1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sairaalat ja terveyskeskukset

Uudenlaista työkulttuuria, enemmän iltavastaanottoa, potilaille yksityishuoneita – tiistaina päätetään toteutuuko yli 350 miljoonan euron Assi-sairaala Hämeenlinnaan

Kanta-Hämeen historiallisen suuren sairaalainvestoinnin uskotaan muuttavan potilaiden hoitoa monin tavoin.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Havainnekuva Assi 3.1 -sairaalan pääsisäänkäynnistä.
Sairaanhoitopiiri haluaisi uudistaa sairaalan perinteistä työkulttuuria.Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Uutta keskussairaalaa on Kanta-Hämeeseen nyt suunniteltu viitisen vuotta. Tänä vuonna on yritetty saada aikaiseksi päätöksiä rakentamisesta. Tiistaina Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuuston pitäisi päättää, rakennetaan Assi-sairaala vai ei.

Valtuusto päättää tiistaina siis kolmesta asiakohdasta: Ahveniston sairaalahankkeen hankesuunnitelman hyväksymisestä, toteutusvaiheen käynnistämisestä ja rahoituksen hyväksymisestä.

Assi-sairaalaa on suunniteltu Ahveniston sairaala-alueen tontin eteläreunalle. Rakennuksen kokonaispinta-ala olisi noin 74 300 neliömetriä. Sairaalahankkeen tavoitekustannus on 308,2 miljoonaa ja kokonaiskustannusarvio 355,8 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannuksiin sisältyvät esimerkiksi irtaimistohankinnat, liittymismaksut sekä kuvantamisen ja lääkehuollon laitteet.

Sairaalahanketta ovat tulossa rahoittamaan Euroopan investointipankki ja Kuntarahoitus Oy. Euroopan investointipankin rahoitusosuus olisi enintään 175 miljoonaa euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n enintään 214 miljoonaa euroa.

Ahveniston harjumaisema näkyy ikkunoista

Uuden Assi-sairaalan tiloja on suunnittelun varrella tiivistetty samalla kun hankkeen kustannuksia on painettu alas. Projektijohtaja Petrus Kukkonen muistuttaa, että sairaalaan suunnitellut tilat on mitoitettu sen mukaan, miten paljon keskussairaalassa on asiakaskäyntejä.

– Tilat on sijoitettu tiiviisti, ja asiakkaiden kulkumatkat paikasta toiseen ovat lyhyempiä. Suunnittelussa on ollut mukana asiakkaita eri potilasryhmistä, ja heidän toiveitaan on kuultu. Näin esimerkiksi heikkokuntoiset dialyysipotilaat on otettu huomioon siten, että etäisyys ulko-ovelta dialyysiin on lyhyt, kertoo Kukkonen.

Suunnittelussa on pyritty hyödyntämään ympäröivää harjumaisemaa. Maisema näkyy myös potilashuoneiden ikkunoista, muistuttaa sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

– Maisema tuo parantavaa luontoa hieman lähemmäksi sairastavaa ihmistä. Potilashuoneet ovat valtaosin yhden hengen huoneita, mikä nykyajan ihmiselle monesti on intimiteettiä ja kokemusta helpottava tilanne.

Havainnekuvan uudesta Assi 3.1 -sairaalasta Jukolasta päin kuvattuna.
Harjumaisemaa on suunnitelmissa avattu moniin potilashuoneisiin.Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Odotusaikoja on tarkoitus minimoida

Sairaalan toiminta suunnitellaan sellaiseksi, ettei potilaiden tarvitsisi turhaan odotella. Tavoite on, että esimerkiksi poliklinikoilla potilas tapaisi lääkärin tai hoitajan silloin, kun on sovittu. Tarpeetonta odottamista pyritään minimoimaan. Tähän pyritään ohjausjärjestelmällä, joka rekisteröi sen, milloin ihminen on ilmoittautunut sisään ja ennakoi, miten kauan vastaanotto kestää.

– Potilaan ei tarvitse tulla odottamaan, milloin lääkärillä on aikaa. Sujuvuuteen vaikuttaa myös se, että vastaanottohuoneet ovat keskenään samanlaisia ja ne on varustettu samalla tavalla, mikä tarkoittaa sitä, että mitä hyvänsä vastaanottotilaa voidaan tarvittaessa käyttää, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja.

Seppo Ranta kertoo, että 20–30 prosenttia ihmisistä toivoo, että pääsisi vastaanotolle illalla. Tämä otetaan jo huomioon lääkäreiden palkkauksessa.

– Kysymys on otettu huomioon kunnallisesssa virkaehtosopimuksessa. Tarve ilta-aikaiseen vastaanottoon on noussut esille monin paikoin.

Lääkäreille ja hoitajille yhteiset taukotilat

Assi-sairaalaan suunnitellaan lääkäreille ja hoitajille yhteisiä taukotiloja. Projektijohtaja Petrus Kukkonen kertoo, että ajatuksen taustalla on se, että sairaanhoidon ammattikuntien välisiä raja-aitoja saataisiin purettua. Näin esimerkiksi sairaalan kolmannen kerroksen taukotiloissa tapaisivat toisiaan esimerkiksi lääkärit silmätaudeista, hammaspoliklinikalta, endoskopiasta ja dialyysistä.

Johtaja Seppo Ranta kertoo, että sairaanhoitopiiri tietoisesti haluaa, että henkilöstön kontaktit lisääntyisivät.

– Toivotaan, että ihmiset olisivat entistä enemmän tekemisissä toistensa kanssa. Silloin he ymmärtäisivät toistensa ongelmia. Uusia ratkaisuja löytyy, kun ihmiset kohtaavat toisiaan. Kun vaihtaa ajatuksia ihan toisen alan kollegan kanssa, vaikka kahvilla, niin siitä voi syntyä uusia ajatuksia.

– Pyrimme ehkä myös siihen, että vanhoista hierarkioista päästäisiin eroon ja työkulttuuri muuttuisi enemmän tiimityön kaltaiseksi. Pyrimme uudenlaisen sairaalakulttuurin luomiseen.

Assi huolettaa Forssan ja Riihimäen seuduilla

Forssan ja Riihimäen seuduilla ajatusta suuren ja kalliin uuden keskussairaalan rakentamisesta ei ole pureskelematta nielty, koska molemmissa kaupungeissa on omat sairaalansa.

Riihimäen seudulla on muun muassa katsottu, ettei uuden sairaalan rakentaminen Hämeenlinnaan saa nostaa kuntamaksuja. Forssan seudulla ovat puhuttaneet kustannukset, mutta myös se, että tarvittavaa ja ajantasaista tietoa Assin suunnittelusta on ollut hankalaa saada.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta muistuttaa, että Assin valmistelussa on koko ajan lähdetty siitä, että Forssan ja Riihimäen sairaaloiden palvelut jatkuvat.

– Riihimäellä jatketaan samalla tavalla ennen kaikkea avohoidon palveluita ja myös kehitetään niitä. Siellä ollaan käynnistämässä esimerkiksi silmäsairauksien hoitoa.

Forssassa sairaalan tulevaisuus on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän omissa käsissä, muistuttaa Ranta.

– Forssan kanssa neuvottelemme siitä, jatkaako Forssa itsenäistä palvelutuotantoa vai haluaako hyky siirtää järjestämisvastuuta sairaanhoitopiirin suuntaan. Jälkimmäisessä tapauksessa sairaanhoitopiiri pyrkii järjestämään Forssaan saman tasoisen lähipalvelun kuin siellä erikoissairaanhoidossa on tälläkin hetkellä.

Lue lisää: Ahveniston sairaalahanketta jatketaan nykyisten allianssikumppaneiden kanssa

Millainen tulevaisuuden sairaalan pitäisi sinun mielestäsi olla? Voit keskustella aiheesta 15.12.2020 kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi