Hyppää sisältöön

Osa vanhemmista saattaa yllättyä, kun lapsi tuokin erilaisen joulutodistuksen – numeroarviointi palasi kouluihin jopa kolmasluokkalaisille

Tavoitteena on oppilaiden yhdenvertainen kohtelu eri puolilla maata.

Alakoulun neljänneltä luokalta eteenpäin oppiaineista saa jatkossa numeroarvioinnin. Osa kouluista antaa oppiaineista numerot jo kolmasluokkalaisille. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Koulumenestystä on jatkossa arvioitava vanhaan tapaan numeroarvosanalla viimeistään neljänneltä luokalta ylöspäin.

Opetushallitus on supistanut paikallista päätösvaltaa peruskoulujen arvioinnissa ja luonut yhtäläiset kriteerit arvosanojen perusteeksi. Oppilaat saavat näin yhdenvertaista kohtelua eri puolilla Suomea.

Osa kunnista on ottanut vauhdilla käyttöön arviointimuutokset. Esimerkiksi parissa Kanta-Hämeen kunnassa uudistus palautti numerot jo väli- eli joulutodistukseen. Aiemmin kouluissa on annettu kirjallinen arvio menestymisestä, pienempien oppilaiden kohdalla arvostelu on tehty rasti ruutuun -periaatteella.

"Odotan numeroita 8 ja 10 välillä"

Heikan koulussa Forssassa 3B-luokka tekee joulukoristeita. Käsityötunnilla valmistuu käpykransseja ja paperipalloista lumilyhtyjä.

Oppilaita jännittää tieto siitä, että perjantaina syyslukukauden viimeisenä päivänä saadaan yllättäen joulutodistus.

Jatkossa peruskoulun 3. –9.-luokkalaiset saavat Forssassa numerolla varustetut väli- ja lukuvuositodistukset. Ennen numerot ilmestyivät Forssassa todistuksiin vasta viidennellä.

– Jännittää vähän, että mitä tulee. Odotan numeroita kahdeksan ja kympin väliltä. Hyviä numeroita odotan liikunnasta ja matematiikasta, kertoo 9-vuotias forssalainen Hermanni Pirhonen.

Daniela Mandelinin suosikkiaineita ovat Heikan koulussa käsityö, liikunta, kuvataide ja äidinkieli. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Aika nopealla aikataululla tämä tuli. Pitkään mentiin sillä ajatuksella, että vasta neljäsluokkalaiset saavat numerot, mutta sitten päätettiin antaa numerot kolmasluokkalaisillekin, kertoo Eevi Happonen.

Kolmasluokkalaisia on luontevaa arvioida numeroilla

Myös Hämeenlinnassa kolmasluokkaiset saavat väli- eli joulutodistuksen numeroilla. Forssa ja Hämeenlinna näyttävät olevan harvinaisia kuntia, koska ne ovat vauhdilla soveltaneet uusia määräyksiä ja aikaistaneet numeroarvioinnin alkamaan jo kolmannelta.

– Hämeenlinnassa katsottiin, että kolmas luokka on luonteva kohta antaa arvosanoja numeroina. Kolmannella tulee uusia oppiaineita ja muutenkin oppiminen ja opiskelu hieman muuttuu, kertoo suunnittelija Marikki Arnkill Hämeenlinnan kaupungin opetustoimesta.

Suunnittelija Marikki Arnkill Hämeenlinnan opetustoimesta painottaa, että arviointi on avointa, läpinäkyvää ja tasa-arvoista. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Yle kyseli muutamista kunnista, mikä on käytäntö tänä jouluna. Lahdessa kolmasluokkalaiset saavat joulutodistuksen, mutta arviointi tehdään kirjallisena, ilman numeroita. Kuopissa annetaan kolmasluokkalaisille numerotodistus vasta keväällä.

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Lahdessa numerot ilmestyvät lukuvuoden kevättodistuksiin vasta neljänneltä vuosiluokalta eteenpäin.

Opetushallituksessa ei ole vielä tietoa, miten numeroarviointia on tänä syksynä lähdetty soveltamaan, eli kuinka yleisesti numerot kirjoitetaan todistuksiin jo kolmannella vuosiluokalla.

Oppilaat haluaisivat numerot todistukseen heti

Uudistuksen taustalla on Opetushallituksen uudet arvioinnin linjaukset ja kriteerit, jotka astuivat voimaan elokuun alussa. Jatkossa koko maassa numeroarviointi pitää aloittaa viimeistään neljännellä luokalla. Opetushallitus haluaa yhdenvertaistaa arviointia, koska joissakin kunnissa numeroita todistukseen on annettu vasta kuudennella tai jopa seitsemännellä luokalla.

Lasten vanhempien mielestä aiempi kirjallinen tai rasti ruutuun -tyyppinen arviointi on koettu vaikeaksi hahmottaa ja ymmärtää.

Heikan koulun 3B-luokan opettaja Eevi Happonen arvelee, että osa oppilaiden huoltajista saattavat yllättyä, kun lapsi tuokin joulutodistuksen. Kuva: Miki Wallenius / Yle

– Verkkoriihessä kysyimme kaksi vuotta sitten millä luokalla numeroarviointi pitäisi aloittaa. Opettajien, huoltajien ja oppilaiden taholta tulokseksi tuli kolmas vuosiluokka, muistelee opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksesta.

Noin 40 prosenttia oppilaista olisi halunnut numerot takaisin todistuksiin jo ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Suunnittelija Marikki Arnkill arvelee, että numeroarviointi antaa tarkempaa tietoa oppimisen edistymisestä.

– Monet pienet alkuopetuksen lapset, jotka eivät vielä saa numeroa, ovat saattaneet kysyä, että mikä tämä olisi numerona. Se on aika luonteva tapa hahmottaa, Arnkill sanoo.

Samoilla tiedoilla eri arvosana eri kunnissa

Opetushallituksessa huomattiin kolmisen vuotta sitten kuinka eri puolilla Suomea arvioinnissa oli monenlaisia tulkintoja. Saattoi käydä jopa niin, että oppilas vaihtaessaan kuntaa ja koulua saikin samoilla tiedoilla toisenlaiset arvosanat kuin entisessä koulussaan.

Esimerkiksi suoritusten dokumentointi, itsearviointi ja sanallisen arvioinnin osuus ovat vaihdelleet paljon koulusta riippuen.

Jatkossa opettajat eivät enää niinkään kirjaa oppimisprosessin arviointia, vaan suullinen palaute riittää. Se tarkoittaa enemmän aikaa itse opetustyöhön.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo näkee hyvänä sen, että käytännöt yhtenäistyvät ja paikoin villinäkin rehottanut ylimääräinen arviointirumba jää opettajilta pois.

Opetushallituksessa on määritelty mitä oppilaan tulee osata saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan 5, 7 tai 9 eri oppiaineissa. Aiemmin kriteerit olivat vain olemassa arvosanalle 8.

– Tämän vuoden viimeisenä päivänä annetaan määräys näiden kriteerien käyttöönotosta ja ne astuvat sitten voimaan ensi vuoden elokuun alussa. Päättöarviointi tehdään näiden kriteerien mukaisesti ensimmäisen kerran keväällä vuonna 2022, selittää opetusneuvos Marjo Rissanen.

Opetushallituksessa tiedetään, että arvioinnin yhdenmukaistaminen peruskouluissa on iso savotta. Opettajat ovat toivoneet koulutusta ja sitä on luvassa.

– Me tulemme järjestämään koulutuksia verkossa kaikkien oppiaineiden kriteerien käyttöönotosta ensi kevään aikana, Rissanen lupaa.

Korjattu kuvatekstiä: oppiaine kuvaamataito on muutettu kuvataiteeksi. Kuvaamataito oppiaineen nimenä on poistunut 1990-luvulla..