1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Uhanalaiset kovakuoriaiset saavat suojelualueen Evon Tuohikarpionharjulle

Alue suojellaan osana Beetles LIFE-hanketta, jota koordinoi Metsähallitus.

luonto
Kuusimetsä.
Uusi luonnonsuojelualue on pääosin kuusikkoa. Matti Myller / Yle

Uhanalaiset kovakuoriaiset saavat Hämeenlinnan Evolta uuden noin 40 hehtaarin suojelualueen. Tuohikarpionharjun luonnonsuojelualue sijaitsee UPM-Kymmenen mailla. Rauhoitettuun alueeseen kuuluvat Tuohikarpionharju sekä sitä ympäröivät pienemmät mäet ja niiden väliset painanteet.

Kohde on pääosin kuusikkoa, jossa on sekapuuna jonkin verran vanhoja ylispuukoivuja sekä joitakin suuria haapoja. Alueella on runsaasti lahopuuta sekä pysty- että maapuuna ja alue on kasvillisuustyypiltään lehtoa ja lehtomaista kangasta.

– Suojelulla on tarkoitus turvata lahopuusta riippuvaisten kovakuoriaislajien elinympäristö ja luoda sitä myös lisää, kertoo Hämeen ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Riitta Ryömä.

Alue suojellaan osana Beetles LIFE-hanketta (siirryt toiseen palveluun), jota koordinoi Metsähallitus. Kohteen rahoitus toteuttaa myös METSO-ohjelmaa sekä täyttää sen ykkösluokan luonnonsuojelubiologiset kriteerit.

Koko LIFE-hankkeen kohdelajeina on kahdeksan uhanalaista kovakuoriaista: punahärö, korpikolva, lahokapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja palolatikka. Ne ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja, jotka ilmentävät hyvin metsäluonnon tilaa ja toimivat samalla luonnonsuojelun mittarina.

– Monet muutkin lahopuulla tai muun muassa järeillä haavoilla elävät eliölajit hyötyvät runsaasti lahopuuta olevan vanhan metsän säilyttämisestä. Tuohikarpionharju on hieno, vanhan metsän kohde, joka täydentää myös hyvin jo olemassa olevia Evon luonnonsuojelualueita, Riitta Ryömä sanoo.

Hämeen ely-keskus on rauhoittanut alueen jo marraskuun puolivälissä. Rauhoitus saa lainvoiman joulukuun 21. päivä, jos päätöksestä ei valiteta. Hämeen ely-keskuksen ylitarkastaja Rauni Itkonen sanoo, että valituksia tuskin tulee.

Lue seuraavaksi