1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsät

Lappeenrannan kaupunki päivittää metsäsuunnitelmansa – kaupunkilaiset saavat ottaa kantaa hoito- ja hakkuusuunnitelmiin

Lappeenrannan kaupunki kutsuu kaupunkilaiset mukaan päivittämään metsiensä hoito- ja hakkuusuunnitelmia. Päivityksen saavat Joutsenon, Joutsenon edustan saarten, Rauhan ja Tiurun sekä Korvenkylän metsäsuunnitelmat. Lisäksi päivitetään Ylämaan ja Nuijamaan suunnitelmat.

Metsät
monitoimikone
Lappeenrannan kaupunki käy ensi kesään mennessä läpi metsiensä hoito- ja hakkuusuunnitelmia Joutsneossa, Rauhassa, Tiurussa, Korvenkylässä, Ylämaalla ja Nuijamaalla. Timo Nykyri / Yle

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut metsiensä hoito- ja hakkuusuunnitelmien päivittämisen.

Tällä kertaa päivitetään Joutsenon, Joutsenon edustan saarten, Rauhan ja Tiurun sekä Korvenkylän metsäsuunnitelmat. Lisäksi päivitetään Ylämaan ja Nuijamaan suunnitelmat.

Metsäsuunnitelmastä käy ilmi, millaista puustoa alueella on ja millaisia hoito- tai hakkuutoimenpiteitä alueelle voidaan tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Taajamametsien hoidossa huomioidaan eri tavoitteet kuin talousmesien hoidossa. Taajamametsien hoidossa huomioidaan esimerkiksi virkistyskäyttö, maisema, monimuotoisuus ja hiilen sidonta.

Kaikki lappeenrantalaiset vauvasta vaariin saavat ottaa kantaa suunnitelmaluonnoksiin ja toimenpide-ehdotuksiin, joista ensimmäisenä avautuu kysely joulukuun puolivälissä.

Lappeenrannan kaupungin metsäpinta-ala on pysynyt viime vuodet suurin piirtein samana.

Kaikissa alueissa omat erityispiirteensä

Projekti-insinööri Anni Särkelä Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että päivitettävät alueet ovat kaikki erityisiä omilla tavoillaan.

Rauhassa keskeisintä on matkailun tarpeiden yhteensovittaminen ja arvokkaan metsäluonnon vaaliminen. Joutsenossa on monia mielenkiintoisia metsäalueita, joista Särkelä mainitsee Ahvenlammen ympäristön.

– Ravikankaan urheilukeskuksen alueella on paljon käyttäjiä, joiden tarpeet on huomioitava. Kukin saari on luontonsa puolesta omalaatuisia. Esimerkiksi Muukonsaaren lehmusmetsät ja Satamonsaaren komea harjumännikkö ovat keskenään hyvin erilaisia, Särkelä kertoo.

Ylämaan kirkonkylällä ei ole juurikaan kaupungin maanomistusta, mutta vähäisetkin alueet, halutaan nyt saada hoitoon. Suurin osa Ylämaan alueen metsistä on talousmetsiä.

– Talousmetsien suunnittelu on aivan erilaista kuin taajamametsien suunnittelu. Nuijamaan metsät ovat lähes yksinomaan taajamametsiä. Vaikka asukkaita ei ole paljoa, ovat lähimetsät varmasti asukkaille tärkeitä paikkoja, Särkelä toteaa.