1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koululaiset

Seudullisessa pilotissa pyritään mahdollistamaan erityistä tukea tarvitsivien lasten ja nuorten koulunkäynti lähikoulussa

Moniammatillisen tiimin tavoitteena on ennaltaehkäistä vaativan lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon tarvetta.

koululaiset
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Uudessa pilotissa Lahden kaupungin sivistystoimi koordinoi vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimiä tukemaan koulunkäyntiä. Moniammatillisen tiimin konsultaatio on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäynti ei onnistu koulun tukitoimista huolimatta.

Tiimissä ratkaisuja etsii yhdessä kaksi erityisopettajaa, lastensuojelun asiantuntija sekä sairaanhoitaja. Tiimin tehtävänä on tukea oppilaita, perheitä ja koulujen henkilöstöä, jotta oppilas pystyisi käymään koulua omassa lähikoulussaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä vaativan lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon tarvetta.

Pilotissa tähdätään siihen, että Päijät-Hämeeseen perustettaisiin resurssikeskus kaikista vaativimpien lasten ja nuorten tukemiseen. Vaativan erityisen tuen konsultaatiotiimin toimintamallia pilotoidaan osana Monialaisen lastensuojelun kehittämishanketta. Pilotti päättyy kesäkuun lopussa.

Korjaus 9.12.2020 kello 10:00: Pilottia koordinoi hyvinvointiyhtymän sijaan Lahden kaupungin sivistystoimi.

Lue seuraavaksi