Hyppää sisältöön

Vesannon kunta löysi selvityksessä runsaasti kiinteistörekisteristä puuttuvia rakennuksia

Kiinteistöselvityksessä käytiin läpi kolme aluetta, joilla todettiin 350 rekisteristä puuttuvaa rakennusta.

Kiinteistöselvitystä aiotaan jatkaa Vesannolla myöhemmiin. Arkistokuva. Kuva: Sini Ojanperä / Yle

Vesannolla tehdyssä kiinteistöselvityksessä on löydetty runsaasti rakennuksia, joista ei makseta kiinteistöveroa.

Kunnan teettämän selvityksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin Laviankylän ja Närhilän alueita, joilla on vapaa-ajan asuntoja sekä jonkin verran vakituista asutusta. Lisäksi tarkastettiin keskustan lähistöllä oleva pienteollisuusalue. Niiltä löytyi 700 rakennusta ja rakennusosaa. Vesannon kunnan rekisterissä niistä oli vain puolet.

Rekisteristä puuttuvat rakennukset ovat enimmäkseen pieniä talousrakennuksia. Teollisuus- ja varastorakennuksia rekisteriin löytyi kahdeksan lisää. Saunoja rekisteristä puuttui parikymmentä.

Kiinteistöverotukseen tulee lähes 17 000 neliömetriä lisää, mikä on 70 prosenttia enemmän kuin selvitetyllä alueella on nyt ollut tiedossa. Vesannon kiinteistöverotulon arvioidaan nousevan selvitettyjen kiinteistöjen johdosta runsaat 16 000 eurolla vuodessa.

Hankkeen alussa tehdyn analyysin mukaan Vesannolla on viisi aluetta, joilla on perusteita kiinteistöveroselvityksen tekemiseen. Jatkosta päätetään vuoden 2022 talousarvion valmisteluvaiheessa.

.
.