Hyppää sisältöön

Maakuntien nuorten toimintakyvyssä on eroja, mutta laskusuunta on sama: yli puolet kantahämäläisten 11-vuotiaiden poikien loikista jää liian lyhyeksi

Toimintakyvyn laskulla lapsena on merkitystä työkykyyn aikuisena. Tärkeimmät toimenpiteet lasten liikunnan eteen tehdään kunnissa koulun ja yksilön tasolla.

Vuosittainen Move!-mittaus toteutettiin viides- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille osana peruskoulujen liikunnanopetusta. Mittaustulokset saatiin noin 105 000 oppilaalta ympäri Suomen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Suomalaisten lasten ja nuorten kestävyydessä, lihaskunnossa ja motorisissa taidoissa on merkittäviä maakunnallisia eroja, mutta suunta on laskeva koko Suomessa.

Move!-mittauksella (siirryt toiseen palveluun) mitataan vuosittain 5.- ja 8.-luokkalaisten kestävyyttä, lihaskuntoa ja motorisia taitoja. Tuloksia voidaan verrata myös valtakunnallisesta tasosta maakunnallisiin tasoihin. Myös kuntakohtaisten tulosten tarkastelu on mahdollista.

Mittauksessa on mukana melkein kaksi kokonaista ikäluokkaa, 5.:ltä ja 8. luokalta. Mukana oli tänä vuonna 105 000 oppilasta ympäri Suomen.

– Erot ovat isoja, kun kyseessä on näin kattava otos, sanoo Moven kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopistosta.

Esimerkiksi viidesluokkalaisissa Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan tulokset ovat pääosin koko maan mediaanitasoa eli keskilukua parempia, kun taas Pohjois-Karjalan, Satakunnan ja Lapin tulokset ovat pääosin keskiarvoja heikompia.

Myös Hämeessä lasten ja nuorten tulokset jäivät valtakunnallisia lukuja alemmas. Syitä maakunnallisiin eroihin on lukuisia, yksi niistä on sosioekonominen asema (siirryt toiseen palveluun). Tutkimustulosten analysointi alueellisten syiden osalta on kuitenkin vielä kesken.

– Yksi syy voi olla myös alueiden erilaisuus. Kaupungeissa harrastusmahdollisuuksia on enemmän ja kouluun on mahdollista kulkea kävellen tai pyörällä, toisin kuin harvaan asutuilla alueilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämästä liikuntaindikaattorista käy ilmi, että Kanta-Hämeessä kuntien liikuntaan investoidut menot ovat noin 45 euroa asukasta kohti. Se on puolet koko Suomen keskimääräisistä menoista.

Se ei silti yksin selitä maakunnallisia eroja. Pitää mennä vieläkin lähemmäs ihmistä. Huhtiniemi sanoo, että muutoksiin ei aina tarvita isoja investointeja.

– Tärkeimmät toimenpiteet tehdään ihan yksilöiden ja koulujen tasolla, sieltä se kaikki kumpuaa.

Huono toimintakyky lapsena ei lupaa hyvää aikuisenakaan

Move-mittaus tehdään vuosittain, nyt tehty mittaus oli viides. Vaikka suuria muutoksia ei havaittu, tulokset ovat silti laskusuunnassa. Jos 11-vuotiaiden nuorten toimintakyky jatkaa laskuaan, kehitys on huolestuttava.

– On ihan todellinen huoli siitä, minkälainen heidän tulevaisuutensa työkyky on.

Tutkija Mikko Huhtiniemi sanoo, että tuloksilla ei ole tarkoitus osoittaa ketään sormella, vaan kuntakohtaisella tulosten analysoinnilla haetaan hyviä käytäntöjä sille, miten toimintakykyä pystytään kehittämään.

Heikko toimintakyky näkyy myös arjessa, kun lapsi väsyy normaaleissa toiminnoissa nopeammin. Kuva: Mikael Crawford/Yle

– Tämä näkyy kuntien tasolla siinä, millä tavalla toimintakyvyn eri osa-alueet ovat viiden vuoden aikana kehittyneet ja miten niitä voidaan mitata.

Esimerkiksi Helsingissä mittaustulokset ovat kaupungin johdon säännöllisesti seuraama tulosmittari. Myös Kanta-Hämeessä oppilaiden aktiivisuutta koulupäivien aikana on pyritty lisäämään kehittämällä esimerkiksi koulun pihoja lähiliikuntapaikoiksi.

Yli puolet kantahämäläisten 11-vuotiaiden poikien loikista jää valtakunnallista tulosta lyhyemmäksi

Joka viides kantahämäläinen yläkoululainen on ylipainoinen ja neljännes kärsii viikoittaisista niska- ja hartiaseudun kivuista. Nykyinen elämäntapa suosii paikallaan pysymistä, ei kiipeilyä ja juoksua ulkona.

Kehitys näkyy myös tutkimustuloksissa, jonka tulokset on rakennettu kolmen tulosluokan varaan.

Esimerkiksi alaraajojen voimaa ja nopeutta mittaavassa vauhdittomassa loikassa kantahämäläisistä 5. luokan pojista yli puolet sai tulokseksi alimman tulosluokan tuloksen. Vain viidennes ylsi ylimpään tulosluokkaan, joka on kuitenkin myös valtakunnallista keskiarvoa pienempi.

– Alimmassa tulosluokassa tulos on mahdollisesti terveyttä kuluttavalla tai haittaavalla tasolla ja oppilaalla voi olla silloin haasteita selviytyä arkipäivän haasteista väsymättä.

Lapsena omaksutut liikuntatottumukset vaikuttavat myös aikuisena. Kuva: Yle/ Eva Brunell

Lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseen tarvitaan laajasti eri toimijoiden työtä. Yksikään liikuntaan laitettu euro ei mene hukkaan vaan se maksetaan korkojen kera takaisin tulevaisuudessa, muistuttaa tutkija.

– Sanoisin niin, että liikunnan edistämiseen tarvitaan työtä niin maakunnissa, kunnissa kuin kouluissa. Terveydenhuollon alan ammattilaiset vievät viestiä toimintakyvyn tärkeydestä eteenpäin ja he antavat konkreettisia vinkkejä siitä, millä tavalla asioita voidaan parantaa ja myös tunnistaa omia vahvuuksia. Kansalaisten toimintakyvyllä on kansanterveydellisiä ja -taloudellisia laajoja vaikutuksia, muistuttaa Mikko Huhtiniemi.

.
.