1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työttömyysturva

Eläkeputkelle sanotaan hyvästi, mutta ikääntyvien työttömien erityissäännökset takaavat sen, ettei mikään muutu

Ikääntyvä työtön voi uusia tukitöiden tai työllisyyspalveluiden avulla ansiosidonnaisen päivärahan aina uudestaan. Tasokin pysyy samana.

työttömyysturva
TE-toimisto.
Hallitus poisti työttömyysturvan lisäpäivät, mutta ei koskenut iäkkäiden työttömien erityissäännöksiin.Jorge Gonzalez / Yle

Moni työuransa loppupuolella oleva työntekijä säikähti pahoin viime viikolla, kun hallitus päätti poistaa eläkeputken eli työttömyysturvan lisäpäivät. Eläkeputki lakkautetaan vuonna 2025, mutta sen ehtoja kiristetään asteittain jo aiemmin.

Lisäpäivät ovat taanneet ikääntyville työttömille ansiosidonnaisen päivärahan eläkkeelle siirtymiseen saakka. Eläkeputki on turvannut heidän toimeentulonsa, mutta se on myös helpottanut vanhempien työntekijöiden irtisanomista.

Vuonna 1965 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joka ei voi päästä enää eläkeputkeen.

Tukitöillä uusii päivärahan ehdon ja tason

Työttömyysturvan lisäpäivien poistolla ei kuitenkaan ole niin dramaattisia vaikutuksia työttömien toimeentuloon kuin aluksi näytti.

Tämä johtuu ikääntyviä työttömiä koskevista erityissäännöksistä, joihin hallitus ei koskenut. Säännöt takaavat mahdollisuuden uusia ansiosidonnaisen etuuden ehdon säännöllisin väliajoin osallistumalla tukitöihin tai palveluihin. Ansiosidonnaisen päivärahan taso ei myöskään laske.

Näitä työttömyysturvan erityissäännöksiä ovat:

  • Kunnilla on velvollisuus työllistää 57–59-vuotiaita työttömiä, kun päivärahakausi alkaa olla täynnä. Tarkoitus on palauttaa työttömyysturvan työssäoloehto. Jotta työtön voi saada peruspäivärahaa tai ansiosidonnaista etuutta, hänen pitää täyttää aina ensin työssäoloehto. Tämä tarkoittaa, että ennen työttömyyttä on pitänyt olla töissä kuusi kuukautta reilun parin vuoden aikana. Jos työssäoloehto ei täyty, työtön saa työmarkkinatukea.
  • 58 vuotta täyttäneet työttömät saavat ansiosidonnaista etuutta sata päivää muita pidempään. Heille maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa 500 päivää, kun nuoremmat voivat saada sitä 400 päivää.
  • 60-vuotiailla työttömillä on kuntien järjestämän velvoitetyön lisäksi oikeus työllistymistä edistäviin palveluihin ja muuhun palkkatukityöhön.
  • Palkkatuettu työ kerryttää ikääntyvillä työttömillä (vähintään 57-vuotiailla) työssäoloehtoa koko kestollaan, kun muilla se kartuttaa 75 prosentilla.
  • Päivärahaa voidaan maksaa ilman enimmäisaikaa (500 tai 400 päivää), kun vähintään 57-vuotias työtön osallistuu työllisyyspalveluihin. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuminen kerryttää heillä myös työssäoloehtoa.
  • Sadan prosentin suojasääntö takaa sen, ettei ikääntyvän työttömän ansiosidonnainen etuus laske, jos hän jää uudelleen työttömäksi. Päiväraha lasketaan siitä palkasta, joka hänellä oli ensin työttömäksi jäädessään, vaikka hän olisi ollut välissä töissä alemmalla palkalla työssäoloehdon uudelleen täyttämiseksi.
  • 55-vuotta täyttäneille työttömille tulee vielä uusi palkkatukisäännös vuonna 2023. Heillä on oikeus 70 prosenttiseen palkkatukeen, jos he ovat olleet työttöminä kaksi vuotta edellisen kahden vuoden neljän kuukauden aikana. Palkkatukea voidaan maksaa kymmenen kuukauden ajan 25 viikkotunnilta. Työssäoloehto lasketaan kuten nykyisessä palkkatuessa. (siirryt toiseen palveluun)

Siirtääkö uusi korvaus rekrytointia nuorempiin?

Nämä erityissäännökset mahdollistavat ikääntyvälle työttömälle päivärahan työssäoloehdon uusimisen aina uudestaan ja uudestaan. Kunhan työtön ottaa vastaan kuntien tarjoamaa velvoitetyötä, osallistuu työllisyyspalveluihin tai saa palkkatuettua työtä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tutkimusjohtajan Heikki Räisäsen mukaan tarkoitus ei tietysti ole, että joku on vuosikymmenenkin työttömänä, vaan heidät aiotaan auttaa vahvemmilla palveluilla takaisin työmarkkinoille.

Räisänen uskoo, että lisäpäivien poisto vaikuttaa myönteisesti ikääntyvien työllisyyteen. Tutkimusten mukaan eläkeputken ikärajan nosto on aiemmin vähentänyt vanhempien työntekijöiden työttömyyttä.

Muuten muutosten vaikutusta on vaikea ennakoida. Pitäisi olla työpaikkoja, joihin työllistyä.

– Niillä on useamman vuoden siirtymäaika, joten emme tiedä senhetkistä tilannetta työmarkkinoilla. Työnantajille tullut irtisanomiskorvaus voi myös siirtää rekrytointia nuorempiin ikäluokkiin, Räisänen sanoo.

Työttömyysturvan lisäpäivien poisto ei koske jo eläkeputkessa olevia työttömiä tai heitä, jotka ehtivät siirtyä eläkeputkeen ennen vuotta 2023, jolloin ehtoja kiristetään.

Lisäpäiviin oikeuttavaa alinta ikää korotetaan aina vuodella ikäluokkaa kohti. Vuonna 1963 syntyneiden eläkeputken alaikäraja nousee 63 vuoteen, vuonna 1964 syntyneiden 64 vuoteen.

Vuonna 1962 syntyneet ovat siis viimeinen ikäluokka, joka voi käyttää nykymuotoista eläkeputkea. Tällä hetkellä vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneiden oikeus ansiosidonnaisen lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana.

Eläkeputken poistoa pehmennettiin parantamalla yli 55-vuotiaiden muutosturvaa. Vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa ollut työntekijä saa kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomiskorvauksen. Irtisanottava voi saada myös kolme kuukautta koulutustukea. Uuden työpaikan löytämiseen käytettävien työllistymisvapaiden pituus kasvaa 5, 15 ja 25 päivään.

Valtiovarainministeriö on arvioinut eläkeputken poiston kasvattavan yli 55-vuotiaiden työllisten määrää 10 300:lla vuoden 2029 loppuun mennessä.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin kello 23 asti.

Lue lisää:

Professori ja pääluottamusmies pelkäävät, että eläkeputken poistossa käy juuri päinvastoin kuin nyt on tarkoitus – "Ei paljon iät paina"

Hallitus poistaa eläkeputken asteittain vuoteen 2025 mennessä, luvassa irtisanomiskorvaus ja lisää koulutusta – Saarikko: "Hallitus laittoi kirkon keskelle kylää"

Iäkkäät työttömät on suljettu omaan kannustinloukkuunsa, Suomen järjestelmä työntää heidät ulos työelämästä – Tutkimusjohtaja: "Suomi on työllisyydessä on-off-yhteiskunta"

Lue seuraavaksi