Hyppää sisältöön

Valvontaviranomainen on tyytyväinen Pietarsaaren toimiin suomenkielisten terveyspalveluiden järjestämisessä

Aluehallintovirasto ei vaadi lisätoimia Pietarsaarelta suomenkielisten palveluiden varmistamiseksi Malmin päivystysvastaanotolla.

Pietarsaaressa on pitkään kamppailtu hoitoalan rekrytointien kanssa. Alueelle on hankala saada kaksikielisiä lääkäreitä. Kuva: Karoliina Simoinen / Yle

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on pyrkinyt kuluvan vuoden aikana varmistamaan, että suomenkieliset asiakkaat saavat terveyspalveluita suomen kielellä.

Kieliongelmista on muun muassa tehty kantelu oikeusasiamiehelle. Avi on myös viime keväänä antanut huomautuksen, että terveydenhuollon palvelut on järjestettävä suomen ja ruotsin kielellä.

Länsi- ja Sisä-Suomen Avin lausunnon mukaan Pietarsaaren sosiaali - ja terveysviraston jo käynnistämät parannukset ja omavalvonta riittävät. Avi aikoo kuitenkin jatkossa seurata asiakastyytyväisyystuloksia ja arvioida uusien valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta.

Avin huomautuksen jälkeen suomenkieliset asiakkaat on esimerkiksi pyritty ohjaamaan kaksikielisten lääkäreiden vastaanotoille.

Lääkäreille on myös tarjottu kielikursseja. Haasteellisinta on ollut suunnitella päivystyksen työvuorot niin, että hoitoa on saatavilla molemmilla kielillä, mutta työvuorosuunnittelussa kielikysymys on pyritty huomioimaan.

Avi toteaa vielä, että Pietarsaaressa ei ilta- ja yöaikaan ole aina mahdollista saada lääkäripalveluita omalla äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi, mutta tämän vuoksi hoito ei tähän mennessä ilmeisesti ole viivästynyt. Avin mukaan tästä syystä ei ole myöskään esiintynyt haittatapahtumia.

Alueelle on pitkään ollut hankala saada rekrytoitua kaksikielisiä lääkäreitä. Vastaavia ongelmia ei ole ilmennyt Suomessa muilla kaksikielisillä alueilla.