1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. vesiensuojelu

Evijärven pinnan nostaminen etenee – hakemus jätetty aluehallintovirastolle

Ely-keskus on pyytänyt aluehallintovirastolta asian kiireellistä käsittelyä.

vesiensuojelu
vesikasvillisuutta evijärvessä
Kun Evijärven vesitilavuus kasvaa, järven umpeenkasvu hidastuu.Elina Kaakinen / Yle

Hanke Evijärven pinnan nostamiseksi etenee. Ely-keskus on toimittanut säännöstelyn muutosta koskevan hakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi.

ELY-keskus on pyytänyt aluehallintovirastolta asian kiireellistä käsittelyä.

– Käsittelyajat avissa vaihtelevat alle vuodesta pariinkin vuoteen, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto Ely-keskuksesta.

Haukilehdon mukaan käsittelyä halutaan kiirehtiä, koska hanke on evijärveläisille tärkeä. Matalassa järvessä veden nostolla on paljon merkitystä.

Evijärven säännöstelyn ylä- ja alarajoja sekä niin sanotun tavoitevyöhykkeen ylä- ja alarajoja on tarkoitus nostaa 10 senttimetrillä. Säännöstelykaavio ja juoksutukset pysyvät entisellään, joten muutos ei vaikuta Evijärven ylä- tai alapuolisille vesistöalueille.

ELY-keskus esittää lisäksi, että poikkeuksellisen vähälumisina talvina kevätalennus voidaan toteuttaa tavoitevyöhykettä pienempänä.

Talviaikaisen pulssituksen eli järviveden hapettamiseksi tehtävien vedenpinnan laskujen ja nostojen osalta esitetään, että pinta voidaan tarvittaessa väliaikaisesti nostaa maksimissaan 20 senttimetriä tavoitevyöhykkeen yläpuolelle.

Kiistaa aiheuttanut suunnitelma

Hankkeen puolesta on Evijärvellä kerätty noin 1200 henkilön allekirjoittama vetoomus.

Järven pinnan nosto parantaa vesistön tilaa ja lisää järven virkistyskäyttömahdollisuuksia, mutta aiheuttaa myös vettymistä rantapelloilla.

Suunnitelma uhkasi jo kaatua poliittiseen kiistelyyn, mutta etenee nyt kompromissiesityksen pohjalta.

Muutoksesta on arvioitu aiheutuvan viljelijöille yhteensä noin 250 000 euron haitat. Evijärven kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maksavat hankkeesta aiheutuvat korvaukset puoliksi.

Lue myös: Järven pinnan korkeus ajoi kuntalaiset kahteen leiriin Evijärvellä – pikkukunnan päätöksentekokin meni solmuun

Lue seuraavaksi