1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. varusmiehet

Naisia ja miehiä majoittuu jatkossakin samoihin tupiin – parantavat varusmiesten yhteishenkeä

Puolustusvoimat on päättänyt jatkaa yhteismajoituskokeilua ensi vuoden loppuun asti.

Nais- ja miesalokkaita on majoitettu yhteisiin tupiin toukokuusta 2020 lähtien Kainuun ja Karjalan prikaateissa sekä Reserviupseerikoulussa Haminassa. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Puolustusvoimat jatkaa naisten ja miesten yhteismajoituskokeilua.

Yhteismajoituskokeilu jatkuu vuoden ainakin vuoden 2021 loppuun asti Kainuun prikaatissa Kajaanissa, Karjalan prikaatissa Kouvolassa sekä Reserviupseerikoulussa Haminassa.

Naisia ja miehiä on majoitettu samoihin tupiin viime toukokuusta lähtien. Maavoimien mukaan kokeilusta on saatu hyviä kokemuksia, sillä yhteishenki ja tiedonkulku ovat yhteisten tupien myötä parantuneet.

Yhteismajoituskokeilun tavoitteena on selvittää yhteisten tupien vaikutuksia varusmiesten toimintakykyyn, ryhmien kiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. Lisäksi Reserviupseerikoulussa testataan sermien käyttöä ja toimivuutta yhteistuvissa.

Yhteistupia on jatkossakin muun muassa Vekaranjärven varuskunnassa. Arkistokuva helmikuulta 2020. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Maavoimien koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Timo Hänninen mukaan kokeilua jatketaan, jotta kokemuksia saadaan mahdollisimman laajalta joukolta. Lisäksi ryhmähengessä tapahtuva kehitys vaatii pidemmän ajanjakson, jotta muutos voidaan havaita.

– On tärkeää jatkaa kokeilua, jotta voimme varmistua mallin soveltuvuudesta koko palvelusajalle ja edelleen seurata varusmiesten kokemuksia yhteismajoittumisesta eri palvelusvaiheissa ja tilanteissa, kuten yksikköä ja tupaa vaihdettaessa, Hänninen sanoo tiedotteessa.

Enemmistö kokeilussa mukana olevasta maavoimien henkilöstöstä ja varusmiehistä pitää yhteismajoitusta positiivisena asiana ja kokee sen lisänneen palveluksen sujuvuutta ja tehokkuutta.

Yhteistuvat kiinnostavat alokkaita

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta.

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on ollut suosittu vaihtoehto. Vuoden 2020 kokeilussa yli 90 prosenttia Reserviupseerikoulun upseerioppilaista antoi suostumuksensa kokeiluun. Karjalan prikaatissa suostumuksen antoi 70 prosenttia ja Kainuun prikaatissa 60 prosenttia kesän 2020 alokkaista.

Jääkäri Mynttinen, alokas Saarinen ja alokas Elonen kertoivat viime helmikuussa viihtyvänsä Vekaranjärven varuskunnassa Kouvolassa. Kuva: Petri Kivimäki/Yle

Yhteismajoituksesta kerrotaan ennen palveluksen aloittamista lähetettävässä alokaskirjeessä, jossa tiedustellaan tulevien varusmiesten halukkuutta osallistua kokeiluun. Suostumus yhteismajoitukseen pyydetään samaan tapaan myös johtajakoulutusvalintojen yhteydessä. Kokeiluun osallistumiseen voi antaa suostumuksen myös myöhemmin palveluksen aikana.

Yhteistupiin majoitetaan suurin piirtein yhtä paljon miehiä ja naisia.

Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla, eikä se aiheuta muutoksia esimerkiksi maastoharjoitusten majoitusjärjestelyihin. Sosiaalitilat, kuten suihku- ja wc-tilat, ovat yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille erilliset.

Lue lisää:

Armeijan yhteistuvista tuli niin suosittuja, etteivät läheskään kaikki halukkaat niihin mahdu – 3 yhteistupalaista kertoo, miksi he halusivat sinne

Naiset ja miehet majoittuvat reserviupseerikoulussa nyt samoissa tuvissa – eikä siinä ole heistä mitään ihmeellistä

2100 alokasta suuntaa tänään Karjalan prikaatiin – yli sadalla on edessä myös yhteistupa

Naisten ja miesten yhteiset tuvat otetaan pian käyttöön Puolustusvoimissa: "Tämä ei ole mikään mullistus"

Puolustusministeri: Puolustusvoimat kokeilee naisten ja miesten yhteistupia tänä keväänä

Puolustusvoimat kokeilee yhteismajoitusta kolmessa varuskunnassa

Puolustusvoimat majoittaa naisia ja miehiä yhteistupiin toukokuusta alkaen koemielessä – Norjassa yhteisasuminen näyttäisi vähentäneen seksuaalista häirintää