Hyppää sisältöön

Malminetsintäyhtiö Mawsonin aloittaa YVA-menettelyn – suunnittelee kulta- ja kobolttikaivosta Rovaniemen ja Ylitornion rajamaille

Yhtiö arvioi, että YVA-ohjelma olisi valmiina vuonna 2023.

Mawsonin kairakone Ylitorniolla vuonna 2017. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Malminetsintäyhtiö Mawson Oy alkaa laatia ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa kulta- ja kobolttikaivoshankkeesta.

Mawson Oy on pyytänyt Lapin ely-keskusta järjestämään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä lain mukaisen ennakkoneuvottelun yhtiön, keskeisten viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Neuvottelu on perjantaina, jonka jälkeen yhtiö aloittaa YVA-ohjelman tekemisen.

YVA-ohjelmassa arvioidaan kaivoshankkeen ympäristövaikutuksia ja kuullaan viranomaisia ja tahoja, joiden oloihin tai etuihin hanke vaikuttaisi. Yhtiö arvioi, että YVA-ohjelma olisi valmiina vuonna 2023.

Yhtiön toimitusjohtaja Noora Ahola on varovainen arvioidessaan mahdollisen kaivoksen avaaamista. Hänen mukaansa siihen menee vähintään 10 vuotta, mutta todennäköisesti pidempään.

– YVA-ohjelman laadintaan on varattu kolme vuotta, jonka jälkeen alkaisi ympäristövaikutusten arviointi, luvitus ja valitukset, joten kymmenen vuoden arvio voi olla liian optimistinen, sanoo Ahola.

Kulta- ja kobolttiesiintymät ovat Natura-suojelualueella, mutta hankealue sisältää myös suojeluohjelmaan kuulumattomia alueita.

Mawson Oy on esittänyt Ylitornion kunnalle ja Rovaniemen kaupungille, että ne tekevät Lapin liitolle esityksen Rajapalojen kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta. Malmialue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa, joka aiotaan uudistaa vuonna 2026. Mawson haluaisi aloittaa kaavoituksen yhtä aikaa YVA-menettelyn kanssa.

Yhtiö on etsinyt vuosia kultaa Rovaniemen ja Ylitornion rajalta.

Lue lisää: