1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE)

Etelä-Karjalan kunnat vaativat Eksotea selvittämään vielä keinoja palkkarästien hoitamiseksi – valmiita hoitamaan ensi vuoden maksuosuutensa

Etelä-Karjalan kunnat ovat valmiita hoitamaan ensi vuoden maksuosuutensa Eksoten palkkarästeistä, mutta seuraavien vuosien maksuosuuksista ne haluavat vielä neuvotella.

Etelä-Karjalan kunnat lupaavat hoitaa maksuosuutensa Eksoten palkkarästeistä ensi vuonna, mutta seuraavat vuodet vaativat lisää neuvotteluja. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Etelä-Karjalan kunnat vaativat Eksotea etsimään vielä keinoja palkkakustannusten nousun kattamiseksi.

Eksote kattaisi 30 miljoonan euron rästit nostamalla kuntien maksuosuuksia ensi vuodesta alkaen. Kaikkiaan palkkaratkaisu on kolmen vuoden aikana 65 miljoonaa euroa.

Osa kunnista esittää, että Eksote selvittäisi uudelleen muun muassa keskussairalan kiinteistöjen myymistä ulkopuoliselle taholle.

Kunnissa korostetaan myös, että Eksote etsisi keinoja toimintakustannusten pienentämiseksi pysyvästi.

Vuoden 2021 maksuosuuksien korotuksiin kunnat ovat Eksotelle toimittamien lausuntojensa perusteella valmiita. Sen sijaan vuosien 2022 ja 2023 maksuosuuksista kunnat haluavat vielä neuvotella.

Eksote suunnitteli aiemmin perustavansa keskinäisen kiinteistöyhtiön, joka olisi ostanut Etelä-Karjalan keskussairaalan kiinteistöt. Myyntituloilla Eksote olisi kuitannut palkkarästit.

Suunnitelma kuitenkin kaatui tuoreeseen rajoituslakiin.

9.12.2020 kello 20.57 Artikkeliin alkuun täsmennetty, että kyseessä palkkakustannusten nousu kolmen vuoden aikana.