Hyppää sisältöön

Australialaisyhtiöt suunnittelevat Porin Tahkoluotoon kiertotalouslaitosta – tuottaa teollisuuden tarvitsemaa vanadiini-metallia

Laitos tuottaisi metalliteollisuuden jätteistä vanadiinia, jota käytetään muun muassa teräksen ja akkujen valmistuksessa sekä kemianteollisuudessa.

Tahkoluodossa on jo tällä hetkellä teollisuusalue. Kesäkuisessa arkistokuvassa on Fortumin hiilivoimala. Kuva: Antti Laakso / Yle

Poriin on tulossa Euroopan ensimmäinen kiertotalouslaitos, joka tuottaa vanadiinia.

Critical Metalsin ja Neometalsin tarkoituksena on käyttää terästuotannon sivutuotteita erittäin korkean puhtausasteen vanadiiniyhdisteiden talteenottamiseksi ilman, että tarvitaan uutta kaivos- tai rikastustoimintaa. Prosessi hyödyntäisi uusiutuvaa energiaa ja huomattavan määrän paikallisista teollisuuslähteistä talteenotettua hiilidioksidia.

80 työpaikkaa 2025

Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastointiratkaisuissa.

Yritys työllistäisi noin 80 henkilöä. Tuotanto alkaisi vuoden 2024 lopulla.

Teollisuuslaitoksen taustalla ovat australialaisyritykset Critical Metals ja Neometals.

Tuotantolaitos vahvistaa yhtiön ja Porin kaupungin mukaan Suomen kestävän kehityksen mukaisia ilmastotavoitteita.

Australialaisyhtiöt pitävät Tahkoluodon sijaintia erityisen hyvänä tulevan laitoksen kannalta. Kuva: Business Finland

Kriittinen raaka-aine

Vanadiinilla on suuri taloudellinen merkitys Euroopan unionille, ja sen saatavuuteen liittyy merkittäviä riskejä. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä.

Euroopan komissio on sisällyttänyt vanadiinin kriittisten raaka-aineiden luetteloonsa. EU:n tavoitteena on kriittisten metallien talteenoton lisääminen uusioraaka-aineista kestävän kehityksen mukaisesti.

– Porin Tahkoluodon satamalla on ensiluokkaiset logistiset yhteydet kansainvälisille markkinoille. Ehdotettu sijainti on kaavoitettu teolliseen käyttöön ja voimme ottaa hiilidioksidia talteen useista teollisista lähteistä hyödyntääksemme sen prosessissamme. Suomen ja Porin kaupungin tiimi toimi uskomattoman ammattitaitoisesti ja proaktiivisesti, tukien siten tavoitettamme saada vanadiini talteen kuonasta ympäristöystävällisesti. Keskitymme nyt yhdessä Porin kaupungin ja muiden osapuolten kanssa tekemään Suomeen ensimmäistä eurooppalaista vähäenergistä ja vähäpäästöistä vanadiinin tuotantolaitosta, joka toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, sanoo Critical Metalsin toimitusjohtaja Damian Hicks tiedotteessa.

Kuva: Yle

Suomi haluaa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä

Vanadiinin tuotantolaitos tukee Porin kaupungin ja laitoksen sijoittumisessa avustaneen Business Finlandin mukaan Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

–Suomen kilpailukykyisen kestävän kiertotalouden osaaminen tukee yritysten valintaa. Suunniteltu tuotantolaitos tukee myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa kehittämällä vanadiinin tuotantoa Euroopassa. Tämä on tärkeä askel kestävälle, vähähiiliselle ja resilientille eurooppalaiselle teollisuudelle, joka käyttää vanadiinia. Critical Metalsin ja Neometalsin hanke luo jatkossa mahdollisuuksia tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyölle, työllisyydelle ja investoinneille Suomessa,sanoo Business Finlandiin kuuluvan Invest in Finland -yksikön johtaja Markku Kivistö.

Vanadiinin tuotantolaitoksen sijoittuminen Poriin ja Tahkoluotoon on hyvä uutinen kaupungille, sanoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

–Porin kaupunki on sitoutunut auttamaan Critical Metalsia ja Neometalsia saamaan rakentamiseen ja toimintaan tarvittavat luvat ajoissa. Vanadiinin tuotantolaitos edustaa teollisen mittakaavan kiertotaloutta puhtaimmillaan. Se vahvistaa Porin ja Satakunnan maakunnan asemaa yhtenä Suomen merkittävimpänä teollisuuden ja viennin alueena, ja sopii täydellisesti tavoitteeseemme olla hiilineutraali kunta.

Meri-Poriin suunnitteilla toinenkin laitos

Poriin ei ole viime aikoina tullut kovin paljon teollisia investointeja. Meri-Poriin on kuitenkin suunnitteilla vanadiini-tuotantolaitoksen lisäksi myös toinen uusi laitos: Kaanaaseen suunnitellaan tehdasta, joka tekisi sahanpurusta bioetanolia ja biopolttoainetta. Tämä laitos voisi aueta vuonna 2023.

Uudet laitokset eivät kuitenkaan korvaa Meri-Porista poistuvia teollisia työpaikkoja. Venatorin pigmenttitehtaan katoamien vie alueelta satoja työpaikkoja.