1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Hausjärvi

Hausjärvi päätti irtisanoa kunnan teknisen johtajan

Syynä on se, että tekninen johtaja ei irtisanonut Ryttylän koulun siirtotilojen vuokrasopimusta ajoissa. Tapauksesta aiheutuu kunnalle yli 340 000 euron vahinko.

Hausjärvi
Ryttylän väliaikainen koulurakennus.
Hausjärven kunta joutuu maksamaan tammikuussa 2021 tyhjiksi jäävistä Ryttylän koulun siirtotiloista vuokraa tammikuuhun 2022 saakka.Ville Tiirikainen / Yle

Hausjärvi on päättänyt irtisanoa kunnan teknisen johtajan virastaan, koska tämä ei irtisanonut Ryttylän koulun siirtotilojen vuokrasopimusta ajoissa. Päätöksen asiasta teki kunnanhallitus tiistaina. Päätös oli yksimielinen.

Tapauksesta aiheutuu kunnalle noin 344 000 euron vahinko. Hausjärven kunnanhallitus katsoo, että vastuu vuokrasopimuksen irtisanomisesta olisi ollut teknisellä johtajalla. Tekninen johtaja ei irtisanonut vuokrasopimusta sopimusehtojen mukaisesti kirjallisesti, ja suullisesti 16.3.2020 tehty irtisanominen ei ollut pätevä.

Kunnanhallitus katsoo, että tekninen johtaja on erittäin moitittavasti ja vakavalla tavalla rikkonut virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen, laiminlyömällä kunnan ja Parmaco Oy:n välisen vuokrasopimuksen asianmukaisen irtisanomisen.

Asiassa ei ole syytä epäillä rikosta

Hausjärven kunnanhallitus katsoo, että rikkomuksesta aiheutuu kunnalle niin merkittävä taloudellinen vahinko, ettei kunnalta työnantajana voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista.

Lisäksi Hausjärvi perustelee irtisanomista sillä, että teknistä johtajaa muistutettiin useasti siitä, että hänen tulee irtisanoa vuokrasopimus. Koska näin ei toimittu osoittaa hänen menettelynsä kunnanhallituksen mukaan jonkinasteista piittaamattomuutta vahingon synnystä.

Kunnanhallitus kuitenkin katsoo, että täyden korvauksen vaatiminen ja maksuvelvollisuus olisivat kohtuuttoman raskaita, koska vahingon aiheuttaja on yksittäinen viranhaltija. Tästä syystä kunta vaatii tekniseltä johtajalta vahingonkorvauksena enintään 10 prosenttia vahingon arvosta.

Hausjärven kunnanhallituksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Lue seuraavaksi