1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lahden seutukunta

Kotitalouksien into kierrätykseen parantunut Lahden seudulla

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) alueella laskennallinen kotitalousjätteen määrä on laskenut ja kierrätysaste noussut vuosina 2018-2019.

Lahden seutukunta
Jäteastioita Salpausselän kisa-alueella
Biojäte pilaa sekajätteen seassa kierrätyskelpoisen materiaalin ja siksi biojäte tulisi joko kompostoida kiinteistöllä tai laittaa omaan keräysastiaansa. Petri Niemi/Yle

Lahden seudulla kierrätetään jätteitä entistä paremmin. Myös kotitalousjätteen määrä on laskenut.

Edellisen kahden vuoden aikana kotitalousjätteen määrä asukasta kohden väheni 7 kilolla. Kotitalousjätteen kierrätysaste nousi 54 %:sta 56 %:iin.

Vaikka tulokset ovatkin arviota, on kehityssuunta Päijät-Hämeen Jätehuolto OY:n mukaan oikea.

Biojäte päätyy liian usein väärään astiaan

Suurin ongelma kotitalousjätteissä on edelleen lajittelematon biojäte. Lahden seudulla sekajätteen sekaan laitetaan lähes 40 kiloa biojätettä asukasta kohti vuodessa.

Lahdessa on käynnissä biojätteen erilliskeräyskokeilu usealla pientaloalueella. Kokeilu jatkuu ensi vuoden syksyyn saakka

Kotitalousjätteen valtakunnallisen seurannan ovat tehneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Circwaste – kohti kiertotaloutta -hanke. Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa kehitetään kiertotaloutta ja jätteiden tehokkaampaa hyödyntämistä.

Lahti on mukana hankkeessa kiertotalouden edelläkävijäkuntana.

Lue seuraavaksi