Hyppää sisältöön

Lappeenrantalaiset arvostavat kirjasto-, liikunta- ja varhaiskasvatuspalveluja – eniten tyytymättömyyttä ikäihmisten- ja päihdepalveluihin

Tuoreessa kuntalaiskyselyssä lappeenrantalaiset antoivat palveluilleen täsmälleen saman arvosanan kuin tutkimukseen osallistuneet muutkin kunnat eli 3,81.

Lappeenrantalaiset ovat tyytyväisiä liikuntapalveluihinsa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannassa arvostetaan kierrätystä ja kirjastoa.

Asia käy ilmi Kuntaliiton ja Åbo Akademin kuntalaisille tekemästä kyselystä, johon osallistui asukkaita 43 kunnasta.

Muiden kuntien asukkaisiin verrattuna lappeenrantalaiset ovat erityisen tyytyväisiä kirjasto- ja liikuntapalveluihin, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluihin, kunnallistekniikkaan sekä joukkoliikenteeseen.

Heikoimmat arviot annettiin ikäihmisille suunnatuista palveluista, päihdepalveluista ja toimeentulotuesta.

Lappeenrantalaisten palveluille antama arvosana on 3,81. Se on täsmälleen sama kuin tutkimukseen osallistuneiden 43 kunnan keskiarvo.