Hyppää sisältöön

Konkurssipesä vaati kaivosyhtiön hallituksen jäseniltä yli kahden miljoonan euron korvauksia – Rovaniemen hovioikeus hylkäsi vaatimuksen

Riita koski Sodankylän Pahtavaarassa toimineen Lappland Goldminersin ja sen ruotsalaisen emoyhtiön välistä rahaliikennettä.

Arkistokuva Pahtavaaran kaivokselta. Kuva: Yle

Rovaniemen hovioikeus on hylännyt kaivosyhtiö Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesän korvausvaatimuksen. Konkurssipesä vaati kolmelta yhtiön hallituksen jäseneltä yli kahden miljoonan euron vahingonkorvauksia. Konkurssipesän mukaan kolmikko oli aiheuttanut konkurssipesälle vahingon allekirjoittamalla lainasopimuksen.

Lappland Goldminersin ja sen emoyhtiön välinen rahoitussopimus oli muutettu takautuvasti korolliseksi, jonka takia tytäryhtiölle muodostui yli kahden miljoonan euron laina emoyhtiölleen.

Lapin käräjäoikeus katsoi viime vuonna, että rahoitussopimuksen muuttamiseen ei ollut hyväksyttävää liiketaloudellista syytä eikä pakottava verolainsäädäntö vaatinut sitä. Käräjäoikeuden mukaan menettelystä oli aiheutunut konkurssipesälle yli kahden miljoonan euron vahinko. Käräjäoikeus kuitenkin sovitteli korvauksen noin kolmasosaan ja hallituksen jäsenet määrättiin maksamaan konkurssipesälle yhdessä noin 650 000 euroa sekä korvaamaan konkurssipesän oikeudenkäyntikuluja 130 000 eurolla.

Rovaniemen hovioikeus katsoi torstaina antamassaan ratkaisussa, että järjestelylle ei ollut liiketaloudellista syytä eikä pakottava verolainsäädäntö sitä edellyttänyt. Hovioikeus totesi kuitenkin, että sopimuksen muuttamisesta ei ollut näytetty aiheutuneen yhtiölle eikä sen konkurssipesälle vahinkoa.

Emoyhtiöllä liki 8 miljoonan saatavat

Emoyhtiöllä oli ollut Lappland Goldminersilta korkosaatavan lisäksi useiden miljoonien eurojen suuruiset saatavat. Noin 7,7 miljoonan euron saatavat oli ensiksi muutettu pääomalainaksi ja myöhemmin sijoitukseksi tytäryhtiöön. Yhtiöiden välillä oli ollut runsaasti rahaliikennettä eikä konkurssipesä kyennyt osoittamaan, että yli kahden miljoonan euron velka olisi tullut maksetuksi ja siten olisi aiheuttanut konkurssipesälle samansuuruisen varojen vähenemisen ja vahingon. Hallituksen jäsenten mukaan velka oli ollut osa pääomalainaa ja myöhemmin muuttunut emoyhtiön sijoitukseksi.

Hovioikeus hylkäsi kanteen, vapautti hallituksen jäsenet käräjäoikeuden määräämästä vahingonkorvauksesta ja velvoitti konkurssipesän maksamaan hallituksen jäsenille heidän huomattavat oikeudenkäyntikulunsa.

Lappland Goldminers Oy oli ruotsalaisen emoyhtiön Lappland Goldminers Ab kokonaan omistama tytäryhtiö ja se harjoitti kaivostoimintaa Sodankylän Pahtavaarassa. Tytäryhtiö asetettiin konkurssiin toukokuussa 2014 ja sen ruotsalainen emoyhtiö kuukautta aikaisemmin.

Lue lisää:

Pahtavaaran konkurssikaivoksesta imuroitiin Ruotsin emoyhtiölle miljoonia