Hyppää sisältöön

Tervola ei halua määritellä pysyvää linjausta tuulivoimaloiden suojaetäisyyteen

Kunnanvaltuusto päätti, että asia ratkaistaan tapauskohtaisesti kaavoituksen yhteydessä tehtävien tutkimusten, selvitysten sekä melumallinnusten pohjalta.

Tervolassa Varevaaran tuulivoimaloiden lähistöllä asuvat kuntalaiset ovat kokeneet voimaloiden melun häiritseväksi. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Tervolassa torstaina koolla ollut kunnanvaltuusto ei lämmennyt kuntalaisaloitteelle, jossa esitettiin pysyvää linjausta tuulivoimaloiden suojaetäisyyteen.

Kuntalaisaloitteen tehnyt Tanja Uokkola esitti, että Tervola linjaisi tuulivoimaloiden minimietäisyydeksi asutukseen neljä kilometriä. Kunnanvaltuusto pysyi kunnanhallituksen esittämässä kannassa, jonka mukaan

kunnassa ei aseteta erillistä suojaetäisyyttä tuulivoimaloille, vaan asia ratkaistaan kaavoituksen yhteydessä tehtävien tutkimusten, selvitysten sekä melumallinnusten pohjalta.