Hyppää sisältöön

Näin koronan leviäminen lamauttaa kouluja: jopa puolet henkilökunnasta voi olla karanteenissa ja sijaisia on vaikea saada

Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä on viikoittain tuhansia oppilaita ympäri Suomea. Eniten tilanne rassaa rehtoreita.

Oulun Rajakylän koulun 7 C -luokan biologian opettaja Johanna Kähkönen ohjaa oppilaita. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Oulun Rajakylän koulun rehtori Anne Kumpula katsoo kellon ympäri tehdyn työpäivän jälkeen illalla soivaa työpuhelintaan ja mielessä käy useampikin voimasana.

Onneksi soittaja on tällä kertaa velipoika, joka kyselee kuulumisia.

– Illalla jännittää, tuleeko tietoja tartunnoista koululla ja pitääkö alkaa jäljittämään. Kyllä tässä verenpaine välillä nousee, sanoo Kumpula.

Koronaviruspandemia tulee Kumpulalla myös uniin. Viimeisimmässä painajaisessa hän oli unohtanut laittaa turvakoodin päälle koululla ja unohtanut tilata ruuat karanteenissa oleville oppilaille.

Painajaiset juontuvat vaikeutuneeseen koronatilanteeseen, Rajakylän koululla kerrottiin joukkoaltistumisesta viime viikolla.

Sekä joukkoaltistumisen että sairauden vuoksi loppuviikosta 15 opettajaa ja satakunta oppilasta oli poissa koulusta.

Tilanne on vaikea koko maassa

Koronavirustartuntojen määrä on noussut Oulussa viimeisen kahden viikon aikana merkittävästi, ja alue on leviämisvaiheessa.

Oulussa alkaa olla vaikeuksia saada karanteenin tai koronatartunnan takia kotiin jääville opettajille sijaisia.

– Aika nopeasti on tulossa ongelmia. Tässä koronatilanteessa alkaa näkymään yhä enemmän sitä, että sijaispaikkoja ei oteta vastaan, sanoo Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:sta kerrotaan, että sijaistilanne on vaikea koko maassa. Poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä on tällä hetkellä viikoittain 2000–5000 oppilasta. Se tarkoittaa noin kymmentä koulua viikossa.

Jos tilanne jatkuu Oulussa pidempään, opetuksen tason lasku alkaa Penttilän mukaan näkyä oppimistuloksissa.

Normaalioloissa olisi tarvittaessa mahdollisuus yhdistää 2–3 naapuriluokkaa yhdeksi jopa 60 oppilaan ryhmäksi. Nyt luokat pyritään pitämään erillään, ja tartuntoja vältetään viimeiseen saakka.

Ainoaksi keinoksi vaikeissa tilanteissa jää etäopetus.

Sijaisjärjestelyt ja jäljittäminen työllistävät

Eniten painetta rehtorin työhön tuo Anne Kumpulan mukaan sijaisjärjestelyjen hoitaminen.

Pandemian aikana sekä opettajilla että oppilailla on ohjeena jäädä kotiin matalalla kynnyksellä, ettei vahingossakaan tartuttaisi muita.

Tilanteet tulevat eteen äkillisesti ja se tuo haastetta myös oppilaiden koteihin.

– Kun ekaluokkalaisen vanhemmat saavat illalla tietää, että lapsi joutuu seuraavana päivänä jäämään kotiin karanteeniin, niin kyllähän se haasteellista on, sanoo Kumpula.

Oulun Rajakylän koulun rehtori Anne Kumpula kertoo, miten poikkeusaika vaikuttaa hänen työhönsä.

Ryhmät pyritään koulussa pitämään erillään sekä sisällä että välitunneilla ulkona. Valinnaisaineissa on pyritty välttämään eri-ikäisistä oppilaista koostuvia ryhmiä jopa erilaisissa uskonnon opetuksissa tai elämänkatsomustiedossa.

– Silti eniten aikaa vie tartunta- ja altistusketjujen jäljittäminen. Se on yllättävän työlästä, sanoo Kumpula.

Opetuksen tasoon poikkeukselliset olot vaikuttavat Kumpulan mielestä selvästi.

– Ihan varmasti vaikuttaa. Viime viikolla tasapainoiltiin sen kanssa että onko järkevää pitää kiinni lähiopetuksesta vai olisiko etäopetus jo parempi vaihtoehto, sanoo Kumpula.

Karanteenit lamauttavat toimintaa

Kun jopa puolet koulun henkilökunnasta ja iso osa oppilaista on karanteenissa altistuksen vuoksi, normaali koulunkäynti käy vaikeaksi.

Oulussa esimerkiksi Merikosken koulussa on oltu jo yksi viikko etäopetuksessa tällaisen tilanteen takia.

– Etäkoulussa yksi opettaja voi opettaa isompia ryhmiä ja tilanne voidaan hoitaa, vaikka etäopetus ei ensisijainen toimintatapa olekaan, sanoo Oulun sivistys- ja kulttuurijohtajaMikaPenttilä.

Oulun Rajakylän koulun 7 C-luokan luokanvalvoja Atte Koivula kyseli luokan tuntoja luokanvalvojan hetkessä. Kaikki pitivät maskia tuoreen suosituksen mukaan. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Penttilälle tulee rehtoreilta koko ajan viestiä, että tilanne on vaikea. Päivittäin karanteenissa on Oulussa kymmeniä opettajia.

Se ei kuulosta paljolta kaupungissa, missä perusopetuksessa on runsaat 2 000 opettajaa, varhaiskasvatuksessa noin 2 000 ja lukioissa noin 700.

Karanteenit kuitenkin lamauttavat toimintaa koulu kerrallaan. Neljänsadan oppilaan koulusta saattaa yhtäkkiä puolet neljänkymmenen hengen henkilökunnasta olla karanteenissa.

Oulussa otettiin maskit jälleen käyttöön yläkouluissa viime viikon lopulla. Oppilaat saavat päivän pituudesta riippuen 3–4 maskia päivää kohden.

– Näiden suojaustoimenpiteiden vaikutus alkaa näkyä vajaan parin viikon kuluttua. Silloin ollaan jo hyvin lähellä joulua, sanoo Penttilä.

Lähes kaikilla Rajakylän koulun oppilailla on maski. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Opettajien ja rehtorien jaksamismittarit ovat punaisella koko maassa

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n koulutuspäällikkö Jaakko Salon mukaan koko tämä vuosi on ollut opettajille äärimmäisen raskas.

Kevätlukukaudella etäopetukseen jouduttiin lennosta ja se merkitsi useimmille opettajille moninkertaista työtaakkaa.

Opettajajärjestön näkökulmasta koronapandemian tässä vaiheessa korostuu nimenomaan rehtoreiden paineinen asema.

– Koko vuoden ajan opettajien jaksamismittarit ovat punaisella, ja erityisesti rehtorit kuormittuvat voimakkaasti, sanoo Salo.

Hänen mukaansa tässä vaiheessa on tärkeä varmistaa rehtoreiden työn resurssointi, jotta he jaksavat tehdä työtänsä.

Rehtoreille tulisi korvata ylimääräiset työtunnit vapaana, mutta se voi Salon mukaan olla vaikea käytännössä järjestää.

Salon mielestä myöskään komentoketjut eivät aina toimi. Rehtoreiden tulisi saada toimintaohjeensa työantajalta koronatapauksissakin eikä terveydenhoitoviranomaisilta kuten nyt aika yleisesti toimitaan.

Sijaisopettajien heikon saatavuuden vuoksi varsinkin Helsingissä ja Etelä-Suomen muissa suurissa asutuskeskittymissä on Salon tietojen mukaan jouduttu aika ajoin turvautumaan etäopetukseen.

Hänen käsityksensä mukaan eroja on ollut tässä suhteessa maan eri osien välillä, mutta erot ovat tasoittumassa, kun koronatilanne pahenee.

Herättikö juttu ajatuksia? Aiheesta voi keskustella 10. joulukuuta kello 23:een asti.

.
.