Hyppää sisältöön

Pontuksen koulu joutui kohun silmään modernien opetusmenetelmiensä vuoksi – muutti opetustapaa perinteisempään suuntaan

Oppilaat antavat nyt palautetta kännykällä opetuksesta koulupäivän jälkeen.

Pontuksen päiväkotikoulu
Pontuksen koulu

Runsas vuosi sitten joulun alla Pontuksen koulussa Lappeenrannassa toivuttiin myrskystä, jonka silmään koulu oli joutunut uusien opetusmenetelmiensä vuoksi. Oppilaiden väitettiin esimerkiksi joutuvan selviämään koulupäivästä paljolti omin neuvoin. Myös koulun ja kodin välinen yhteydenpito sai kritiikkiä.

Nykyään Pontuksen koulun opettajat saavat palautetta koulupäivän päätteeksi suoraan oppilaiden kännyköistä.

– Tänne tulee kysymyksiä ja sitten voi valita, että miten päivä on mennyt, Pontuksen koulun viidennen luokan oppilas Ilona Pietinen selostaa innoissaan nettisovelluksen käyttöä.

Oppilaat voivat antaa palautetta koulupäiväst nettisovelluksella. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Koulussa on muutenkin panostettu koulun ja kodin yhteyksiin.

– Erilaisia seurantatyökaluja on vanhemmille nyt useampia tarjolla, jos niitä vain haluaa käyttää, kertoo Pontuksen koulun vanhempainyhdisyksen puheenjohtaja Nina Kykkänen.

Taustalla mediakohu

Uudistusten taustalla on osittain juuri se, että Pontuksen koulu joutui yllättäen valtakunnallisen keskustelun kohteeksi. Se nousi tiedotusvälineissä esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen mahdollisista ongelmista.

Ensiksi koulusta kirjoitti vuoden 2018 kesällä Suomen kuvalehti (siirryt toiseen palveluun) ja myöhemmin syksyllä Yle.

Lue lisää: Koulu aloitti huippumodernin opetuksen, jossa opettajat päivystävät "torilla" ja lapset opiskelevat yksin – jo useampi lapsi vaihtamassa koulua

Pontuksen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Nina Kykkänen. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Esimerkki uudesta koulusta

Suomessa siirryttiin uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen vuodesta 2016 lähtien. Lappeenrannassa Pontuksen koulu on esimerkki uuden opetustavan toteuttamisesta, koska myös itse koulurakennus on suunniteltu vastaamaan juuri uuden opetustavan odotuksia.

Koulun osittain avonaiset opintotilat on ryhmitelty soluihin useamman keskustorin ympärille.

Pontuksen koulussa keskustoria ympäröivät solumaiset luokkatilat. Kuva: Riitta Väisänen/Yle

Kritiikin koulun opetuksesta nostivat pintaan neljän oppilaan vanhemman tekemät kantelut aluehallintovirastoon.

Kanteluissa arvosteltiin esimerkiksi oppilaiden niin sanottua itseohjautuvuutta eli sitä, että oppilailta vaaditaan liikaa omaehtoista opiskelua ilman tarvittavaa tukea.

Vanhemmat huomauttivat myös suurten opintoryhmien ja avonaisten tilojen aiheuttamasta meluongelmasta ja vaikeudesta löytää rauhallista opiskelupaikkaa.

Lisäksi vanhemmat kokivat, ettei koulu pidä tarpeeksi yhteyttä kodin kanssa oppilaiden koulunkäynnistä.

Avi ei löytänyt puutteita

Aluehallintovirasto antoi päätöksensä kanteluista tämän vuoden marraskuun lopussa. Se ei löytänyt suuria puutteita.

Lue lisää: Vanhemmat valittivat opetuksen laadusta huippumodernissa koulussa – valvovan viranomaisen mielestä siinä ei ole vikaa

Päätöksessään virasto kehotti koulua kiinnittämään huomiota muutamiin kanteluissa esille tulleisiin asioihin, mutta ei ryhtynyt muihin toimenpiteisiin.

Opetus perinteisempään suuntaan

Koulun toimintaa on kuitenkin kehitetty ilman avi:n päätöstäkin.

Erityisesti uudistuksia on tullut viime vuoden lopussa oppilaiden vanhemmille tehdyn kyselytutkimuksen jälkeen. Kyselyssä esille nousivat pitkälti samat asiat kuin avi:lle tehdyissä kanteluissakin.

Pontuksen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Nina Kykkäsen mielestä opetus on muuttunut koulussa perinteisempään suuntaan.

– On menty enemmän sellaiseen opettajajohtoiseen opetukseen. Se on ainakin omasta mielestäni erittäin hyvä parannus, Kykkänen sanoo.

Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtajan Mari Routin käsityksen mukaan opiskelu Pontuksen koulussa ei ole ollut, eikä sen ole tarkoituskaan olla, puhtaasti itseohjautuvaa.

Varmuuden vuoksi koulun opetussuunnitelmaa on kuitenkin vielä täsmennetty.

– On varmistettu, että työtavat ovat nimenomaan sellaiset, että ne eivät edellytä oppilailta liikaa itseohjautuvuutta vaan sitä nimenomaan harjoitellaan, opetustoimenjohtaja Mari Routti sanoo.

Selkeät ohjeet

Pontuksen koulun virkaatekevän rehtorin Johanna Wahlmanin mukaan opettajajohtoiseen opetukseen onkin kiinnitetty huomiota kohun jälkeen.

– Meillä on toki ollut opettajajohtoista opetusta ennenkin ja on edelleenkin, mutta toki sen määrään on nyt kiinnitetty huomiota, Wahlman sanoo.

Itseohjautuvuuden ongelmaan on puututtu myös antamalla lapsille selkeämpi kuva siitä, mitä heiltä odotetaan eri tilanteissa koulussa.

– Oppimistiloja on järjestelty niin, että lapset tietävät selvästi mitä tehdään missäkin ja heidän viikkosuunnitelmiinsa on selvästi merkitty, mitä heiltä odotetaan missäkin tilanteessa, Wahlman kertoo uudistuksista.

Pontuksen koulun virkaatekevä rehtori Johanna Wahlman. Kuva: Kari Kosonen / Yle

Melua pois lukujärjestyksellä ja siirrettävillä työtiloilla

Meluongelmaan on haettu ratkaisua muun muassa lukujärjestyksen avulla. Suurten lapsiryhmien kerääntymistä samoihin tiloihin pyritään nyt välttämään. Aina se ei ole helppoa.

– Se on aika vaativa sudoku. Lukujärjestyksen tekeminen kaikille sopivaksi on haastavaa, Johanna Wahlman kertoo.

Melua on vähennetty myös siirrettävillä työtiloilla, joihin oppilaat voivat vetäytyä tekemään tehtäviään omassa rauhassa.

Kouluun rakennetaan myös joitakin kevyitä väliseiniä vähentämään melun kulkeutumista tilasta toiseen. Tällainen on tulossa esimerkiksi koulussa toimivan päiväkodin ja koulun välille.