1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Sairaalat ja terveyskeskukset

KHSHP:n valtuusto hyväksyi esityksen: Ahveniston sairaalan rakennustyöt alkavat ensi vuonna Hämeenlinnassa: "Päätös on historiallinen"

Assin rakentaminen alkaa keväällä 2021 ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2026.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Ahveniston sairaala havainnekuvassa
Team Integrated

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen Assi-sairaalan rakentamisesta tiistaisessa kokouksessaan.

– Päätös uudesta sairaalasta on historiallinen, KHSHP:n valtuuston puheenjohtaja Mauri Ojamäki luonnehti kokousta avauspuheenvuorossaan.

Esitys hyväksyttiin hankesuunnitelman osalta yksimielisesti. Keskustelun aikana valtuutettu Kari Julén esitti toivomusponnen lisäämistä hankesuunnitelmaa koskevaan pykälään. Ponnen mukaan hankesuunnitelmaa on kehitettävä huomioiden maksimaalisessa määrin sairaanhoitopiirin nykyiset tilat Forssassa ja Riihimäellä. Ponsikin hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto hyväksyi myös hankkeen rahoituksen yksimielisesti. Ahveniston sairaala -allianssin tavoitekustannukset ovat 308,2 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannusarviossa varaudutaan 355,8 miljoonaan euroon.

Hankkeen rahoitus hyväksyttiin nostettavaksi Euroopan investointipankista 175 miljoonaa euroa ja Kuntarahoituksesta 214 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin rahoitusosuus on 47,6 miljoonaa euroa. Se koostuu muun muassa hankkeeseen tarvittavan sairaanhoitopiirin henkilöstön osuudesta, sairaalalaitteista, kalusteista sekä hankkeen vaatimista varauksista.

Valtuusto hyväksyi myös toteutusvaiheen esityksen yksimielisesti.

Assin kokonaispinta-ala on noin 74 300 bruttoneliömetriä, joista niin sanottua hyötypinta-alaa on runsaat 37 000 neliötä.

Ahveniston sairaalan rakennustyöt aloitetaan keväällä 2021 ja hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.

Päätös saa lainvoiman ensi vuoden alussa.

Uusi sairaala nousee laajasti kiitellyllä allianssimallilla

Nykyinen Kanta-Hämeen keskussairaalan päärakennus on valmistunut vuonna 1979, eikä sitä ole peruskorjattu. Rakennusteknisesti se ei enää vastaa erikoissairaanhoidon tarpeita. Uuden sairaalarakennuksen rakentaminen tulee halvemmaksi kuin vanhan korjaaminen nykyvaatimuksia vastaavaksi.

Assi-sairaalan rakennushanke toteutetaan allianssimallilla, josta on saatu hyviä kokemuksia aiemmista isoista rakennushankkeista. Assi-sairaalan kohdalla allianssimalli puri jo esimerkiksi keväällä, kun kustannusarvio todettiin liian korkeaksi ja sairaanhoitopiirin hallitukselle esiteltiin marraskuussa uusi hankesuunnitelma, toteutussopimus ja rahoitus. Silloin rakennusteknisiin ratkaisuihin saatiin yli sata muutosesitystä ja kuluja leikattiin syksyllä noin 50 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi vuodeosaston tilasuunnittelua tehostettiin ja sairaalan suunnitelmista poistettiin yksi kerros.

Ahveniston sairaalan allianssin muodostavat sairaanhoitopiirin lisäksi Skanska Talonrakennus Oy, Sweco talotekniikka Oy ja Sweco rakennetekniikka Oy sekä arkkitehtitoimistojen muodostama työyhteenliittymä.

Lue lisää:

Uudenlaista työkulttuuria, enemmän iltavastaanottoa, potilaille yksityishuoneita

Lue seuraavaksi