1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. fyysinen kunto

Päijäthämäläiset lapset ja nuoret pärjäsivät Moves-mittauksissa monin paikoin valtakunnan tasoa huonommin

Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät kehon liikkuvuuden haasteissa.

fyysinen kunto
Poika istuu urheilukentällä.
Päijäthämäläiset viidesluokkalaiset pojat pärjäsivät hyvin viivajuoksussa ja vauhdittomassa 5-loikassa. Maakunnan mittaustulokset olivat kuitenkin monissa osa-alueissa alle valtakunnan mediaanin. / kuvituskuvaPetri Aaltonen / Yle

Lasten ja nuorten kestävyyskunto laskee ja huolestuttava trendi näkyy myös Päijät-Hämeessä.

Tänä syksynä viides- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille tehtyjen Move!-mittausten tulokset ovat valtakunnallisesti samansuuntaiset kuin viime vuonna. Kestävyyskunto on laskenut Move-mittausten mukaan jo viiden vuoden ajan. Istuva elämäntapa ja yksipuolinen liikunta näkyvät myös kehon liikkuvuuden haasteissa.

Tuloksissa oli maakunnallista vaihtelua. Päijät-Hämeessä mittauksiin osallistuneet loistivat muutamalla osa-alueella. Esimerkiksi viidesluokkalaiset pojat jaksoivat juosta viivajuoksua valtakunnan mediaania pidemmän matkan ja heidän tuloksensa oli parempia myös vauhdittomassa 5-loikassa valtakunnan mediaaniin verrattuna.

Päijäthämäläisten oppilaiden mittaustulokset olivat kuitenkin useassa osa-alueella alle valtakunnan mediaanin. Esimerkiksi liikkuvuutta mittaavissa liikkeissä sekä viidesluokkalaisten tyttöjen että poikien tulosten mediaani oli alle valtakunnan mediaanin.

Moves-mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Testeissä oppilaat esimerkiksi punnersivat, tekivät kyykkyjä ja juoksivat viivalta toiselle.

UKK-instituutin johtaja ja lääketieteen tohtori Tommi Vasankari muistuttaa, että tulosten taakse kätkeytyy suurta hajontaa: jotkut oppilaat pärjäävät mittauksissa erinomaisesti, kun taas joidenkin oppilaiden tulokset jäävät kauas maakunnan mediaanista.

Vasankari toivoo, että saatuja tuloksia käytetään hyödyksi esimerkiksi koululiikunnan suunnittelussa, kouluterveydenhuollossa sekä esimerkiksi kuntien hyvinvointistrategian laatimisessa. Tulokset antavat myös palautetta mittauksiin osallistuneille oppilaille heidän omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Tulokset menevät myös oppilaiden perheille.

Lue seuraavaksi