:n leikki- ja liikuntapaikka-välineiden sekä teemapuistojen kysyntään merkittävästi.

Lappsetin markkinanäkymät ja tilauskanta heikentyivät huomattavasti koronapandemian takia. Yhtiö ennakoi kuluvan vuoden tuloksen kääntyvän tappiolliseksi, minkä johdosta se joutuu sopeuttamaan toimintojaan ja tekemään rakenteellisia muutoksia.

Lappset Group Oy on kotimainen perheomisteinen yritys, joka suunnittelee ja valmistaa leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemoitettuja aktiviteettipuistoja, puisto- ja kadunkalusteita sekä tarjoaa ratkaisuja urheilu- ja liikunta-alueille. Lappset Group -konserni koostuu 15 tytäryhtiöstä yhdeksässä eri maassa, minkä lisäksi konsernilla on lähes 60 maahan ulottuva jakelijaverkosto. Konsernin tehtaat sijaitsevat Suomessa Rovaniemellä ja Kuopiossa, Ruotsissa Enköpingissä, Virossa Tallinnassa ja Hollannissa Goorissa. Konsernin konsolidoitu liikevaihto vuonna 2019 oli 73 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernin palveluksessa vuonna 2019 oli 432. Konsernin pääkonttori on Rovaniemellä.

.
.