Hyppää sisältöön

Elintarvikealan yritykset oikeudessa ympäristön turmelemisesta Keski-Pohjanmaalla – syytteen mukaan jätevesiä on johdettu luontoon ilman riittävää käsittelyä

Yritykset kiistävät syytteet ja korvausvaatimukset.

Finn Springin Toholammin tehtaan jätevedet alettiin johtaa yhtiön uimahalliin lokakuussa 2016. Nyt tehtaalla on oma puhdistamo. Myös uimahalliyhtiö Lylyn pisara on oikeudessa vastaajana. Kuva: Ville Viitamäki / Yle

Syyttäjä vaatii keskipohjalaisille elintarvikealan yrityksille ympäristön turmelemisesta yhteisösakkoja ja yhteensä noin 1,8 miljoonan euron rikoshyödyn menettämistä valtiolle. Summa voi syyttäjän mukaan tarkentua alaspäin käsittelyn edetessä.

Lisäksi neljälle vastaajalle vaaditaan ehdollista vankeutta ja yhdelle sakkoja. Juttua käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa Kokkolassa koko viikon ajan.

Syytteessä on Suomen lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring, joka tekee myös virvoitus- ja hyvinvointijuomia, sekä yrityksen uimahalli Lylyn pisara.

Lisäksi syytettynä ovat muun muassa patukoita ja proteiinituotteita valmistava Leader Snack ja urheilujuomia sekä mehu- ja maitopohjaisia juomia valmistaneen, jo konkurssiin asetetun Bullberryn edustajat.

Yrityksillä on tuotantoa Keski-Pohjanmaalla Toholammilla ja Lestijärvellä. Niillä on myös osin yhteisiä vastuuhenkilöitä.

Vastaajat kiistävät syytteet ja vaativat niiden hylkäämistä perusteettomina. Ne vaativat oikeutta myös hylkäämään kaikki korvausvaatimukset.

Yritykset viittaavat esimerkiksi siihen, etteivät viranomaiset ole missään vaiheessa puuttuneet asiaan, vaikka ovat olleet toiminnasta hyvin perillä.

Ne vaativat myös konkreettista näyttöä ympäristön pilaantumisesta ja kyseenalaistavat sen, mitä yksittäiset näytteet kertovat kuormituksesta.

Laskelmissa ja näytteissä ei niiden mukaan myöskään ole otettu huomioon tuotannon vaihtelua sekä määrän että käytettyjen raaka-aineiden osalta.

Jätevesien sokeripitoisuus riski ympäristölle

Kyse on tuotannon jätevesien johtamisesta luontoon puhdistamattomina tai puutteellisesti käsiteltyinä.

Myös ely-keskus yhtyy syyttäjän vaatimuksiin.

Syyttäjän mukaan tuotannon jätevesiä on päästetty ympäristöön ilman lupaa tai vastoin lupaehtoja. Erityisesti huomion kiinnittyy sokeripitoisuuteen, jonka vuoksi veden biologista hapenkulutusta kuvaava BOD-arvo on ollut huomattavan korkea.

Vesiä on päätynyt ojien kautta Lestijokeen ja Lestijärveen. Osassa syytteistä kyse on kapasiteetiltaan ja teholtaan riittämättömäksi määriteltyjen sakokaivojen kautta kulkeneesta jätevedestä.

Jätevedet ovat syyttäjän mukaan aiheuttaneet tai olleet omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista.

Vesinäytteet ovat paljastaneet happikatoa, rehevöitymistä sekä happi- ja hygieniahaittoja.

Pieneltä osin kyse on myös pohjaveden pilaantumisriskistä, sillä Finn Springin toisen tehtaan huuhtelujätevesi on kulkenut ojassa 20 metrin matkan.

Finn Spring toteaa muun muassa, ettei sokeri ole sinänsä myrkyllistä ihmiselle eikä ympäristölle. Näin ollen sitä sisältävä jätevesi ei sen mukaan aiheuta ympäristön pilaantumista.

Rikoshyödyn laskemisesta erilaisia näkemyksiä

Yritykset kiistävät myös sen, kuinka niiden saamaksi väitetty rikoshyöty on laskettu. Syyttäjä laskee, paljonko yritykset ovat säästäneet vuosittain kun jäteveden käsittelyyn ei ole panostettu vaaditusti.

Yritysten mukaan laskelma pitäisi suhteuttaa tuotantomäärään ja sokerihaittaan.

Myös syyttäjä arvioi maanantaina, että laskelmat täsmentyvät oikeuskäsittelyn edetessä.

Finn Springin saama hyöty on laskelmien mukaan Lestijärven tehtaan osalta runsaat 670 000 euroa ja Toholammin osalta yhteisvastuullisesti Lylyn Pisaran kanssa runsaat 650 000 euroa.

Leader Snackin katsotaan hyötyneen vuosien aikana runsaat 500 000 euroa.

Leader Snack katsoo, ettei se ole säästänyt kustannuksissa lainkaan, koska ne ovat kuuluneet vuokranantajalle. Yritys tuokin vahvasti esiin Toholammin kunnan roolin.

Yritys on vuokralla kunnan kehitysyhtiön rakentamassa tilassa, jonka käyttöönoton kunta on hyväksynyt. Myös jätevesien käsittelyjärjestelmän rakennuttaminen on ollut kehitysyhtiön vastuulla, ja yrityksen edustaja ihmettelikin oikeudessa, ettei mukana ole kehitysyhtiön edustajaa.

Syyttäjän mukaan näkökulma on relevantti, mutta toiminnanharjoittaja määrittää silti volyymin ja vastaa toiminnasta.

Lisäksi yrityksen mukaan syytteessä esitetyt jätevesimäärät on laskettu siltä ajalta, jolloin tuotanto oli jo kasvanut paljon suuremmaksi kuin se alkuvuosina oli eivätkä laskelmat annan oikeaa kuvaa toiminnasta. Prosessi ja raaka-aineet ovat muuttuneet matkan varrella, ja niiden suhteet pitäisi ottaa huomioon asiaa käsiteltäessä.

Bullberryn tuotanto taas on vaihdellut vuosien varrella merkittävästi, ja esitutkinta on käynnistynyt vasta konkurssin jälkeen.

Syyttäjä: Olennaista luvan tarve ja selvilläolovelvollisuus

Yritykset tuovat esiin ympäristöviranomaisten roolin: kunta ei ole koskaan huomauttanut jätevesien käsittelystä. Niiden mukaan viranomaisten olisi pitänyt puuttua asiaan hallinnollisin keinoin, jos siihen olisi ollut tarvetta.

Toiminnanharjoittajalla on kuitenkin selvilläolovelvollisuus toiminnastaan ja sen ympäristövaikutuksista. Niinpä syyttäjän mukaan ei voi odottaa jonkun tulevan kertomaan, että toiminta pilaa ympäristöä.

Keskeistä asiassa on selvilläolovelvollisuuden lisäksi ympäristöluvan tarve, toteaa syttäjä. Vaikka yrityksen toiminta itsessään ei edellyttäisi ympäristölupaa, jätevesien johtaminen edellyttää silloin, kun se saattaa aiheuttaa vesistön pilaantumista.

BOD-arvot ovat olleet niiden korkeita, että ne voivat aiheuttaa pilaantumista, ja silloin yritys on lupavelvollinen.

Vastaajat vaativat myös konkreettista näyttöä ympäristön pilaantumisesta. Syyttäjän mukaan ympäristön turmelemisen tunnusmerkistö ei sellaista edellytä, vaan riittää, jos toiminta on omiaan aiheuttamaan pilaantumista.

Lue seuraavaksi:

Ympäristön turmelemisesta epäiltynä myös patukoita valmistava Leader Snack – yritys kiistää syytteet

Kahta elintarvikealan yritystä epäillään ympäristörikoksista Keski-Pohjanmaalla – lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring kiistää syytteet ulostulossaan

Tapauksen tutkinnasta kerrottiin jo puolitoista vuotta sitten. Tuolloin poliisi epäili yrityksiä ja niiden vastuuhenkilöitä törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjä päätyi kuitenkin perusmuotoiseen ympäristön turmelemiseen.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2005–2019. Esitutkinnan mukaan yritykset ovat johtaneet tuotantoon liittyviä jätevesiä ojaan, mistä ne ovat kulkeutuneet edelleen vesistöihin.

Tutkinta käynnistyi toisen yrityksen osalta jo nelisen vuotta sitten poliisin saamasta vihjepuhelusta..

Lue seuraavaksi:

Lähdevesien markkinajohtaja Finn Spring on johtanut jätevesiä ojiin vuosikausia – toisella tehtaista ei ole ympäristölupaa lainkaan

Lestijärvi haluaa Finn Springiltä tarkemmat jätevesisuunnitelmat: heilahteleva sokerin määrä saatava hallintaan