Hyppää sisältöön

Hattulan kunnanhallitus hyllytti kaksi viranhaltijaa kuulematta heitä – oikeustieteen professori kritisoi: "Pidän tätä huonona hallintona"

Yle kertoi Hattulan päätöksenteon kriisiytymisestä viime viikolla.

Hattulan kunnanhallituksen toiminta ihmetyttää niin luottamusmiehiä kuin kunnan työntekijöitä. Useat viranhaltijat ovat jo jättäneet kunnan. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hattulan kahden viranhaltijan viralta pidättämiset herättävät kummastusta luottamushenkilöissä sekä lain tuntijoissa. Hattula hyllytti viikko sitten rakennustarkastaja Jorma Immosen ja teknisen johtajan Juha Prittisen tammikuun puoliväliin saakka. Perusteluna on keskeneräisten rakennus- ja toimenpidelupien suuri määrä.

Lupasumaa käsitellyt kunnanhallitus kuuli etäyhteydellä asiantuntijana varatuomari Kari Lehtistä. Tämän jälkeen vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi muutti päätösesitystään niin, että Immosen ja Prittisen viralta pidättäminen tapahtuu heti.

Alkuperäisessä päätösesityksessä ei puututtu viranhaltijoiden asemaan tai tekemisiin. Vuosilomaltaan tavoitettu varatuomari Lehtinen ei kommentoi Ylelle kuulemistaan tai kunnanhallitukselle antamiaan ohjeita.

Ylen sähköpostitse esittämään kommentointipyyntöön vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi vastasi näin: "Annetaan tarkastukselle aikaa ja tilaa. Asiat kyllä selviävät."

Hyllytys yllätti viranhaltijat

Rakennustarkastaja Jorma Immoselle virasta pidättäminen tuli täytenä yllätyksenä. Hyllytetyt saivat kuulla asiasta vasta päätöstä seuraavana päivänä.

– Tämä on ensimmäinen kerta koko työurani aikana, kun tällaiseen törmään. Menettelytapa on aika erikoinen, sillä mitään ohjaavia viestejä ei ole tullut. Meillä on rakennuslautakunta, joka uudessa organisaatiossa on nimeltään viranomaisjaosto. Jaosto on se, jonka pitäisi puuttua toimintoihin, jos sellaiseen on tarvetta. Kyllä minä tätä erikoisena pidän, kummastelee Immonen.

Myös tekninen johtaja Juha Prittinen on ihmeissään ilman ennakkovaroitusta tulleesta hyllytyksestä.

Tekninen johtaja Juha Prittinen ihmettelee, miten lupasuma liittyy hänen toimintaansa. Kuva: Tiina Kokko / Yle

– Työnantaja ei ole millään tavoin antanut minulle tästä palautetta tai toiminnan korjauskehotuksia.

Prittinen ihmettelee, miten rakennuslupien suma ylipäätään liittyy hänen toimenkuvaansa.

– Rakennustarkastaja on itsenäinen viranomainen, jonka toiminnasta vastaa rakennuslautakunta eli nykyisin viranomaisjaosto. Teknisellä johtajalla ei ole toimivaltaa puuttua rakennustarkastajan viranomaistoimintaan.

Prittinen näkee kunnanhallituksen päätöksen olevan ajojahtia, joka on jatkunut koko vaalikauden eli syksystä 2017 alkaen. Hän lisää, että hänen toiminnastaan on pyritty koko ajan etsimään virheitä.

Ylen viime viikolla julkaiseman selvityksen perusteella Hattulan kunnan päätöksenteko on kriisiytynyt. Juha Prittinen on yksi viranhaltijoista, joka on joutunut kunnanhallituksen ja sen puheenjohtajan Matti Puotilan (kok.) kanssa ongelmiin.

Lue lisää: Pienen kunnan päätöksenteko luisui kriisiin – Hattulan kunnanhallituksen puheenjohtajaa syytetään omavaltaisuudesta, viranhaltijat pakenevat

Oikeustieteen professori: Hyllytettyjä olisi pitänyt kuulla ensin

Laki kunnallisesta viranhaltijasta sanoo, että virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti. Pykälässä sanotaan myös, että ennen kuin virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

– Molemmilla tavoilla voidaan edetä. Koska nyt on kysymys väliaikaisesta virasta pidättämisestä tutkinnan ajaksi, varatuomari Lehtisen mukaan kuuleminen ei ole välttämätöntä, toteaa vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi laajennetulle johtoryhmälle ja luottamusmiehille lähettämässään kirjeessä.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Asko Uoti katsoo, että pikaiset virasta pidättämiset ovat merkki Hattulan huonosta hallinnosta. Kuva: Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Asko Uoti korostaa, että viranhaltijalle pitää lain mukaan aina varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa.

– Kyllä se on päätöksenteon osalta ihan ehdoton ennen kuin tällainen päätös voidaan tehdä, kuultava on.

Uoti ihmettelee kiirettä hyllyttämisessä.

– Jos ongelmia on ollut pitkään, tarkastuslautakunnan olisi pitänyt puuttua siihen. Tehtävien hoidossa esiintyvien ongelmien puuttumiseen on olemassa monia keinoja, ja niitä olisi pitänyt käyttää. Se tuntuu aika erikoiselta, jos näitä keinoja ei ole käytetty. Pidän tätä huonona hallintona, Uoti toteaa.

Hallintosääntö määrää vallat ja vastuut

Hattulan kunnan hallintosäännön mukaan rakennustarkastaja on vastuussa toiminnastaan viranomaisjaostolle. Jaosto vastaa rakennusvalvonnasta ja rakentamispalvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Jaosto myös päättää, mikä toimielin tai kuka virkamiehistä tekee rakennuslupapäätökset.

Lokakuun lopussa jaosto delegoi rakennuslupapäätökset rakennustarkastaja Jorma Immoselle. Immonen toimi rakennustarkastajana myös ennen organisaatio- ja hallintosääntöuudistusta.

Viranomaisjaoston puheenjohtaja Teemu Salvisto (kesk.) toteaa, että viranhaltijoiden hyllytykset tulivat hänelle täytenä yllätyksenä.

– Minulla ei ollut tästä mitään ennakkotietoa. En tiedä, mitä pohjatietoa kunnanhallituksella oli asioista, mutta aika hätäisesti tässä on toimittu, sanoo Salvisto.

Salvisto huomauttaa, ettei viranhaltijoiden virasta pidättäminen ainakaan nopeuta rakennuslupien käsittelyaikoja Hattulassa.

Kiire ihmetyttää

Myös viranomaisjaoston jäsen Mikko Sabel (vihr.) ihmettelee kiirettä viralta pidättämisissä.

– Maallikkonäkemyksenä sanon, että viranhaltijoita olisi pitänyt kuulla ensin. Se olisi ollut hyvien periaatteiden mukaista. En kuitenkaan tiedä kaikkia päätökseen vaikuttaneita asioita. Ilmeisesti lakimieheltä oli saatu ohjeet, että näin voidaan menetellä, Sabel arvioi.

Myös kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Seppo Kopra (kesk.) on samoilla linjoilla. Hän katsoo, että viranomaisjaoston olisi pitänyt käsitellä rakennustarkastaja Jorma Immoseen kohdistuvat toimet ennen kuin kunnanhallitus tarttuu niihin. Kopra oli valtuuston varapuheenjohtajan roolissa mukana kunnanhallituksen kokouksessa puheoikeudella.

Tavoite tehostaa lupavalvontaa

Hattulan kunnassa on noin 1 350 keskeneräistä rakennus- tai toimenpidelupaa, joiden loppukatselmus on tekemättä. Keskeneräisistä luvista sata on 1990-luvulta ja loput 2000-luvulta. Hattulan kunnanhallitus katsoo, että tältä osin kuntalaisille tarjottavat palvelut eivät ole kunnossa.

Kunnanhallitus haluaa saada lupasuman purettua ja rakentamisen valvonnan ja neuvonnan toimivammaksi. Tarkastuslautakuntaa on pyydetty tekemään sisäinen tarkastus ja antamaan siitä lausuntonsa kunnanhallitukselle tammikuun puoliväliin mennessä.

Kunnanhallitus katsoo, että rakennustarkastaja Immosta ja teknistä johtajaa Prittistä voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muutoin menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti. Virasta pidätys on palkallinen. Viranhaltijoiden virkasuhteiden jatkoa koskevat päätökset tehdään selvityksen valmistuttua.

Hattulan elinvoimajohtaja Kari Uusitalo määräsi viime torstaina valvontainsinööri Alpo Jokelan hoitamaan rakennustarkastajan tehtäviä Immosen viralta pidättämisen ajan eli tammikuun puoliväliin.